WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

господарської діяльності дозволяє покривати можливі флуктуації грошових потоків, забезпечуючи при цьому резерв грошових коштів, який може бути вигідно реінвестований Комплекс заходів щодо утримання ситуації та пошук ефективних напрямів інвестування грошових коштів для підвищення ефективності діяльності підприємства
Коефіцієнт ліквідності грошових потоків (КЛ), який характеризує здатність підприємства покривати необхідні витрати грошових коштів позитивним грошовим потоком у звітному періоді:
ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік.
Ступінь покриття прострочених зобов'язань чистим грошовим потоком (Сппз):
Сппз=ЧГП/ПЗ*100,
де ПЗ - обсяг прострочених зобов'язань.
Він показує можливість підприємства покривати прострочені зобов'язання без "ушкоджень" для поточної діяльності підприємства. Значення коефіцієнта вище одиниці свідчить про спроможність підприємства сплатити прострочені зобов'язання без відволікання грошових коштів з поточної діяльності, не провокуючи відкладення платежів поточного характеру внаслідок погашення зобов'язань минулих періодів. Значення показника менше одиниці свідчить про "дефіцитність" грошових потоків підприємства, їх низький рівень ліквідності, що призводить до неможливості погашення прострочених зобов'язань без ускладнень в поточному періоді, тобто їх виконання потягне за собою появу нових неплатежів.
Коефіцієнт перспективного виконання зобов'язань (Кпвбз)
де ПГПо (ПГПі, ПГПф) - плановий позитивний грошовий потік від операційної (інвестиційної, фінансової) діяльності;
ТБЗ - термінові боргові зобов'язання в плановому періоді.
Даний показник є аналогом коефіцієнта загального покриття, але носить динамічний характер, так як оперує не статичними величинами (запасами), а динамічними - потоками. Це дозволяє оцінювати більш об'єктивно прогнозний рівень платоспроможності підприємства. Точність розрахунку даного показника забезпечується якісним складанням плану руху грошових коштів.
Інтерпретація результатів оцінки коефіцієнта перспективного виконання боргових зобов'язань представлена в табл. 1.6.
8-й етап. Аналіз факторів, що визначають стан грошових потоків. Метою цього етапу є проведення кількісної оцінки основних чинників, що визначають стан грошових потоків підприємства. Для проведення такої оцінки застосовуються методи детермінованого та стохастичного факторного аналізу. Прикладами проведення такого аналізу є:
8.1. Дослідження методом ланцюгових підстановок впливу позитивного та від'ємного грошових потоків, вхідного грошового сальдо на зміну запасів грошових коштів на кінець періоду. Для цього застосовують модель, яка формується виходячи з балансового рівняння грошових коштів:
ЗГАк = ЗГАп + ПГП-ВГП.
8.2 Дослідження методом ланцюгових підстановок впливу
швидкості обороту запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості на довжину фінансового циклу підприємства. З цією метою застосовують модель розрахунку довжини фінансового циклу.
Таблиця 1.6
Діагностика показника перспективного виконання боргових зобов'язань
Значення показника Характеристика ситуації Необхідні заходи
Кпвбз 1 Підприємство має можливість без ускладнення для поточного фінансування діяльності виконати усі термінові боргові зобов'язання. Необхідно враховувати, наскільки коефіцієнт перевищує одиницю, розглянувши додатково прогнозовані грошові потоки за ступенем їх пріоритетності, якщо це перевищення незначне для забезпечення достатності грошових коштів для підтримання процесу господарювання, необхідно здійснювати пошук резервів зростання грошових надходжень Контроль за терміном сплати, недопущення накладання санкцій
8.3 Дослідження методом ланцюгових підстановок впливу зміни середнього позитивного грошового потоку та рівня дефіцитності грошових коштів на середній обсяг дефіциту грошових коштів. Для цього застосовується наступна модель:
де - середній дефіцит грошових коштів; - середній позитивний грошовий потік, - рівень дефіцитності грошових коштів підприємства.
9-й етап. Аналіз ефективності управління грошовими потоками є завершальним етапом аналітичної роботи, мета якого - визначити результативність управлінських рішень щодо грошових потоків підприємства та їх вплив на стан фінансової рівноваги і забезпечення сталого економічного зростання. Для аналізу ефективності управління грошовими потоками використовують наступні показники.
Коефіцієнт ефективності грошових потоків:
де ЧГП - обсяг чистого грошового потоку; ВГП - обсяг вихідного грошового потоку.
Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку від операційної діяльності:
де ЧГПод - чистий грошовий потік від операційної діяльності; Д - сума сплачених дивідендів; - сума приросту реальних інвестицій; - сума приросту довгострокових фінансових інвестицій.
Даний коефіцієнт показує частку грошових інвестицій, спрямованих на заміну активів зростання виробництва, і вважається достатнім на рівні 8-10%. Інтерпретація результатів аналізу коефіцієнта реінвестування чистого грошового потоку представлена в табл. 1.7.
Таблиця 1.7
Матриця діагностики рівня реінвестування чистого грошового потоку від операційної діяльності
Значення показника Характеристика ситуації Необхідні заходи
8% < КРчгп < 10% Необхідний приріст активів підприємство фінансує частково (на 8-10%) за рахунок приросту власних грошових ресурсів від проведення операційної діяльності, а частково(90-92%) за рахунок позикового капіталу, що є достатнім для ефективного функціонування підприємства і є свідченням ефективного управління грошовими потоками за умови, що приріст активів відповідає потребам підприємства Комплекс заходів з підтримки ситуації, вибір ефективних джерел залучення позикового капіталу
КРчгп 10% Фінансування необхідного приросту активів більш ніж на 10% підприємство здійснює за рахунок приросту власних грошових коштів від проведення операційної діяльності, що свідчить про ефективне управління грошовими потоками, збалансованість внутрішнього механізму їх формування, низький ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування Підприємству необхідно здійснювати пошук оптимальної композиції власних та зовнішніх джерел залу-чення грошових коштів з метою підвищення рівня рентабельності власного капіталу, контролювати рівень ефективності інвестування чистого грошового потоку
де КРчгп - коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку від операційної діяльності.
Викладена послідовність аналізу грошових потоків та система аналітичних показників, що формує зміст кожного з етапів роботи, дозволяє забезпечити комплексне дослідження грошових потоків, надає всебічну та повну інформацію про стан і тенденції розвитку грошових потоків, розкриває причинно-наслідкові зв'язки цих тенденцій, що створює підстави для формування коректних висновків та прийняття ефективних управлінських рішень у сфері управління грошовими потоками.
Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів на підприємстві
2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків та

 
 

Цікаве

Загрузка...