WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

обліку.
Інформаційне забезпечення комплексу задач.
Інформаційне забезпечення комплексу задач контролю і ревізії операцій із коштами складається із вхідної первинної інформації, класифікаторів і довідників, а також файлової вхідної інформаційної бази (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Схема інформаційного забезпечення
Джерелами вхідної інформації є первинні документи, облікові регістри у звичайному вигляді, а також у вигляді електронних форм (рис. 4.2).
Рис. 4.2. Вхідна фактографічна інформація
4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних бухгалтерських системах
Організація обліку грошових коштів в АІС. Значне місце при комп'ютеризації обліку і його контролі займає правильне використання класифікаторів і довідників. Для цієї роботи необхідно користуватися наступними класифікаторами:
- структурних підрозділів;
- матеріально відповідальних осіб;
- господарських операцій;
- типових бухгалтерських проводок;
- рахунків бухгалтерського обліку;
- дебіторів і кредиторів;
- можливих порушень;
- довідник нормативно-законодавчих документів.
Класифікатор структурних підрозділів застосовується лише тоді, коли підприємство чи організація мають складну організаційну структуру. Наприклад, класифікатор універмагу може мати такий вигляд:
Найменування підрозділу Код
Адміністративні підрозділи:
1 . Бухгалтерія.
2. Адміністрація.
3. Інші адміністративні підрозділи 01-09
02
03
04-09
Відділи
1 . Готового одягу:
Секція жіночого одягу
Секція чоловічого одягу
Тощо
20-29
21
22
23-29
2. Взуття:
Секція жіночого взуття.
Секція чоловічого взуття.
Тощо 30-39
31
32
33-39
Класифікатор матеріально відповідальних осіб може створюватись окремо або поєднуватись із кодами складів. Наприклад,
Склад "Готової продукції 10-19
КошкановаН.І 11
Назаренко С.П. 12
Склад "Товарно-матеріальних цінностей" 20-29
Балан С.І. 21
Склад "Паливо і мастила" 30-39
Красун Л.С. 31
Петренко І.В. 32
Тощо 40-49
Важливе місце при комп'ютеризації контролю і ревізії комплексу задач операцій із коштами займає класифікатор касових господарських операцій, який має такий вигляд:
Класифікатор касових господарських операцій
№ пор.
1
2
3 Зміст операції Код операції
Бухгалтерська проводка
Дт Кт
Прибуткові операції
Надходження готівки в касу із банків
Надходження в касу виручки
Надходження грошей від підзвітних осіб і т.д. 11
12
13 301
301
301 311
702
362
Видаткові операції
1 2 Виплата заробітної плати Видача грошей підзвіт і т.д. 50
51 661
362 301
301
Класифікатор типових бухгалтерськихпроводок призначений для недопущення некоректних записів. У комп'ютерних бухгалтерських програмах цей класифікатор завжди присутній За його допомогою автоматично ведеться контроль на припустимість проводки. Аналогічний класифікатор містить і АРМ ревізора. Так по касових; операціях він має вигляд:
Дебет рахунка 30 "Каса" Кредит рахунка 30 "Каса"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Рахунок 31 "Рахунки в банках".
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції". Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість". Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
Інші рахунки Інші рахунки
Класифікатор рахунків бухгалтерського обліку будується співвідносно Плану рахунків бухгалтерського обліку. Для комп'ютеризації задач контролю і ревізії операцій із коштами він буде мати такий вигляд:
Синтетичні рахунки Синтетичні субрахунки
Код
Назва Код Назва
30 Каса 301 Каса в національній валюті
302 Каса в іноземній валюті
31
Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші
Класифікатор дебіторів і кредиторів створюється в процесі роботи, у міру їх появи. Тому в АРМ ревізора використовується той перелік дебіторів і кредиторів, який існує на підприємстві на момент перевірки.
Особливим класифікатором є класифікатор можливих порушень. Складністю при його створенні є правильне відображення переліку порушень, які виникають у процесі обліку касових операцій і потребують особливої уваги ревізорів. Класифікатор можливих порушень в обліку касових операцій містить наступні позиції:
Класифікатор можливих порушень
№ Назва порушення Код
1 Нічим не замасковане викрадання грошових коштів 01
2 Замасковане фіктивними документами викрадення грошових коштів 02
3 Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли з банку
03
4 Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли за прибутковим касовим ордером
04
5 Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли від різних юридичних осіб за дорученням 05
6 Надлишкове списання грошей по касі за рахунок повторного використання одних і тих же документів Об
7 Надлишкове списання коштів по касі за рахунок неправильних підрахунків у касових документах і звітах
07
8 Списання сум без підстав або за фіктивними документами 08
9 Підроблення збільшення суми списання в законно оформлених документах
09
10 Привласнення депонованої заробітної плати 10
11 Привласнення сум законно нарахованих різним особам і організаціям 11
12 Розрахунки готівкою в сумах, які перевищують можливу величину, з фізичними та юридичними особами 12
13 Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари і послуги без використання ЕККА 13
14 Використання ЕККА без реєстрації в ДПА 14
15 Некоректне відображення касових операцій у реєстрах синтетичного обліку 15
16 Недовкладання коштів перекрите їх лишками при здаванні в банк 16
17 Недооприбуткування грошових коштів 17
Необхідною частиною АРМ ревізора є нормативно-законодавча база. З цією метою складається довідник нормативно-законодавчих актів за такою формою:
Довідник нормативно-законодавчих актів
№ Назва документа, який регламентує облік і контроль операцій Код документа
1 Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. № 2939-ХП 01
2 "Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні", затверджено наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 3 жовтня 1997 р. №121 02
3 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ 03
4 "Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та

 
 

Цікаве

Загрузка...