WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») - Дипломна робота

Камуш Г.А.
Головний бухгалтер___________Гронь В.В.
Додаток 4
Додаток
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87,
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989)
Підприємство ВАТ "Агротех"___________
Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число)
Орган державного управління_________ за ЄДРПОУ
Галузь_____________________________ за КОАТУУ
Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ
Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ
за КВЕД
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за_____рік_______2002 р.
форма № 2 Код за ДКУД
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 789,30 683,10
Податок на додану вартість 015 131,50 113,90
Акцизний збір 020 - -
025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг) 035 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 738,70 593,20
Валовий:
прибуток 050 - -
збиток 055 80,90 24,00
Інші операційні доходи 060 2,30 1,30
Адміністративні витрати 070 56,80 47,90
Витрати на збут 080 48,90 39,30
Інші операційні витрати 090 10,90 8,30
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 - -
збиток 105 195,20 118,20
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 3,60 -
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 14,10 10,20
Витрати від участі в капіталі 150 1,30 -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування:
прибуток 170 - -
збиток 175 206,10 128,40
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 - -
збиток 195 - -
Надзвичайні:
доходи 200 - -
итрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
прибуток 220 - -
збиток 225 206,10 128,40
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Наменування показників Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 - -
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник____________ Камуш Г.А.
Головний бухгалтер___________Гронь В.В.
Додаток 5
Додаток
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87,
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989)
Підприємство ВАТ "Агротех"___________
Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число)
Орган державного управління_________ за ЄДРПОУ
Галузь_____________________________ за КОАТУУ
Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ
Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ
за КВЕД
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за_____рік_______2003 р.
форма № 2 Код за ДКУД
2. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 837,20 789,30
Податок на додану вартість 015 139,53 131,50
Акцизний збір 020 - -
025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг) 035 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 931,47 738,70
Валовий:
прибуток 050 - -
збиток 055 233,80 80,90
Інші операційні доходи 060 5,60 2,30
Адміністративні витрати 070 63,20 56,80
Витрати на збут 080 73,60 48,90
Інші операційні витрати 090 8,60 10,90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 - -
збиток 105 373,60 195,20
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 4,20 3,60
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 85,20 14,10
Витрати від участі в капіталі 150 5,60 1,30
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування:
прибуток 170 - -
збиток 175 460,20 206,10
Податок на прибуток від звичайноїдіяльності 180 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 - -
збиток 195 - -
Надзвичайні:
доходи 200 - -
итрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
прибуток 220 - -
збиток 225 460,20 206,10
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Наменування показників Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 - -
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток)

 
 

Цікаве

Загрузка...