WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, зокрема до вимог Закону України від 24.03.95 р, № 108/95-ВР "Про оплату праці" (зі змінами та доповненнями), яким серед інших установлено вимоги до системи організації оплати праці, а також до строків і періодичності виплати зарплати. Так. конкретні форма, механізми і строки видачі коштів на зарплату обираються (у межах законодавства України) на договірній основі й можуть передбачати або складання календарів зарплати, або визначення у відповідному договорі строків одержання коштів на зарплату, або інші форми і механізми реалізації цього питання, які не суперечать нормативно-правовим актам України.
Положення № 637 передбачає збереження граничного обмеження по сумі здійснюваних готівкових розрахунків одного суб'єкта господарювання з іншим протягом одного дня як одного з необхідних адміністративних важелів державного регулювання готівкових розрахунків, спрямованого на стимулювання більш широкого застосування безготівкової форми платежів, що в сучасних умовах відповідає ідеології ринкових перетворень та досвіду провідних країн. Зазначене граничне обмеження визначається окремою постановою, а саме постановою Правління Нацбанку України від 09.02.2005 р. № 32. Згідно з цією постановою розмір такої граничної суми не змінено щодо існуючого і становить 10000 грн. (що загалом відповідає аналогічним обсягам обмежень, установлених у ряді провідних країн світу, включаючи Росію).
Норми цього Положення передбачають у межах законодавства певну дерегуляцію в роботі між банками і суб'єктами господарювання при проведенні останніми готівкових операцій з одночасним посиленням ролі договірних взаємовідносин між ними і банками.
Водночас з набранням чинності новою редакцією Положення № 637 потребують приведення у відповідність з його нормами діючі штрафні санкції, а також перегляд механізму їх установлення, який відповідно до конституційних положень має бути врегульовано на законодавчому рівні. Зазначене має стати надійною запорукою запобігання порушенням установленого порядку ведення й обліку касових операцій. підвищення рівня їх прозорості та. як наслідок. максимального унеможливлення приховування окремими суб'єктами господарювання доходів і несплати податків.
Відповідальною особою у касі ТОВ "РІА" є касир. Він несе повну матеріальну відповідальність за схоронність усіх прийнятих їм цінностей.
У випадку відсутності касира (у зв'язку з хворобою і т. ін.), цінності, що знаходяться в нього в підзвіті, терміново перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника і головного бухгалтера чи підприємства в присутності комісії в складі осіб, призначених керівником підприємства. Про результати перерахування і передачі цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.
На підприємствах, що мають велику кількість підрозділів обслуговуються централізованими бухгалтеріями, оплата праці, виплати посібника по тимчасовій непрацездатності, стипендій і премій можуть здійснюватись за письмовим наказом керівника підприємства, іншими, крім касирів, особами. З цими особами полягає договір про повну матеріальну відповідальність і на них поширюються усі права й обов'язки, установлені для касирів.
Підприємство може звернутися (при наявності обґрунтованих причин - зміна розмірів касових оборотів, режиму функціонування, умов здачі виторгу і т.п.) у банк із проханням про перегляд ліміту залишку готівки у касі. Крім того, ліміт каси може бути переглянутий з ініціативи банку. Підприємство, що бажає переглянути ліміт каси, повинне подати в банк заявка-розрахунок, що є підставою для перегляду діючого ліміту каси (у випадку обґрунтованості її даних), і оформити додаткова угода до договору на розрахунково-касове обслуговування. До дати перегляду і встановлення нового ліміту каси й одержання його підприємством діє встановлений раніше ліміт каси.
Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).
Суми готівки, отримані в установі банку і не використані по призначенню протягом установлених термінів, повертаються підприємством в установу банку не пізніше наступного робочого дня.
Для своєчасного одержання в установі банку необхідної суми готівки підприємства (підприємці) у встановленим банком термін повинні попередити (письмово чи усно) установу банку про необхідну суму коштів у банкнотах і розмінній монеті.
Щодо одержання з банку коштів на виплати, зв'язані з оплатою праці, необхідно відзначити наступне. З метою регулювання касових ресурсів установ банків підприємства повинніпредставляти банкам календар видачі заробітної плати, у який підприємство включає основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а за кілька днів, то керівник підприємства за узгодженням з установою банку встановлює, у які конкретно дні й у яких сумах підприємство буде одержувати готівку на заробітну плату.
Видача готівки на виплату заробітної плати в ті терміни, що приходяться на вихідні (святкові) дні, здійснюється установами банків напередодні (за два робочі дня). У четвер може також здійснюватись видача готівки, якщо термін виплати заробітної плати приходиться на п'ятницю.
Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються із суботою і неділею, видача готівки на виплату заробітної плати в ті терміни, що приходяться на вихідні дні цих підприємств, здійснюється напередодні (за два робочі дні).
Для того щоб одержати в банку кошти, необхідно попередньо подати заяву про бронювання коштів.
Одержання готівкових коштів у банку ТОВ "РІА" здійснюється по чеку. Чекові книжки здобуваються підприємством за плату в установі банку. Отримані в банку наявні підприємства можуть витрачати тільки на визначені в чеку мети.
При одержанні готівки у банку клієнт представляє установі банку лист про організацію охорони коштів і забезпеченні їхнього транспортування. Якщо гроші в банку одержує не касир, а особа, що його заміняє, то вони видаються тільки при наявності в особи, що одержує, крім документа, що посвідчує особу, доручення.
Здача готівкових коштів у банк супроводжується заповненням об'яви на внесення готівки, у якому вказується найменування підприємства, за що здаються гроші і номер банківського рахунку.
Видача готівки з каси підприємства для здачі їх в установу банку оформляється видатковим касовим ордером із відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здачу виторгу в установу

 
 

Цікаве

Загрузка...