WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

забезпечення схоронності і зручності використання "Вкладний лист касової книги" протягом року зберігається касиром окремо за кожен місяць. Після закінчення календарного року (чи в залежності від необхідності) "Вкладний лист касової книги" формується в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства - юридичної особи, а підшивки формуються в книгу, що скріплюється печаткою підприємства - юридичної особи.
Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях повинна передаватися для збереження протягом 36 місяців в архів підприємства - юридичної особи.
Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера чи уповноважену керівником особу.
Порядок заповнення прибуткових і видаткових касових ордерів, платіжної відомості на видачу заробітної плати, а також касової книги розглянутий у прикладі.
Приклад. Підприємством протягом 20 березня 2006 року були здійснені касові операції, наведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Журнал господарських операцій на ТОВ "РІА" за 20 березня 2006 року
(витяг)
№ документа Зміст операцій Сума, грн. Дт Кт
… … … … …
ПКО № 101 Повернення Гуренко І.С. невикористаних коштів, виданих під звіт на витрати по відрядженню 80 301 372
ПКО № 102 Отримано з банку:
для видачі заробітної плати за березень 2006 року 650 301 311
на господарчі витрати 50 301 311
на витрати по відрядженнях 100 301 311
ПКО № 103 Отримана від продавця-касира Іванова В.Р. торгова виручка 590 301 301
ПКО № 104 Оплата за товар від ТОВ "Альфа" 260 301 361
ВКО № 448 Видано заробітну плату за березень робітникам механічного цеху 250 661 301
ВКО № 449 Здана в банк торгова виручка 850 311 301
ВКО № 450 Видано під звіт Петрову А.І. на відрядження 100 372 301
ВКО № 451 Видано в підзвіт Сидорову Є.Р. на господарчі витрати 130 372 301
ВКО № 452 Видано заробітну плату АУП 300 661 301
ВКО № 453 Видана Петросяну Є.В. заробітна плата за довіреністю 50 661 301
… … … … …
При наявності на підприємстві декількох касирів старший касир перед початком робочого дня видає іншим касирам авансом необхідну суму готівки під розпис у Книзі обліку прийнятих і виданих касиром готівкових коштів. Типова форма № ДО - 5 "Книга обліку прийнятих і виданих касиром готівкових коштів", затверджена наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 №51.
Ця книга може також використовуватися з метою обліку виданих коштів довіреним особам для виплати заробітної плати, у випадку якщо заробітна плата виплачується не через касу підприємства.
Касири наприкінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержання авансу і готівки, прийнятих (виданих) по прибутковим (видатковим) документах, і здати залишок наявні і касові документи по проведених операціях старшому касиру під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих касиром готівкових коштів.
Про аванси, отриманих для оплати праці і виплати стипендій, касир зобов'язаний скласти звіт у встановлений термін з урахуванням дня їхнього одержання. До закінчення цього терміну касири зобов'язані щодня здавати в касу залишки готівки, не виданих по платіжним (розрахунково-платіжним) відомостях. Наявні здаються в опечатаних касирами сумках, пакетах і т.п. старшому касиру під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих касиром грошей із указівкою сум.
Для відображення в регістрах бухгалтерського обліку видачі готівки на вищевказані цілі варто відкрити субрахунок "Операційна каса" до рахунку 30 "Каса".
У регістрах бухгалтерського обліку видача розмінної монети відбивається по дебету рахунку 30 "Операційна каса" і кредиту рахунку 301 "Каса в національній валюті". Дана операція повинна бути підтверджена випискою видаткового касового ордера.
2.2. Облік інших коштів і валютних операцій
Дослідження обліку інших коштів на ТОВ "РІА" почнемо із розгляду рахунку та його субрахунків на яких від ведеться.
Отже, на аналізованому підприємстві облік інших коштів ведеться на рахунку 33(інші кошти) і має наступні субрахунку:
331 - грошові документи в національній валюті
332 - грошові документи в іноземній валюті
333 - кошти в дорозі в національній валюті
334 - кошти в дорозі в іноземній валюті
На цьому рахунку обліковуються кошти в дорозі і грошові документи (розрахункові чеки, платіжні доручення, перекази), що наприкінці місяця не зараховані на р/р.
Грошові документи поділяються на два види:
1) цінні папери;
2) інші грошові документи (путівки у будинки і табори відпочинку, чеки, поштові марки, лотереї, проїзні квитки і т. ін.).
Цінні папери - документи, що засвідчують майнові права, що можуть бути здійснені тільки при наданні оригіналу цих документів.
Цінні папери бувають пайові і боргові.
Пайові цінні папери, по яких емітент не несе зобов'язання повернути засобу, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь його в статутному капіталі, надають їх власникам право на участь у керуванні діяльністю емітента, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів і частини майна при ліквідації емітента (акції акціонерних товариств, приватизаційні папери, інвестиційні сертифікати).
Боргові цінні папери, по яких емітент несе зобов'язання повернути у визначений термін засобу, інвестовані в його діяльність, і виплатити доход у вигляді фіксованого відсотка, але котрі не надають їх власникам права на участь у керуванні справами емітента (облігації, ощадні сертифікати, казначейські зобов'язання, векселі, акції підприємств).
Юридичні особи при проведенні безготівкових розрахунків використовують розрахункові чеки, зібрані і зброшуровані в чекові книжки по 10, 20, і 25 листів кожна. Чекова книжка, як і розрахункові чеки у ній, є бланком суворої звітності і виготовляється на спеціальному папері на банкнотній фабриці НБУ.
Розрахунковий чек містить письмове доручення власника рахунку обслуговуючому його банку на перерахування зазначеної в чеку суми грошей із його рахунку на рахунок одержувача коштів.
Щоб одержати чекову книжку, підприємство повинно подати в обслуговуючий його банк заяву в одномі екземплярі за підписами уповноважених осіб підприємства, що мають право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, із відтиском печатки даного підприємства.
Розрізняють наступні види валюти, використовувані в межах торгового обороту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності:
- українська національна валюта, грн.;
- вільноконвертована валюта, що може вільно і необмежено обмінюватися на будь-які іноземні валюти;
- валюта клірингу - це валюта. узгоджена учасниками безготівкових розрахунків на основі взаємного заліку зустрічних вимог і зобов'язань;
- валюта з обмеженою конвертацією (рос. карбованець).
Порядок відображення валютних операцій визначений положенням "По бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті" затвердженому наказом мінфіну України від 14.02.96 № 29 з наступними змінами і доповненнями.
Відповідно до нормативних актів облік іноземних валют здійснюється в

 
 

Цікаве

Загрузка...