WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

планів. Високе значення показника вказує на високий ступінь ризику падіння позитивного грошового потоку, що потребує створення резервного запасу грошових коштів для забезпечення платоспроможності.
Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку від операційної діяльності (Рдгпо):
де ЗНКсер - середньоденний обсяг затримки позитивного грошового потоку від операційної діяльності (середньоденна затримка погашення дебіторської заборгованості);
ПГПсер - середньоденний обсяг позитивного грошового потоку від операційної діяльності.
Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку характеризується часткою середньоденного обсягу затриманих грошових надходжень у середньоденному позитивному грошовому потоці та демонструє те, наскільки вчасно і в якому обсязі надходять грошові кошти. Високий рівень показника вказує на високу вірогідність виникнення дефіциту грошових коштів для обслуговування господарської діяльності.
Середній період затримки позитивного грошового потоку
від операційної діяльності (Тдеф ):
де N-період надходження затриманих платежів;
n - кількість днів у періоді, що досліджувався.
Він характеризує середній термін, протягом якого відбувається затримка надходження грошових коштів, виходячи з чого аналітик має можливість прогнозувати ускладнення ліквідного характеру та здійснювати пошук резервів їх уникнення шляхом створення резервного запасу грошових коштів, пошуку зовнішніх джерел залучення грошових ресурсів тощо.
Частота виникнення затримок у надходженні грошових коштів від операційної діяльності (Чзнгк):
де k - кількість випадків затримки надходження грошових коштів.
Частота виникнення затримок в надходженні грошових коштів характеризує ступінь ризику настання таких затримок, що дозволяє оцінювати можливі збої в розвитку грошових потоків та розробляти заходи щодо уникнення дефіциту грошових коштів.
Частота перевитрачання грошових коштів у процесі операційної діяльності (Кп):
де Nн - кількість періодів, протягом яких спостерігалось перевитрачання грошових коштів.
Частота перевитрачання грошових коштів характеризує ймовірність виникнення додаткових видатків грошових коштів і ситуацій, коли обсяги витрачання грошових коштів перевищують їх середні обсяги, що дозволяє виявляти причини таких ситуацій та розробляти інструментарій їх регулювання й уникнення ускладнень ліквідного характеру.
5-й етап. Аналіз збалансованості грошових потоків, метою проведення якого є дослідження узгодженості обсягів надходження та витрачання грошових коштів, що визначає ступінь динамічної платоспроможності підприємства, його фінансову рівновагу й можливості забезпечення стійкого економічного зростання. Для дослідження рівня збалансованості грошових потоків застосовують наступні показники.
Балансове рівняння грошових коштів:
ГАп+ПГП= ВГП+ГАк,
де ГАп(ГАк) - запас грошових коштів на початок (кінець) періоду;
ПГП - позитивний грошовий потік;
ВГП - від'ємний грошовий потік.
Індикатором незбалансованості окремих видів грошових потоків виступає зменшення запасу грошових коштів на кінець досліджуваного періоду в порівнянні з початком.
Чистий грошовий потік (ЧГП):
ЧГП=ПГП-ВГП,
де ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік.
Чистий грошовий потік характеризує грошовий результат діяльності підприємства, обсяг його власних фінансових ресурсів, що перебувають у грошовій формі. Він характеризує приріст ринкової вартості підприємства за досліджуваний період.
Коефіцієнт "якості" чистого грошового потоку (Кя):
де ЧП - обсяг чистого прибутку;
Ам - обсяг амортизаційних відрахувань;
ЧГП - обсяг чистого грошового потоку.
Коефіцієнт "якості" чистого грошового потоку надає узагальнюючу характеристику структури джерел формування чистого грошового потоку. Висока якість чистого грошового потоку характеризується зростанням частки чистого прибутку в його формуванні за рахунок зростання обсягів операційної діяльності.
Коефіцієнт достатності грошових потоків від операційної діяльності (КДчгп):
де ОБ - сума виплат основного боргу по кредитам та позикам;
- сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей в складі обігових активів;
Д - сума дивідендів, що сплачуються.
Даний коефіцієнт характеризує ступінь достатності грошових коштів від операційної діяльності для покриття витрат на відшкодування капіталу, чистих інвестицій в операційні запаси та готівкові дивіденди. Значення показника на рівні одиниці свідчить про достатність власних грошових коштів для покриття потреб у них. Щоб уникнути впливу економічних циклів, рекомендується здійснювати розрахунок даного показника за підсумками діяльності підприємства за п'ять років.
Середньоденний дефіцит грошових коштів , який розраховується наступним чином:
де ДГКi - дефіцит грошових коштів, що виникає в певний день періоду.
Даний показник характеризує обсяг середньоденного дефіциту грошових коштів, що виникає в процесі господарської діяльності підприємства. Його розрахунок дозволяє оцінити можливу нестачу грошових коштів, виявити її причину та вжити заходів щодо уникнення проблем з ліквідністю.
Рівень дефіцитності грошових коштів (Рдеф):
де - середньоденний позитивний грошовий потік від операційної діяльності.
Значення цього показника вказує на те, яку частку від середньоденного позитивного грошового потоку від операційної діяльності становить величина середньоденного дефіциту грошових коштів, що дозволяє визначити обсяги додаткових надходжень, які має забезпечити підприємство для покриття такого дефіциту. Розрахунок рівня дефіцитності грошових коштів є важливим інструментом обґрунтування обсягу резервного запасу грошових коштів.
Середній період дефіцитності грошових коштів (Тдеф) -характеризує, протягом якого періоду підприємство відчуває нестачу грошових коштів і потребує мобілізації додаткових резервів залучення грошових коштів або зменшення витратної частини платіжного календаря:
де N - період погашення відкладених платежів;
k - кількість випадків відкладення платежів.
Частота виникнення дефіциту грошових коштів (Чдеф), яка характеризує появу ускладнень ліквідного характеру в процесі господарської діяльності підприємства і розраховується як:
Коефіцієнт достатності грошових потоків (Кдгк) - дає узагальнюючу характеристику збалансованості грошових потоків і розраховується наступним чином:
де ЗГК - запас грошових коштів на момент оцінки;
ВГф - фактичне витрачання грошових коштів за період оцінки;
ВГв - відкладене витрачання грошових коштів за період оцінки.
Інтерпретація результатів оцінки коефіцієнта достатності грошових коштів представлена в табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Матриця діагностики збалансованості грошових потоків на основі оцінки коефіцієнта достатності грошових коштів
-Значення показника Характеристика ситуації
Кдгк > 1 при ВГв =0 Достатньо грошових коштів для виконання всіх необхідних платежів, що дозволяє уникнути дефіциту грошових коштів. Необхідно підтримувати

 
 

Цікаве

Загрузка...