WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків - Дипломна робота

документальне оформлення касових операцій
Основними документами, що регламентують порядок здійснення операцій з наявними коштами на ТОВ "РІА", а також застосування штрафних санкцій за порушення порядку ведення операцій з готівкою, є:
1. Положення про ведення касових 1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зареєстрованою в Мін'юсті України 13-01.2005 р. за № 40/10320, за текстом - Положення № 637) із наступними змінами та доповненнями.
2. Інструктція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті вiд 21 січня 2004 року за № 22 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за №377/8976).
3. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" вiд 12 червня 1995 року за № 436/95 із наступними змінами та доповненнями.
4. Постанова Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" від 09 лютого 2005 року за №32 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 квітня 2005 р. за № 410/10690).
Усі підприємства й індивідуальні підприємці, що мають поточні рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Однак для здійснення господарської діяльності (для виплати заробітної плати й оплати командировочних витрат, для придбання товарів, канцтоварів і т.д.) їм необхідно визначена кількість готівкових коштів.
Розрахунки наявними коштами між собою і з громадянами ТОВ "РІА"можуть здійснювати як за рахунок коштів, отриманих з кас банків, так і за рахунок виторгу, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), і інших касових надходжень. Однак при цьому варто враховувати, що Постановою Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" від 09 лютого 2005 року за №32 установлений граничний розмір розрахунків готівкою одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем), що встановлений у сумі 10000 грн. протягом одного дня по одному чи декільком платіжним документам.
У випадку здійснення ТОВ "РІА"розрахунків готівкою з іншими підприємствами (підприємцями) понад 10000 грн., кошти, що перевищують дану суму, додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня здійснення даної операції. Потім отримана сума порівнюється з затвердженим лімітом каси, і у випадку його перевищення до підприємства застосовуються штрафні санкції за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі в розмірі дворазової суми понадлімітної готівки за кожний день.
Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою підприємств в оплату за товари, придбані для виробничих (господарських) нестатків за рахунок коштів, отриманих по корпоративних картках.
У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.
Виходячи з даного визначення "розрахунки готівкою" передбачають не тільки розрахунки за реалізовану продукцію і т.п., але і будь-які інші наявні надходження в касу підприємства, зокрема надходження від позареалізаційних надходжень.
Нова редакція Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зареєстрованою в Мін'юсті України 13-01.2005 р. за № 40/10320, за текстом - Положення № 637), прийнята Нацбанком відповідно до ст. 33 Закону України від 20.05.99 р. № 679-ХІУ "Про Національний банк України" (зі змінами та доповненнями).
З набранням чинності цим Положенням скасувалося: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 19.02.2001 р. № 72 та Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 19.02.2001 р. № 69
Положення № 637 прийнято з метою вдосконалення порядку проведення суб'єктами господарювання операцій з готівкою та створення необхідних умов для: здійснення такими суб'єктами в межах чинного законодавства готівкових розрахунків; стимулювання розширення сфери безготівкових платежів: уникнення дублювання ряду близьких за змістом позицій, визначених у Положенні № 72 та Інструкції № 69.
Зміни щодо порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні в межах законодавства (зокрема, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями) та Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ):
- розширюють права суб'єктів господарювання;
- зменшують зарегламентованість функціонування таких суб'єктів;
- посилюють відповідальність у роботі.
Основні зміни, що відбулися:
по-перше, принципово змінено порядок установлення лімітів каси суб'єктам господарювання. Відповідно до Положення № 637 розмір ліміту залишків готівки в касі суб'єктів господарювання встановлюється ними самостійно в порядку, визначеному цимнормативно-правовим актом. а не обслуговуючими банками, як було до цього часу. Водночас, враховуючи значний рівень готівкових розрахунків у платіжній системі України і пряму зацікавленість банків у постійному надходженні від клієнтів готівки до кас, яка є важливим ресурсом для банківської системи, залишено норму щодо узгодження з банками відповідних строків здавання готівки для її зарахування на банківські рахунки суб'єктів господарювання. При цьому уточнено обов'язки суб'єкта господарювання і банку при укладанні договору банківського рахунку в частині визначення строку здавання готівки згідно з установленими вимогами.
Контроль за додержанням підприємствами вимог, визначених Положенням № 637 (у тому числі за дотриманням установлених строків здавання готівки та ліміту каси), здійснюється органами контролю, визначеними п. З Указу Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" (у редакції Указу Президента України від 11.05.99 р. № 491/99, зі змінами та доповненнями) відповідно до їх компетенції.
по-друге, скасовано вимогу щодо використання суб'єктами господарювання власних готівкових коштів, одержаних з банківського рахунку за грошовим чеком, виключно за цільовим призначенням.
При цьому заповнення відповідного реквізиту в грошовому чеку щодо цілей, на які отримується готівка. здійснюється для вивчення й аналізу грошових потоків за напрямами та тенденціями готівкового обігу.
по-третє, скасовано як обов'язкову вимогу щодо регламентації строків видачі банками коштів на зарплату суб'єктам господарювання, у тому числі необхідність розроблення ними і подання до обслуговуючого банку календаря видачі зарплати виключно встановленої форми
Порядок видачі банками коштів на зарплату

 
 

Цікаве

Загрузка...