WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

"Розрахунки за податками й платежами".
При перерахуванні вказаної суми у бюджет роблять запис:
Д-т р. 64 "Розрахунки за податками й платежами"
К-т р. 31 "Рахунки в банках" [27, с. 197].
Облік забезпечення сплати відпусток працівникам. Деякими особливостями розпізнаються облік заробітньої плати заробітників за час відпустки. Відпустка працівникам надається у рік, як правило, неровномірно (в особливості у сезон виробництва).
Для ровномірного віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітної плати на сплату майбутніх відпусток працівникам підприємства у співвідношені з Положенням об організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні дозволено створювать для цієї мети резерв. Вказаний резерв створюється за рахунок щомісячноговключення рівними сумами (зчисленими в плановому проценті до фактично начисленої заробітної плати) майбутніх витрат на оплату відпусток. При цьому резерві створюється виплата передбаченого законодавства винагорода за вислугу років, включно відрахування збора на соціальне страхування та у пенсійний фонд з цих сум. На суму створеного резерва на сплату майбутніх відпусток працівникам підприємства у обліку робиться запис:
Д-т р. 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збит" і т. п.;
К-т р. 471 "Забезпечення виплат відпусток".
По мірі надання працівникам відпусток нарахована їм заробітна плата відноситься у зменшені раніш створеного резерва запису:
Д-т р. 471 "Забезпечення виплат відпусток",
К-т р. 661 "Розрахунки за заробітною платою".
В кінці року робиться інвентаризація забезпечення оплати відпусток працівникам, з цією метою по данним відділа кадрів створюють перелік з вказаними прізвищами кожного працівника, по який період не використана відпустка; кількість днів відпустки; кількість місяців, за які треба резервірувать сплату відпустків; кількість днів використаної на 1 січня відпустки, помноження заробітної плати працівника на кількість днів використаної відпустки визначують суму резерва за невикористану відпустку. Ця сума повинна дорівнюваться кредитовому сальдо рахунка 471 "Забезпечення виплат відпусток".
Якщо на підприємстві неприйнято створювать резерв на сплату відпусток працівникам, то заробітна плата за час відпустки відноситься на витрати виробництва, відображається записом:
Д-т р. 23 "Виробництво" та інших рахунків по обліку витрат виробництва;
К-т р. 661 "Розрахунки за заробітною платою".
Існують три вида обов'язків, зв'язаних з обліком заробітної плати: 1) заборгованість по виплаті заробітної плати; 2) заборгованість по податкам, відрахованих з заробітної плати; 3) заборгованість по іншим утриманням.
Таблиця 1. Основні бухгалтерські проводки, використовуємі при облікі розрахунків по сплаті праці
Зміст господарської операції Дебіт рахунка Кредіт рахунка
1 2 3
Нарахування основної та додаткової заробітної плати (включно допоміг з фонда заробітної плати):
- працівникам основного та допоміжного виробництва за працю виготовленої продукції (виконання робіт, послуг)
- працівникам основного та допоміжного виробництва за працю по виправленню браку
- працівникам виробничих цехів, зайнятих на праці по утриманню та експлуатації машин і обладнання
- інженерно-технічного персоналу, підлеглим, молодшому обслуговуючому персоналу основного та допоміжного виробництва
1
- працівникам за час простоїв, включно доплату за виконання кваліфікаційної праці; заробітна плата, нарахована за час відпустки; компенсації, нарахованої за дні невитраченої відпустки працівників цехів; винагорода за вислугу років; оплата пільгових часів підлітків; перервів у праці матерей, годуючих грудних дітей, та інші аналогічні витрати цехів згідно діючої номенклатурі
23
24
91
91
2
91
661
661
661
661
3
661
Адміністративно-управлінчіському, господарському та обслуговуючому персоналу підприємства; працівникам підприємства за час перебування у відрядженні; за час освіти та повищення кваліфікації в учбових закладах; працівникам за виконання робіт, зв'язаних з доставкою основних засобів, отриманих безоплатно; заробітна плата, чергові відпустки, компенсація за невикористану відпустку; за виконання державних та суспільних обов'язків та інші виплати, передбачені діючим законодавством
92
661
Нарахування заробітної плати персоналу, утриманному за рахунок коштів цільового фінансування
949
661
Нарахування заробітної плати працівникам підприємства за час відпустки у сумі виплат, включаючих у фонд заробітної плати:
- якщо резерв створюється
- якщо резерв не створюється
471
23,91,93 та інші
661
661
Нарахування допоміг по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів соціального страхування:
- якщо резерв створюється
- якщо резерв не створюється
471
652
661
661
Нарахування допоміг працівникам за часткову втрату працездатності по провині підприємства
92,93
661
Утримання та відрахування із заробітної плати, депоніровання та виплати готівкою та продукцією власного виробництва
Суми утриманого прибуткового податку із заробітної плати, підлежащого перерахуванню у бюджет
661
641
Утримання із заробітної плати зборів у Пенсійний фонд 661 651
Утримання із заробітної плати збора на соціальне страхування на випадок безробіття
661
653
Суми, утримані із заробітної плати працівників на користь третіх осіб (аліменти та т. п.)
661
685
Суми, утримані із заробітної плати винуваться у відшкодування втрат від браку
661
24
Суми, утримані у відносені з діючим законодавством у відшкодуванні матеріального збитку, по недоліку, крадіжкам, інших матеріальних цінностей
661
375
Суми, утримані із заробітної плати підзвітних осіб у погашені заборгованості по неотриманим авансам, виданим на відряджені та господарські нужди
661
372
Виплати з каси підприємства готівкою належних сум:
- заробітна плата, допомога по тимчасовій непрацездатності
- одночасні допомоги за рахунок коштів соціального страхування
661
652
30
30
Виплати заробітної плати продукцією власного виробництва по відпускним цінам
661
701
Списання собівартості, виданої у рахунок заробітної плати продукції власного виробництва
901
26
Зачислення на рахунок депонентів своєчасно неотриманої (у 3-х днях) заробітної плати
661
662
Виплати з каси підприємства раніш зарахованої на рахунок депонентів заробітної плати
662
30
Відображення суми депонірованої заробітної плати, поякій минули строки іскової давнини (3 роки), належна перерахуванню у бюджет
662
64
Система обліку заробітної плати має потребу у строгім

 
 

Цікаве

Загрузка...