WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

національних грошових одиницях (грн.) і у валюті платежів.
Облік наявності і руху ін. Валюти ведеться на рахунку 31, якому відкриваються наступні субрахунку:
311 - поточні рахунки у національній валюті;
312 - поточні рахунки в іноземній валюті;
313 - інші рахунки в банках у національній валюті;
314 - інші рахунки в іноземній валюті.
Для відкриття валютного рахунку необхідно:
1) копія установчих документів;
2) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком і з відбитком печатки підприємства;
3) копія документів про реєстрацію підприємства;
4) довідка про реєстрацію в податковій інспекції;
тощо.
Бухгалтерський облік готівки в ін. валюті ведеться на субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" рахунку 30 "Каса".
Бухгалтерський облік валютних операцій в Україні ведеться в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ.
На відміну від розрахункового рахунку підприємство може мати кілька валютних рахунків залежності від виду ін. валюти. З р/р гроші знімає тільки касир, а з валютного рахунку іноземну валюту можуть видати працівнику підприємства, відрядженому за кордон, за заявою власника рахунку з дорученням на надходження їм валюти.
Основні види операцій по русі коштів на валютному рахунку.
1) Зараховані на поточний рахунок наявні, що надійшли з каси: Дт 312 Кт 302
2) Зарахування на поточний рахунок сум, отриманих от іноземних покупців і замовників в оплату за відвантажені товарно-матеріальні цінності:Дт 312 Кт 362
3) Зарахування на поточний рахунок сум повної чи часткової передплати, що надійшла від іноземних покупців (замовників):Дт 312 Кт 681
4) Списання з поточного рахунку сум готівки, виданих банком у касу:Дт 302 Кт 312
5) Списання з поточного рахунку сум за відвантажені ТМЦ: Дт 632 Кт 312
6) Списання з поточного рахунку сум у порядку передплати, перерахованої іноземним постачальникам (підрядникам): Дт 371 Кт 312
Документальне оформлення валютних операцій на ТОВ "РІА" показано на схемі (рис. 2.2):
Рисунок 2.2. Схема документального оформлення валютних операцій на ТОВ "РІА"
2.3. Аудит готівково-розрахункових операцій
Метою аудиту готівково-розрахункових операцій на ТОВ "РІА" є встановлення об'єктивної істини щодо достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівкове розрахункових операцій та доведення цієї істини через висновок до користувачів
При здійсненні аудиту готівкове розрахункових операцій аудитору необхідно
- дати оцінку стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства
- залежно від оцінки стану внутрішнього контролю встановити метод організації аудиту: суцільний, вибірковий чи комбінований та встановити необхідність проведення фактичного контролю;
- перевірити за обраним методом:
- забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей в касі при надходженні їх з банку і при здаванні їх у банк;
- забезпечення порядку збереження чекових книжок;
- забезпечення контролю за випискою чеків і отримання за ними грошей;
- дотримання порядку документального надходження грошей у касу і їх видачі;
- своєчасність оприбуткування готівкових грошей;
- дотримання ліміту готівки в касі й умов видачі грошей під звіт на операційні та інші потреби;
- стан обліку касових операцій;
- застосування реєстраторів розрахункових операцій.
При аудиті операцій з грошовими коштами на ТОВ "РІА" використовуються наступні джерела інформації: касові плани, прибуткові і видаткові касові ордери і виправдовуючі документи, додані до них, касові книги і звіти касира, банківські виписки по поточних та інших банківських рахунках, інші банківські документи, чекові книжки, корінці використаних чеків і анульовані чеки, журнали реєстрації касових ордерів, а також дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по всіх операціях з грошовими коштами, звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок), акти перевірок каси контролюючими органами.
В своїй роботі на ТОВ "РІА" аудитор значну увагу звертає на рівень внутрішнього контролю на підприємстві, від якого в значній мірі залежить обсяг перевірки, її особливості тощо. Для цьогоаудитор вивчає наступні питання:
- наявність на підприємстві налагодженої системи проведення раптових перевірок каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі;
- наявність на підприємстві наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок;
- наявність ознак формального проведення перевірок каси: призначення в комісію по проведенню перевірок постійно одних і тих же осіб, відсутність робочих записів ревізійної комісії, що додаються до акту та свідчать про перерахування банкнот, проведення перевірок каси на звітні дати, коли касир знає про них і заздалегідь готується, та ін.;
- надання права підпису прибуткових і видаткових касових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства, не відображене в розпорядженнях керівника підприємства;
- формальне проведення перевірок каси при зміні (звільненні) касирів;
- відсутність в штаті касира, коли ці функції покладені на облікового робітника без письмового розпорядження керівника підприємства;
- наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з касиром;
- застосування на підприємстві РРО та внутрішній контроль за їх використанням.
Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладається на керівника ТОВ "РІА", головного бухгалтера і касира.
При проведенні перевірки стану внутрішнього контролю аудитор використовує різні аудиторські процедури, в тому числі опитування. Результати опитування відповідальних осіб можуть бути різноманітними: касир може не знати, чи є на підприємстві наказ про проведення раптових ревізій каси, керівник підприємства - про необхідність укладання договору про повну матеріальну відповідальність з касиром. Неспівпадання у відповідях на поставлені аудитором запитання також можуть свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.
З метою виявлення слабких сторін в питаннях дотримання нормативних документів по готівковому обігу аудитору необхідно детально вивчити акти перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами. При необхідності аудитор може приймати участь в інвентаризації готівки в касі.
Порядок проведення аудиту касово-розрахункових операцій на ТОВ "РІА" показано на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Порядок проведення аудиту грошових коштів в касі і операцій з ними на ТОВ "РІА"
Перевірка проводиться в тих же напрямках що й контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами. Особливістю є те, що аудиторські процедури проводять вибірково з метою встановлення суттєвих відхилень, які впливають на достовірність та об'єктивність звітних даних.
Суцільна перевірка проводиться на замовлення ТОВ "РІА" або при дуже низькій оцінці системи внутрішнього контролю.
При аудиторській перевірці слід враховувати

 
 

Цікаве

Загрузка...