WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

комплектуючих виробів"
803 "Витрати палива й енергії"
804 "Витрати тари й тарних матеріалів"
805 "Витрати будівельних матеріалів"
806 "Витрати запасних частин"
807 "Витрати матеріалів с/г призначення"
808 "Витрати товарів"
809 "Інші матеріальні витрати"
Рахунок 80 "Матеріальні витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція с/г виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
63"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
68 "Розрахунки за іншими операціями" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
79 "Фінансові результати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
В зв'язку з тим, що КП "Казка" застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, на підприємстві ведеться книга обліку доходів і витрат, в якій передбачено щоденні доходи та щоденні витрати.
Облік капітальних вкладень та інвестиуій
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств створених на території країни та за кордоном тощо.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"
За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі у капіталі.
Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни так і за кордоном.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
19 "Негативний гудвіл"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки з іншими операціями"
85 "Інші затрати"
96 "Втрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:
151 "Капітальне будівництво"
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
155 "Формування основного стада"
За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує
за дебетом зкредитом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
37 "Розрахунки з різними дебіторами "
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування"
50 "Довгострокові позики"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
94 "Інші витрати операційной діяльності"
95 "Фінансові витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
85 "Інші затрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Облік готової продукції і реалізації
На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.
На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовуєтьсч для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу або коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається

 
 

Цікаве

Загрузка...