WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

операційної діяльності:
- організація маркетингової діяльності: вивчення споживачів, прогнозування їх потреб, визначення форм, методів збуту продукції, проведення рекламної діяльності.
- організація закупівельної діяльності: виробу постачальників оцінки та селективного відбору комерційних пропозицій по закупівлі сировини, організація товаропостачання;
- організація виробничого процесу, залучання необхідних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначення способів їх найбільш ефективного використання;
- обсяг виручки від реалізації продукції підприємства, рівень цін на продукцію;
- кредитна політика підприємства, стан дебіторської заборгованості.
Логіка впливу перелічених факторів на обсяги формування грошових коштів може бути визначена наступним чином: джерелом утворення грошей є факт реалізації товарів, здіснення акту купівлі-продажу. На досягнення цього результату і повинна бути спрямована діяльність по управлінню факторами для максимізації находження грошових коштів.
В сфері інвестиційної діяльності:
- вибір інвестиційної програми підприємства, тобто переліку реальних інвестиційних проектів , що визначаються доцільними до реалізації;
- склад інвестиційного портфеля: рівень доходності та ліквідності окремих фінансових інструментів;
- можливість виходу з проектів у разі їх недостатньої ефективності та формами, що використовуються для цього;
- можливість продажу частини основних засобів і нематеріальних активів, їх стан та можлива ціна реалізації.
В сфері фінансової діяльності:
- інвестиційна привабливість підприємства для зовнішніх інвесторів, що визначає можливість ефективного розміщення додаткової емісії акції;
- кредитоспроможність підприємства по обслугованою зовнішніх боргів, що визначає можливість підприємства залучити банківські кредити;
- наявна структура капіталу, обсяг кредитів та позик, терміни їх повернення;
- імідж та ділова репутація підприємства.
Фактори, що визначають обсяг та структуру від`ємного грошового потоку підприємства - потреба у використанні грошових коштів підприємства також залежить від факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, проте їх перелік та напрям впливу має істотні особливості.
До найважливіших факторів зовнішнього характеру належить:
- кон`юнктура ринків товарних, трудових та матеріальних ресурсів, яка визначає ціни їх закупівлі податкове та митне законодавство, яке обумовлює розміри витрачання грошових коштів на сплату податків, митних зборів, інших обов'язкових платежів;
- інвестиційний клімат країни, який обумовлює доцільність та обсяги інвестиційних вкладень підприємства;
- кон'юнктура фінансового ринку, під впливом якої формуються процентні ставки за банківські кредити, необхідний рівень сплати дивідендів по акціям підприємства тощо.
Значно більшим чином потреба у використанні грошових коштів визначається впливом внутрішніх факторів, до складу яких належать:
В сфері операційної діяльності:
- обсяг постійних витрат та їх частка в загальному обсязі витрат підприємства;
- рівень змінних грошових витрат;
- ефективність закупівельної діяльності, проявом якої є рівень цін закупівлі сировини (товарів) порівняно із середньоринковим рівнем, система розрахунків з постачальниками;
- чисельність персоналу підприємства, ефективність управління залученням, використанням та стимулюванням персоналу;
- обсяги та склад основних засобів підприємства, їх вік, ремонтна політика підприємства;
- довжина операційного циклу та його окремих складових.
В сфері інвестиційної діяльності:
- стратегічні цілі підприємства щодо темпів та напрямів розвитку;
- стан основних засобів та нематеріальних активів і необхідність їх оновлення;
- інвестиційна програма підприємства, її загальний обсяг, терміни і графік її освоєння;
- інвестиційний портфель підприємства.
В сфері фінансової діяльності:
- обсяг зовнішнього фінансування, терміни надання позик, необхідність їх фактичного погашення в певний період часу;
- склад співвласників (акціонерів) підприємства, їх стратегічні цілі та економічні інтереси;
- дивідендна політика підприємства, рівень та періодичність виплати дивідендів;
- доцільність викупу власних акцій та обмеження кількості акціонерів підприємства, ризик зниження вартості акціонерного капіталу в результаті їх продажу на вторинному ринку тощо.
Потреба у використанні грошових коштів формується під впливом багатьох факторів, які не завжди є керованими з боку підприємства. Грошові потоки, пов'язані з використанням грошових коштів, за розмірами та ритмічністю, як правило, не співпадають з процесами формування грошових коштів, оскільки це обумовлюється впливом факторів різної сукупності. Розбалансування грошового обороту, неплатоспроможність підприємства має суттєве, навіть катастрофічне значення для підприємства, створює загрозу виникнення ситуації банкрутства. Саме тому необхідне детальне вивчення факторів, що обумовлюють формування позитивного і від'ємного грошових потоків та їх аналіз при розробці політики управління грошовими потоками підприємства.
1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів на підприємстві
Гроші - це загальний еквівалент, той особливий товар, в якому усі інші товари висловлюють свою вартість.
Ще зовсім недавно використання при розрахунках (платежах) безготівкових коштів було прерогативою юридичних осіб. Стрімкий розвиток нових технологій і техніки сприяло тому, що безготівкові гроші стають невід'ємною частиною життя кожної людини, швидко витісняючи наявні. Однак наявні кошти гідно витримують "конкуренцію" з безготівковими грошима, коли мова йде про виплату підприємством заробітної плати працівникам, компенсації командировочних витрат, а також при здійсненні інших господарських витрат, як правило, проведених через касу підприємства.
З огляду на той факт, що використання готівки підприємством викликає спокуса витрати їхній не по цільовому призначенню, держава контролює даний процес шляхом уведення нормативних актів. Так, у відповідності зі ст. 40 Закону № 679 Національний банк України встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків і інших юридичних і фізичних осіб в економічному обороті України з застосуванням як паперових, так і електронних документів і готівки, координує організацію розрахунків.
НБУ видаєнормативно-правові акти з питань, віднесеним до його повноважень, що є обов'язковими для органів державної влади й органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій і установ незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.
Нормативні акти, що регламентують здійснення операцій з грошовими коштами:
1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зареєстрованою в Мін'юсті України 13-01.2005 р. за № 40/10320, за текстом - Положення № 637) із наступними змінами та доповненнями.
2. Інструктція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті вiд 21 січня

 
 

Цікаве

Загрузка...