WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

"РІА" бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства чи особами, ними уповноваженими. До видаткових ордерів можуть додаватися документи (заявки на видачу готівки, рахунки і т.п.) із указівкою про це в розділі "Додаток".
Якщо на документах, прикладених до видаткових касових ордерів, є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язкова.
У випадку видачі готівки фізичній особі по видатковому документі касир повинний зажадати пред'явити паспорт чи документ, що заміняє, і записати у видатковому документі його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із вказівкою отриманої суми (гривень - словами, копійок - цифрами), дати одержання і розписується в одержанні, використовуючи чорнило чи кулькову ручку з темним чорнилом.
Якщо видатковий документ складений на видачу готівки декільком особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи інші документи, що їх заміняють, і розписуються у відповідній графі документа.
Видача готівки з каси, не підтверджена розписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки у касі не приймається.
Видача готівки особам, яких немає в штатному розкладі підприємства, здійснюється по видаткових касових ордерах, що виписуються окремо на кожну особу по окремій відомості.
Видачу готівки касир здійснює тільки особі, зазначеної у видатковому документі. Якщо видача готівки здійснюється за дорученням, оформленим у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства, у тому числі й особа, що не має можливості в зв'язку з хворобою чи по інших поважних причинах розписатися власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені і по батькові одержувача грошей бухгалтерія вказує прізвище, ім'я і по батькові особи, якій доручено одержати наявні. При цьому в графі "Видати" указуються прізвище і ініціали довіреної особи, у графі "Підстава" - призначення платежу, у графі "Додаток" - доручення, у графі "Документ" - реквізити документа довіреної особи.
Якщо видача готівки здійснюється по відомості, то перед розписом про одержання грошей касир робить у ній напис: "За дорученням". Доручення залишається в касира і додаються до видаткового касового чи ордера відомості.
Виплати, пов'язані з оплатою праці, стипендій, здійснюються касиром підприємства по платіжним (розрахунково-платіжним) відомостях чи по видаткових касових ордерах.
На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного чи бухгалтера осіб, уповноважених керівником, із указівкою термінів видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами).
Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці (у випадку відпустки, хвороби і т.п.), а також видача депонованих сум і готівки під звіт на витрати, зв'язані зі службовими відрядженнями, декільком особам. У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожної платіжній (розрахунково-платіжної) відомості.
Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам здійснюються, як правило, по видатковому касовому ордері.
Після здійснення виплат, зв'язаних з оплатою праці, стипендій, по платіжних відомостях, касир повинний:
- у платіжній відомості проти прізвища осіб, яким не здійснена виплата, поставити штамп чи зробити напис: "Депонована";
- скласти реєстр депонованих сум;
- наприкінці відомості указати фактично виплачену суму і недоотриману суму виплат, що підлягає депонуванню, звірити ці суми з загальним підсумком по платіжній відомості і засвідчити напис своїм підписом. Якщо наявні кошти видавалися не касиром, а іншим особам, то на відомості додатково робиться напис: "Гроші по відомості видав (підпис)";
- виписати видатковий касовий ордер на фактично видану суму по відомості, зареєструвати його і здійснити відповідний запис у касовій книзі.
Бухгалтерія на ТОВ "РІА" робить перевірку оцінок, зроблених касирами в платіжних відомостях, і здійснює підрахунок виданих і депонованих по них сум. Депоновані суми, що підлягають здачі в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.
Підприємства, що займаються закупівлею сільгосппродукції і заготівлею вторсировини, можуть проводити видачу готівки здавачам сільгосппродукції і вторсировини по відомостях, у яких указуються їхні прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і сума виплачених готівки, засвідчуваним підписом здавача.
Якщо закупівля сільгосппродукції і заготівля вторсировини здійснюються під час відрядження, то зведення про це подаються одночасно з авансовимзвітом про відрядження.
Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи повинні заповнюватися бухгалтером тільки чорнильною чи кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних чи коштів іншими способами, що забезпечили б належну схоронність цих записів протягом установленого для збереження документів терміну.
Як указувалося вище в прибутковому і видатковому касовому ордерах указується підстава для їхнього складання і вказуються в реквізиті "Додаток" прикладені до них документи.
Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять чи одержують наявні, забороняється.
Прийом і видача готівки по касових ордерах може здійснюватись тільки в день їхнього складання.
Виправлення в прибутковому і видатковому касовому документах забороняється.
Таблиця 2.1
Документи, що служать підставою для оформлення касових операцій на ТОВ "РІА"
№ п/п Касовий документ Господарська операція Підстава
Прибуткові касові ордера
1 ПКО Надходження торгового виторгу -
2 ПКО Одержання коштів з банку на виплату: заробітної плати, для видачі на господарські нестатки, командировочні витрати, позички працівникам і т.п. Корінець чека з чекової книжки
3 ПКО Повернення невикористаних підзвітних сум Авансовий звіт
4 ПКО Погашення нестач за результатами інвентаризації Акт інвентаризації і виписка з протоколу зборів комісії
5 ПКО Оплата покупцем за реалізовану йому продукцію Накладна, акт, рахунок
6 ПКО Передоплата покупцем за реалізовану йому продукцію Договір, рахунок-фактура
7 ПКО Повернення позички, отриманої раніше працівником Договір із працівником на надання позички
8 ПКО Оплата батьків за зміст дітей у дитячих установах, квартплати. Квартплата. Договір
9 ПКО Внесок у статутний фонд підприємства наявними Чи статут протокол зборів засновників
10 ПКО Оприбуткування надлишку коштів за результатами інвентаризації каси Акт інвентаризації і виписка з протоколу зборів комісії
Видаткові касові ордери
11 ВКО Видача з каси під звіт на господарські витрати Розпорядження керівника підприємства
12 ВКО Видача із каси під звіт на командировочні нестатки Наказ керівника підприємства
13 ВКО Здача наявного виторгу в банк: - самостійно - шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...