WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку - Контрольна робота

Організація обліку - Контрольна робота

Балансу і Звіту про фінансові результати, які встановлені Національними стандартами бухгалтерського обліку. Так, у розділах Активу балансу відображають залишки рахунків класів 1 - 3, а у розділах Пасиву балансу - залишки рахунківкласів 4 - 6. За даними рахунків класів 7-9 без додаткових вибірок може бути складений Звіт про фінансові результати.
Позабалансові рахунки класу 0 надають інформацію, розкриття якої передбачено у Примітках до фінансових звітів.
Аналітичний облік у межах рахунків, на яких відображають витрати і доходи, дає можливість здійснювати калькулювання собівартості продукції (товарів), контроль витрат і визначати результати діяльності на кожному етапі відповідальності.
Таким чином, кожний клас Плану рахунків має конкретне призначення та тісно пов'язаний з інформаційними потребами зовнішніх і внутрішніх користувачів.
IV. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (ст. 9 Закону України № 996-XIV від 16.07.99 p.).
1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Первинні документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впровадження, оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
- назву документа (форми);
- дату і місце складання;
- назву підприємства, від імені якого складено документ;
- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємно пов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.
Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на 1-ше число кожного
місяця.
4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у складанні.
б. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони
були здійснені.
6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за власний кошт виготовити їх копії на паперових носіях Аа вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та
відповідних органів у межах їхніх повноважень, передбачених законами.
7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського-обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.
8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їхніх повноважень, передбачених законами. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучаються. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.
V. Організація внутрішнього обліку і внутрішнього контролю передбачає:
- організацію документообігу підприємства (складання графіка проходження первинних документів та здійснення контролю за операціями підприємства);
- організацію обліку витрат виробництва (витрат обігу) за елементами, за статтями калькуляції;
- внутрішньогосподарський контроль за майном і цінностями підприємства.
VI. Створення інвентаризаційних комісій ^Інструкція № 69 від 11.08.94 р.) здійснюється з метою:
- раптових ревізій каси, дорогоцінних металів, каміння та валютних цінностей;
- планових інвентаризацій до складання квартальних та річних звітів.
Згідно зі ст. 10 Закону України № 996-XIV від 16.07.99 р. має провадитись інвентаризація активів і зобов'язань.
1) Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані провадити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.
2) Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.
VII. Затвердження систем оплати праці здійснюється:
- згідно зі штатним розкладом;
- за тарифними ставками;
- за відрядними розцінками.
До фонду оплати праці включається перелік основної і додаткової заробітної плати та інших стимулюючих виплат. Підприємство всі виплати передбачає у колективному договорі.
VIII. Організація бухгалтерського обліку вимагає визначення підприємством його облікової політики у зв'язку з тим, що бухгалтерський облік окремих господарських операцій встановлюється самим підприємством, тому підприємству необхідно визначитись із:
1) нарахуванням норми зносу нематеріальних активів:
- при нарахуванні зносу нематеріальних активів враховують термін служби не більше 20 років або термін діяльності підприємства, якщо строк корисної дії нематеріального активу не визначено;
2) застосуванням прискореної чи звичайної амортизації основних засобів:
- знос (амортизація) основних засобів нараховується за встановленими нормами відповідно до трьох груп класифікації основних засобів та з використанням прискореної амортизації основних засобів, що належать до групи 3 (п. 8.6, пп. 8.6.1 і 8.6.2 Закону України № 283/97-ВР);
3) відображенням в обліку за фактичною собівартістю сировини, матеріалів, готової продукції; товарів за продажними (роздрібними) цінами; матеріальних ресурсів - за ціною можливої реалізації з виділенням на окремий рахунок транспортно-заготівельних витрат чи без виділення.
3)
В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи,

 
 

Цікаве

Загрузка...