WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб, і облік якої ведеться на рахунку на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
281 "Товари на складі"
281 "Товари в торгівлі"
283 "Товари на комісії"
284 "Тара під товарами"
285 "Торгова націнка"
Рахунок 28 "Товари" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
27 "Продукція с/г виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
63 "Розрахунки зпостачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
80 "Матеріальні витрати"
85 "Інші затрати"
90 "Собівартість реалізації"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Реалізація продукції проходить через використання касового апарату. Вся реалізована продукція за день сумується в касовому апараті і в кінці робочого дня робиться касовий звіт, дані заносяться в книгу по касових апаратах, а також кожен місяць підприємство звітується в податкові органи про використання касового апарату. В звітах вказується також сума виручки та сума ПДВ.
Облік грошових коштів і розрахунків
Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
Рахунок 30 "Каса" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
76 "Страхові платежі"
97 "Інші витрати"
за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Зобов'язання з оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
65 "Розрахунки з страхування"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
76 "Страхові платежі"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки з страхування"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
76 "Страхові платежі"
97 "Інші витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні

 
 

Цікаве

Загрузка...