WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

інкасації Оголошення на внесок наявними Супровідна відомість
14 ВКО Оплата праці Платіжна (разрахунково - платіжна) відомість
15 ВКО Видача позички працівнику Договір про надання позички
При одержанні прибуткових касових ордерів чи видаткових документів на ТОВ "РІА" касир зобов'язаний перевірити:
а) наявність і дійсність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного напису керівника чи особи, ним уповноваженої;
б) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;
в) наявність перерахованих у документах додатків.
У випадку недотримання хоча б одного з перерахованих вимог касир повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення.
Прибуткові касові ордери чи видаткові документи відразу ж після одержання чи видачі по них готівки підписуються касиром, а на прикладених до них документах ставиться штамп чи напис "Оплачено" із указівкою дати (число, місяць, рік).
До передачі в касу прибуткові касові ордери чм видаткові документи реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, оформлені на підставі платіжних (розрахунок-але-платіжних) відомостей на виплати, зв'язані з оплатою праці, реєструються після їхньої видачі.
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - форми № ДО-3 і № За, затверджені наказом Мінстату України "Про твердження типових форм обліку касових операцій" від 15.02.96 № 51
Журнал за формою № ДО-3 заводиться окремо на прибуткові й окремо на видаткові касові документи. Журнал форми № За заводиться один і на прибуткові і на видаткові ордери. Форма журналу № За може вестися по розсуду керівництва замість журналів форми № ДО-3.
Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може здійснюватися за допомогою комп'ютерних коштів, що забезпечують формування і роздруківку необхідних касових документів. При цьому в документі "Вкладний лист журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", що формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів по цільовому призначенню.
Касові документи після складання касиром звіту і його обробки в бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки і зберігаються протягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальним особам, на який покладений обов'язок збереження документів, в окремому сейфі чи спеціальному приміщенні, що передається під охорону.
Винос з охоронюваного приміщення касових документів дозволяється тільки в окремих випадках і тільки по письмовому дозволі чи керівника головного бухгалтера. До кінця робочого дня документи обов'язково повертають.
Довідки по касових документах (підписані керівником і головним бухгалтером) видаються відповідним органам за їхньою вимогою у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Усі надходження і видачі готівки у національній валюті підприємства враховують у касовій книзі, типова форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 №51.
Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касою, веде одну касову книгу для обліку операцій з наявними в національній валюті (без обліку кас відособлених підрозділів).
Підприємство веде на кожен вид валюти окрему касову книгу. Аркуші книг повинні бути пронумеровані, прошнуровані. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства - юридичної особи.
Відособлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою, проводять при цьому касові операції по видачі (прийому) готівки на будь-які нестатки з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів застосовують при розрахунках зі споживачами в сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг, самостійно здають наявний виторг у касу установи банку (інкасаторам банку), повинні також вести касові книги, видавані й оформлювані підприємством - юридичною особою, у склад якого вони входять.
Відособлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою зі споживачами в сфері торгівлі і не проводять при цьому касових операцій по видачі (прийому) готівки з каси на будь-які нестатки з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриманий наявний виторг на підприємство - юридична особа, до складу якого вони входять у встановлений їм термін, можуть не вести касову книгу.
Запису в касовій книзі здійснюються в двох екземплярах(через копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою чи чорнильною ручкою. Перші екземпляри залишаються в касовій книзі. Інші екземпляри повинні бути відривними, що і є звітом касира. Перші і другі екземпляри мають однакові номери.
Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера чи його заступника.
Запису в касовій книзі робляться касиром по операціях одержання чи видачі готівки по кожному прибутковому касовому ордері і видатковому документі в день їхнього надходження чи видачі.
Щодня наприкінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки у касі (наявна готівка в період виплати заробітної плати перераховуються з обліком готівки, виданих по незакритим платіжним (розрахунково-платіжним) відомостям) наступного дня і передає в бухгалтерію як звіт касира другий відривний лист (копію записів у касовій книзі за день) із прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис у касовій книзі.
На підприємствах за умови забезпечення належного збереження касових документів касову книгу можна вести також в електронній формі за допомогою комп'ютерних коштів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, повинне забезпечувати візуальне відображення і роздруківку документів "Вкладний лист касової книги" і "Звіт касира", що за формою і змістом повинні відтворювати форму і зміст касової книги в паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату.
Запису в касовій книзі здійснюються шляхом уведення необхідної інформації з первинних касових документів. Запису в касовій книзі повинні здійснюватись до початку наступного робочого дня (тобто з залишками на кінець попереднього дня), а також містити всі реквізити, передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги повинні нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.
У випадку роздруківки "Вкладного листа касової книги" наприкінці місяця повинне автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а у випадку роздруківки наприкінці року - їхня загальна кількість за рік.
Після роздруківки "Вкладного листа касової книги" і "Звіту касира" касир зобов'язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і передати "Звіт касира" разом із прибутковими і видатковими касовими документами в бухгалтерію під розпис у "Вкладному листі касової книги".
З метою

 
 

Цікаве

Загрузка...