WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

розрахунків", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. №69 04
5 Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28 грудня 1994 р. 05
6 Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР 06
7 ПсБО № 7 07
8 Інші
Третю частину інформаційного забезпечення складає машинна інформаційна база у вигляді вхідних нормативно-довідкових і оперативних файлів. Вхідні оперативні файли для комп'ютеризації комплексу задач контролю і ревізії операцій із коштами наведені нижче.
Вхідні оперативні файли
Найменування Позначення
Призначення
Файл інвентаризації з обліковими даними.
файл інвентаризації з даними перевірки.
ФІО ФІП Для складання "Акта інвентаризації каси"
Файл залишків коштів на поточних рахунках.
Файл оборотних коштів на поточних рахунках. ФОС ФОБ Використовуються для складання машинограми "Відомість контролю поточних рахунків у банку"
Файл контролю коштів, які видані підзвітним особам із каси.
Файл контролю коштів, які внесені підзвітними особами в касу. ФВД ФВН Використовується для складання машинограми "Відомість контролю розрахунків із підзвітними особами"
Файл виявлених порушень в обліку операцій із коштами. ФВП Призначений для складання "Відомості виявлених порушень в обліку операцій із коштами"
Структура файла інвентаризації з обліковими даними (ФІО)
№ Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Назва грошових цінностей і цінних паперів НЩ С
2 Код матеріально відповідальної особи КМВ N
3 ПІБ матеріально відповідальної особи ПІБ С
4 Сума залишків за даними обліку СОГ N
Структура файла інвентаризації з даними перевірки (ФІП)
№ Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Назва грошових цінностей і цінних паперів НГЦ С
2 Код матеріально відповідальної особи КМВ N
3 П.І.Б. матеріально відповідальної особи ПІБ С
4 Фактично виявлена сума залишків СГП N
Структура файла залишків коштів на поточних рахунках (ФОС)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код аналітичного рахунка КАР N
2 Назва аналітичного рахунка НАР С
Кореспондуючий рахунок:
3 - код рахунка КР N
4 - код субрахунка КСР N
5 Сальдо на початок місяця дебетове дт N
6 Сальдо на початок місяця кредитове кт N
Структура файла оборотних коштів на поточних рахунках (ФОБ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код аналітичного рахунка КАР N
2 Назва аналітичного рахунка НАР С
Кореспондуючий рахунок:
3 - код рахунка КР N
4 - код субрахунка КСР N
5 Сума оборотів дебетових одт N
6 Сума оборотів кредитових ОКТ N
Структура файла контролю коштів, які видані підзвітним особам (ФВД)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код підзвітної особи КПО N
2 П.І.Б. підзвітної особи ПІБ С
3 Номер видаткового документа нд N
4 Сума, яка виданапідзвіт СП N
5 Сума залишку на кінець місяця за даними обліку здо N
Структура файла контролю коштів, які внесено підзвітними особами в касу (ФВН)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код підзвітної особи КПО N
2 П.І.Б. підзвітної особи ПІБ С
Видано підзвіт:
3 - номер документа нд N
4 - сума СП N
Внесено в касу:
5 - номер документа нд N
6 - сума СР N
7 Сума залишку на кінець місяця за даними перевірки здп N
Структура файла виявлених порушень в обліку операцій із коштами (ФВП)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 2 3 4
1 Код матеріально відповідальної особи КМО N
2 П.І.Б. матеріально відповідальної особи ПІБ С
3 Код господарської операції КО N
4 Назва господарської операції НО С
За даними обліку:
5 - сума СО N
6 - дебет рахунка Дт N
7 - кредит рахунка Кт N
За даними перевірки:
8 - сума СП N
9 - дебет рахунка Дт N
10 - кредит рахунка Кт N
4.3 Вихідні документи та їх використання в управлінні грошовими коштами
Вихідні документи для операцій з грошовими коштами
Наведена в розділах 4.1-4.2 інформаційна база дозволяє скласти вихідні документи, необхідні для контролю і ревізії операцій із коштами.
Вихідні документи
Назва Позначення Функціональне призначення
1 2 3
Акт інвентаризації каси
АІК Містить предметну частину типового документа "Акт інвентаризації каси". Використовується для контролю за залишками грошових цінностей і цінних документів у касі
Відомість контролю поточних рахунків у банку ВРБ Складається з метою контролю за точністю обліку коштів на рахунку 3 1 "Рахунки в банках", субрахунках 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
Відомість контролю розрахунків з підзвітними
особами ВРП Складається з метою перевірки правильності розрахунків із підзвітними особами
Відомість виявлених порушень в обліку операцій із коштами ВПК Складається для систематизації і групування помилок, порушень і нестач в обліку грошових цінностей і цінних документів
Нижче наводиться форма вихідних документів і математичний алгоритм до кожної з них.
Акт інвентаризації каси (АІК)
Назва грошових цінностей і цінних паперів Матеріально відповідальна особа Сума залишків за даними обліку Фактично виявлена сума залишків Сума відхилень
(+;-)
Код П.І.Б.
НГЦ КМВ ПІБ СОГ СГП СВГ
Відомість контролю поточних рахунків у банку (ВРБ)
Аналітичний рахунок Кореспондуючий рахунок
Сальдо на початок місяця Сума оборотів Сальдо на кінець місяця
Код Назва Код рахунка
Код субрахунка Дт Кт Дт Кт Дт Кт
КАР НАР КР КСР НДТ НКТ ОДТ ОКТ КДТ ККТ
Відомість контролю розрахунків із підзвітними особами (ВРП)
Підзвітна особа Видано підзвіт Внесено в касу Сума залишку на кінець місяця Відхилення
Код ПІБ Номер доку-мента Сума Номер
документа
Сума Заданими обліку Заданими пере-вірки (+;-)
КПО ПІБ НД СП ВД СР ЗДО ЗДП ВП
Відомість виявлених порушень в обліку коштів (ВПК)
Матеріально відповідальна особа Господарська операція
За даними обліку За даними перевірки Код законодавчого акта
Код ПІБ Код Назва Сума Дт Кт Сума Дт Кт
КМО ПІБ КО НО СО Дт Кт СП Дт Кт КЗА
4.4. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства
Як вже було відзначено в попередніх розділах, на підприємстві виділяють три види діяльності: основна, пов'язана з виробництвом; інвестиційна, пов'язана з придбанням і продажем довгострокових активів і фінансова діяльність (операції з цінними паперами, погашення заборгованостей і т.д.). Кожний з цих видів діяльності генерує як припливи, так і відтоки коштів. Таким чином, при складанні планових припливів і відтоків коштів необхідно враховувати їхній рух за всіма видами діяльності підприємства.
Основну частину надходжень коштів, як правило, генерує основна діяльність підприємства.
Першим кроком є прогноз збуту. Це може бути поквартальний, помісячний, потижневий, навіть щоденний прогнози. Але, як правило, важко спланувати продажі

 
 

Цікаве

Загрузка...