WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Доходи майбутніх періодів 0 0 0
Підсумок 260392,1 323409,1 63017
Аналіз даних, наведених у табл. 3.9, дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів підприємства. У звітному періоді підприємство здійснювало розвиток власних активів переважно за рахунок утворення додаткових джерел позикового капіталу та реінвестування прибутку.
Дослідження структури джерел утворення та напрямів витрачання коштів дозволяє визначити статті балансу підприємства, що увібрали в себе основну суму витрачених коштів, та статті, за якими ці кошти було утворено (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Структура джерел утворення та напрямів витрачання коштів підприємства
Найменування показника Сума, тис. грн. %до підсумку Ранг згідно з питомою вагою
Джерела утворення коштів
Збільшення власного капіталу 11854,4 18,81 2
Збільшення забезпечень майбутніх витрат і платежів 0 0,00
Збільшення довгострокових зобов'язань 38648,4 61,33 1
Збільшення кредиторської заборгованості за товари 10786,2 17,12 3
Збільшення поточних зобов'язань за розрахунками -1751,7 -2,78
Збільшення інших поточних зобов'язань -1155,8 -1,83
Збільшення доходів майбутніх періодів 0 0,00
Разом джерел утворення коштів 63017 100,00 *
Напрями розміщення і використання коштів
Збільшення нематеріальних активів 661,3 1,05 6
Збільшення основних засобів 13168,3 20,90 2
Збільшення інших необоротних активів 10792,5 17,13 4
Збільшення запасів 11908,8 18,90 3
Збільшення дебіторської заборгованості за товари 31298,6 49,67 1
Збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками -4228,2 -6,71
Збільшення грошових коштів та їх еквівалентів 1607,5 2,55 5
Збільшення інших оборотних активів -2521,4 -4,00
Збільшення витрат майбутніх періодів -262,6 -0,42
Разом напрямів розміщення і використання коштів 63017 100,00 *
За даними, наведеними у табл. 3.10, основними джерелами які вплинули на утворення коштів підприємства у звітному періоді є збільшення довгострокових зобов'язань (1 ранг за значущістю у формуванні джерел), збільшення власного капіталу (2 ранг) та збільшення кредиторської заборгованості за товари (3 ранг).
Питома вага інших джерел утворення коштів була несуттєвою, отже, можна стверджувати, що вони не відігравали суттєвої ролі у загальному розширенні джерел фінансування підприємства. Така структура джерел утворення коштів відповідає стратегічним цілям розвитку підприємства і заслуговує на позитивну оцінку: власний капітал спрямовується на розширення і удосконалення парку устаткування, впровадження прогресивних виробничих та інформаційних технологій; за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари і поточних зобов'язань за розрахунками створюються додаткові джерела фінансування оборотних активів.
Структура напрямів витрачання коштів підприємства загалом відповідає структурі джерел їх утворення і, отже, також має бути оцінена позитивно.
Отже, взаємопов'язані процеси розвитку джерел фінансування і розміщення додатково утворених коштів в активах відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення обсягів і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на основі зростання техніко-технологічного рівня виробництва.
Оскільки найбільший грошовий потік підприємства генеруєфінансова діяльність, то проаналізуємо основні показники, які характеризують фінансову діяльність ТОВ "РІА", які наведені в таблицях 3.11-3.12 та рис. 3.1.
Таблиця 3.11
Основні показники динаміки, які характеризують результати фінансової діяльності підприємства в 2001-2005 рр.
Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
Доход від участі в капіталі 717,1 3
Інші фінансові доходи 15,2 55,6 59,4 211,3
Інші доходи 1451,9 454,1 423,3 53920,1
Фінансові витрати 2931 5899,1 13208,3 14710,7
Втрати від участі в капіталі 214,1 2,7 18279,7
Інші витрати (13,3) 1223,3 88,2 1057 36741,1
Із аналізу таблиці 3.11 випливає, що на негативну оцінку заслуговують втрати від участі в капіталі, які підприємство отримувало в 2004-2005-рр. В 2003-му і 2005-му роках підприємство отримувало доход від участі в капіталі, але його розмір перевищував витрати лише в 2003-му році. У 2001 році підприємство не отримувало інших доходів крім доходу від реалізації товарів (послуг).
Рис. 3.1. Динаміка основних показників, які характеризують результати фінансової діяльності підприємства в 2001-2005 рр. (тис. грн.)
Таблиця 3.12
Динаміка основних показників, які характеризують результати фінансової діяльності підприємства в 2001-2005 рр.
Показник 2002/2001 2004/2003 2005/2002 2005/2002
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Доход від участі в капіталі -717,1 -100,0 3,0 3,0
Інші фінансові доходи 15,2 100,0 3,8 6,8 151,9 255,7 196,1 1290,1
Інші доходи 1451,9 10,0 -30,8 -6,8 53496,8 12638,0 52468,2 3613,8
Фінансові витрати 2931 100,0 7309,2 123,9 1502,4 11,4 11779,7 401,9
Втрати від участі в капіталі -211,4 -98,7 18277,0 676925,9 18279,7
Інші витрати 1210 9095 968,8 1098,4 35684,1 3376,0 35517,8 2903,4
На позитивну оцінку заслуговує збільшення:
інших фінансових доходів на 196,1 тис. грн.(1290,1%) за 2001-2005 рр.
інших доходів в 2005-му році на 53496,8 тис. грн. По відношенню до 2004-го року.
Занепокоєння викликає постійне збільшення фінансових витрат, приріст яких за період з 2002 по 2005 рік склав 11779,7 тис. грн., або 401,9%. Також на негативну оцінку заслуговує збільшення в 2005-му році розміру втрат від участі в капіталі на 18277,0 тис. грн.
Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових коштів підприємства та покращення стану грошових потоків підприємства
4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами
Контроль операцій із коштами є важливою ділянкою в роботі бухгалтера, аналітика, ревізора. Контроль повинен охопити всі облікові операції на рахунках класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи". Значний обсяг операцій, високі вимоги до їх точності примушують особливо уважно ставитись до правильності і чіткості дотримання обліковим персоналом нормативно-законодавчих вимог. Крім того, касові операції, пов'язані з грошовими коштами, особливо з готівкою, створюють умови для порушень, що вимагає проведення контролю цієї ділянки з особливою ретельністю.
Метою комп'ютеризації операцій із коштами в умовах АРМ є одержання точних даних про рух коштів, а також визначення залишків їх у касі і на поточних рахунках.
Завдання контрольно-ревізійної роботи в умовах АРМ полягає у перевірці наступного комплексу задач:
- комп'ютеризація контролю обліку касових операцій;
- комп'ютеризація контролю поточних рахунків;
- комп'ютеризація контролю розрахунків із підзвітними особами;
- комп'ютеризація контролю операцій із дебіторами і кредиторами;
- комп'ютеризація інших розрахункових операцій класу 3 у плані рахунків бухгалтерського

 
 

Цікаве

Загрузка...