WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

будинку, торівля на вулиці, пошив одягу і т. п.), прибутковий податок взимається з чистого прибутку, створюючого собою різницю між валовим прибутком (виручкою) та документально підтвердженими витратами, безпосередньо зв'язаними з отриманням прибутків. Якщо такі витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони висловлюються податковою інспекцією при проведені останніх розрахунків за рік по встановленим нормам [43, с. 24-25].
При предоставленні працівнику послідуючої відпустки прибутковий податок утримується у такій черзі: окремо отримується податок за минулий місяць; окремо - із відпускної суми та заробітка за текучий місяць,якщо працівник буде перебувати у відпусткі до кінця місяцю. З сум відпускних, які приходяться на неповний майбутній місяць, при уході працівника у відпустку податок не утримується. Податок з цих сум утримується після повернення працівника з відпустки по сукупності з заробітком завесь данний місяць у загальному порядкі.
При звільненні працівника з основного місця праці бухгалтерія підприємства повинна скласти кінцевий розрахунок за відпрацьований період та надати довідку ф. № 3 о сумі сукупного прибутку, нарахованого у текучому році, або утриманні суми прибуткового податку. Цю довідку працівник повинен предоставити у бухгалтерію по новому місцю праці. Після закінчення року перевірка утриманого податку проводиться на новому місці праці з обліком отриманих прибутків та утриманого податку по попередньому місцю праці.
Утримання аліментів з заробітної плати здійснюється з усіх видів основної та додаткової заробітної плати, а також з допоміг по тимчасовій непрацездатності нарахованих на звітний місяць, після утримань з них прибуткового податку, збору у Фонд соціального страхування на випадок безробіття та у Пенсійний фонд.
Основою для утримань аліментів служать виконавчі листи або письмові заяви громодян о добровільній сплаті аліментів які у бухгалтерії підприємства регеструються у окремому журналі або карточкі [40, с. 329].
Відрахування з заробітної плати. Об'єктом податкообкладення згідно п. 1 ст. 2 Закону є фактичні витрати на оплату праці працівників, які враховують витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень та виплат згідно з тарифними ставками, у вигляді заохочень, допоміг.
До цих витрат не відносять витрати на сплату допоміг по соціальному страхуванню, аліментів, компенсаційних та інших виплат, які не враховуються при зчисленню середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій згідно Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збор на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при зчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсії. Допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується згідно з загального працьового стажу праці: до 5 років - 60%, від 5 до 8 років - 80% та звише 8 років - 100% заробітка.
Нарахування допомого для відшкодування збитку, заподіяного працівнику ушкодження здоров'ю, зв'язаного з виконанням їм трудових обов'язків, прозводиться у зв'язку з Правилами відшкодування власників підприємства, закладу та організації або упорядженим їм органом шкоди, заподіяного з виконання їх трудових обов'язків, зтверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23. 06. 1999 № 472. У вийнятку з бажання потерпілого такий розрахунок прозводиться або за 12, або за 3 останні повних календарних місяців праці.
Поквартальні сплачувальники збору створюють та подають Фонду соціального страхування Розрахункові звітності, використаних та сплачених коштів збору на соціальне страхування.
Страхування по безробіттю передбачає матеріальне забезпечення: допомога по безробіттю; витрати, зв'язані з професійною підготовкою; матеріальна допомога безробітному або членам його родини. Порядком зчислення збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття встановлені ставки:
- для суб'єктів підприємничої діяльності, незалежно від форм власності, використовуючих працю найманих працівників - 1,9% від суми витрат на оплату праці, належного податкообложенню прибутковим податкам з громадян;
- для фізичних лиць - суб'єктів підприємничої діяльності, не використовуючих працю найманих працівників, а також адвокатів, їх допоміжників та часних нотаріусів - 0,5% від суми податкообкладеного прибутку та документально підтвердженими витратами, зв'язаними з отриманням прибутку;
- для фізичних лиць, працюючих на умовах трудового або громадянсько-правового договору - 1,9% від сукупного податкообкладеного прибутку.
Облік розрахунків по збору на соціальне страхування на випадок безробіття ведуть на рахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття". На суму нарахованого збору роблять запис:
К-т р. 653 "За страхування на випадок безробіття";
Д-т р. 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збит", 31 "Рахунки у банках" і т. п. [42, с. 99]
Ставки збору на пенсійне страхування у таких розмірах:
1. Для суб'єктів підприємчої діяльності, використовуючих працю найманих працівників - 32% від фактичних витрат на оплату праці, включно витрати на сплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень.
2. Для підприємств, організацій та закладів, депрацюють інваліди - 4%, та 32% - для інших працівників цього підприємства.
3. Для фізичних лиць, не використовуючих працю найманих працівників, а також для адвокатів, їх підлеглих - 32% від суми податкообкладного прибутку, який зчислюється у черзі, встановленій КМУ.
4. З прибутку, отриманого громадянами по трудовому договору та договору громадянсько-правового характеру - 2,9%.
У випадку сплати заробітної плати із грошових коштів, отриманих з прибутку від реалізації продукції, а також натуроплатою, послідуючого дня після кожної з цих виплат сплачувальники забов'язані перерахувати у Пенсійний фонд приналежні суми збору.
Збор зчислюється та сплачується поквартально з сум фактично отриманого прибутку за звітний квартал не пізніше 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 1 лютого послідуючого за звітний рік. Облік розрахунків по збору на пенсійне забезпечення здійснюється на пасивному рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню", субрахунок 651 "За пенсійним забезпеченням". По кредиту вказаного рахунку відображають суму нарахованого збору за пенсійним забезпеченням у кориспонденції з дебетом рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збит";
661 "Розрахунки по заробітній платі" - на суму збора, зчисленого по встановленим ставкам з прибутку, отриманого громадянами за трудовим договором.
Таблиця 2. Основні бухгалтерські проводки, використані при обліку розрахунків відрахувань
Зміст господарської операції Дебет рахунку Кредит

 
 

Цікаве

Загрузка...