WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. У пояснювальній записці до річного звіту підприємства, установи наводяться відомості про результати проведених протягом року інвентаризацій.
Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей, а також неприйняття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок, безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, здійснені особою, яка протягом року підлягала адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. [26]
Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей:
1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено:
Дебет субрахунку № 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит субрахунку № 201 "Сировина і матеріали", Кредит субрахунку .№ 203 "Паливо" та ін.
2. Списується нестача, зарахована по пересортиці: Дебет субрахунку № 201 "Сировина і матеріали" Кредит субрахунку № 201 "Сировина і матеріали".
3. Відноситься за рахунок матеріально відповідальних осіб різниця у вартості матеріалів, зарахованих по пересортуванні: Дебет рахунка № 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" Кредит субрахунку № 201 "Сировина і матеріали".
4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів (з включенням суми до валових доходів): Дебет субрахунку № 201 "Сировина і матеріали" Кредит субрахунку № 746 "Дохід від безкоштовно отриманих активів".
5. Сума нестач у межах норм природного убутку: Дебет рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати" Кредит субрахунку № 20 "Виробничі запаси".
6. Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, то одночасно із списанням цінностей на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок № 07 "Списані активи".
7. Нестачі, віднесені за рахунок матеріально відповідальної особи:
Дебет субрахунку № 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід".
8. Різниця між розрахунковими та .обліковими цінами (відповідно до постанови Кабміну України № 116 від 22.01.96 р. "Порядок визначення розміру збитків від нестач, розкрадання, знищення (порчі) матеріальних цінностей"): Дебет субрахунку № 375 "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків" Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід".
9. На суму нарахованого ПДВ: Дебет субрахунку № 375 "Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків" Кредит субрахунку № 641 "Розрахунки за податками".
10. Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами як готівкою, так і "за рахунок заробітної плати матеріально відповідальної особи (одноразово або частинами відповідно до рішення інвентаризаційної комісії адміністрації підприємства або рішення народного суду, наприклад, по 20% щомісячно до остаточного погашення заборгованості): Дебет рахунка № 31 "Каса" Дебет рахунка № 31 "Рахунки в банках" Дебет рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці" Кредит субрахунку № 375 "Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків".
11. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути внесена до бюджету: Дебет рахунка № 71 "Інший операційний дохід" Кредит субрахунку № 641 "Розрахунки за податками".
12. Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами; штрафних санкцій: Дебет рахунка № 641 "Розрахунки за податками" Кредит рахунка № 31 "Рахунки в банках".
13. Штрафи від 8 до 15 і від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: Дебет рахунків № ЗО, 31, 66 Кредит рахунка № 641 "Розрахунки за податками".
14. Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ: Дебет рахунка № 641 "Розрахунки за податками" Кредит субрахунку № 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
На підприємстві ВАТ "Агротех" була проведена обов'язкова щорічна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Під час інвентаризації 205 рахунку "Будівельні матеріали" надлишків та недостач не виявлено. Результати інвентаризації оформлені інвентаризаційним описом. (Додаток 9)
Отже, інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Правила та строки проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей обумовлені в наказі про облікову політику торгівельного підприємства ВАТ "Агротех".
2.4 Автоматизація проведення інвентаризації на торгівельному підприємстві ВАТ "Агротех"
При веденні автоматизованого обліку бухгалтерська служба має можливість швидко обробляти потрібну інформацію та одержувати проміжні результати діяльності, необхідні для потреб управління.
При цьому ведення автоматизованого обліку в більшості випадків само собою виключає неправильне рознесення первинних даних на об-лікові регістри, оскільки коректність бухгалтерських записів контролюється програмою при введенні первинної документації в ПЕОМ. Зникає також можливість допущення помилки при підведенні підсумків (оборотів) та виведенні кінцевих результатів діяльності. Помилки можуть виникати лише у випадках, коли неправильно визначається економічна суть господарських операцій.
Комп'ютери зберігають величезні масиви даних і забезпечують доступ до них, виконують математичну обробку даних, здійснюють відбір даних згідно з встановленими критеріями, своєчасно оновлюють і модифікують дані. Завдяки цьому їх використовують як засіб дослідження при визначенні характеристик і встановленні взаємозалежностей між різними даними. Комп'ютер також використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
На підприємстві ВАТ "Агротех" використовується комп'ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство".
Використання комплексної програми "1С: Підприємство", дає змогу вести:
- бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО;
- оперативний облік наявності та руху запасів, стану взаєморозрахунків з контрагентами;
- облік руху працівників підприємства, реєстрацію кадрових змін та розрахунок заробітної плати;
- податковий облік відповідно до податкового законодавства України.
Програма "1С: Підприємство" забезпечує одночасну роботу праців-ників різних підрозділів підприємства: бухгалтерії, складу, відділу кадрів та інших, кожен з яких має доступ лише до своєї бази даних. Зведена інформація та загальна база даних доступні лише головному бухгалтеру.
Документ "Інвентаризація" використовується для формування і друку інвентаризаційної відомості при проведенні інвентаризації на торгівельнихпідприємствах, а також виписки на його основі актів списання і оприбуткування лишків товарів при наявності невідповідності реальної і документальної наявності товарів.
Форму документу, яка визивається із меню "Документи" / "Складські" / "Акт інвентаризації", потрібно

 
 

Цікаве

Загрузка...