WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

роллю у підвищенні ефективності роботи кожного маєтка та підприємства цілком[38, с. 99].
1.3. Документальне оформлення заробітної плати і праці
Документальне оформлення обліку розрахунків з робітниками по оплоаті праці регламентується Типовими формами первинного обліку по разрахункам з працівниками та підлеглими по заробітної платі, ствердженний наказомМінстату Украіни від 22.05.96 №144.Облік персонального складу робітників підприємства ведеться відділом кадрів (або обличчам, призначеним наказом руководства підприємства), який на кожного прийнятого на роботу працівника (постійно, тимчасово, сезоно) заповнює картку(особистий листок) а далі у неї на основі наказу руководства робе відмітки о призначенні, переміщенні працівника, надання відпустки, звільнення.
Бухгалтерія на кожного працівника відкриває картку-довідку з зазначенням довідкових даних о працівникє з послідовним нагромадженням інформації о нарахованої заробітної платі, утримання з неї, виплачених сумах. Оперативний облік робочого часу ведеться в табелі обліка використання робочого часу (ф. № П-12, № П-13).Данні табельного обліку використовуються бухгалтерієй принарахуванні заробітної плати працівникам.
Форми первинних документів та порядок їх використання для обліку виробки залежать від особливостей організації та технології виробництва. У любому випадку документі повинно бути зафиксованно: у якому виробництві , що вироблено (зроблено), скільки та якої якості; розцінка за одиницю виробки; причітающаяся заробітна плата;час по нармі фактично затрачене [9,с.225-226].
В індивідуальних та мелкосерійних виробництвах для обліку вирабки широко застосовується система нарядів.У залежності від виду наряди підрозділяються на індивідуальні (для одного працівника) і бригадні, а по терміну дії - на зміну або більш довгий період у межах місяця. По закінченню праці у наряді вказується прийнята кількість виробленої продукції, її якості (гідні, брак) та витрата нормируваного часу.Форма наряду, найбільш поширена в отраслях виробництва. Якщо робота виконувалась бригадою, то на звітному боці наряду у відповідних графах вказується розряд члена бригади та фактично відпрацьоване їми часу, що необхідно для розподілу загальної суми заробітка між членами бригади.
У серійних виробництвах, де тривалість обробки деталей не привищує одну зміну, застосовується рапорт о виробці та прийманні праці за зміну (ф. № П-22). Він призначен для обліку виробки та підрахунку заробітка групи працівників. У ньому відмічають виробку кожного працюющого за зміну.
Більш раціональним є облік виробки на основі маршрутних листів, застасування яких можливо не тільки у серійному, але й в індивідуальному та мелкосерійному виробнцтві. Маршрутний лист виписується на партію деталей та супроводжує її по усьому технологічному процесу обробки, починая з першої операції та закінчуя останній. Це дозволяє використовувати маршрутні листи для контроля за движенням деталей у виробництві.
Умасово-поточному виробництві різних отраслей промисловості на поточних лініях з нерегламентируванним режимом праці широко застосовується облік по результату прийомки продукції на останній операції. Основною умовою для застосування данної системи є створення виробничих бригад, у яких виконані технологічні операції закреплюються за конкретним працівником та конкретним обладнанням. Праця бригади виконується по єдиному наряду. Загальна сума заробітка бригади розподіляється між її членами пропорційно підроботаному часу і розрядом працівників.
Облік виробки по кінцевої операції значно спрощується на поточних лініях з регламентуємим режимом, де виробка окремих працівників знаходиться у суворій відповідності з кількостью виготовленних виробів. Оскільки працівники зазделегідь закріплюються за конкретними технологічними операціями та зазделегідь відомі норми часу та розцінки по кожній з них, то для визначення заробітка окремих працівників достатньо вести щосмінно облік продукції, отриманної з конвеєра.
В ціх умовах з цілью досконалості обліку виробки більшість підприємств застосовують повсечасно - преміальну систему оплати праці з встановленням нормируваного завдання: при цій системі праці робітникам сплачується з тарифа розряду (а не по розцінці, як при здільної оплаті) та преміальних виплат за виконання нормируванних завдань.
Облік оплати праці у зв'язку з відхиленням від нормальних условій праці. Додаткові роботи, непередбачені технологічним процесом (в зв'язку з зміною матеріалів, обладнання і т. п.), оформлюється листком доплати (ф. № П - 48). Він виписується фахівцем та стверджується директором цеха або іншим посадковим лицем підприємства. У листі вказується найменуваня додаткових виконаних операцій, причина та винуватець доплати, втрачений
час, розцінка, сума к доплаті.
Простої не по провині працюючих сплачуються на основі листків о простої (ф. № П - 16). В них вказується фамілія та табельні номера працюючих, причина, винуватець та продовжність простоя, належну заробітну плату. Час простоя сплачується в заниженому розмірі. Простої по провині працівника не сплачуються [1, с. 73].
Праця, виконана у понаднормований час, оформлюється нарядом на понаднормовану роботу. При цьому за перші дві години понаднормованої роботи (окрім заробітка по спільним розцінкам) доплачується 50% тарифної ставки погодинщика, а за кожен послідуючу годину - 100%. При повсечасній формі оплати праці перші дві години понаднормованої праці оплачується у полуторному розмірі, а кожна послідуюча година - у двойному розмірі тарифної ставки. Припущений у виробництві остаточний (неісправний) брак оформлюється актом о браках (ф. № П - 46) або відомостью о браках. Остаточний брак, заподіяний не по провині працюючого, оплачується, як правило, у заниженому порівняно з гідною продукцією розмірі. Остаточний брак по провині працівника не оплачується, а за заподіяниу шкоду призводяться утримання із його заробітної плати.
Підрахунок заробітної плати, стасовно працюючих та підлеглих.
Порядок начислення заробітної плати, стасовно працюючих підприємства, залежить від застосування форм та систем оплати праці і організації виконаних робіт (в індівідуальной черзі або бригадою). При повсечасній оплаті праці основним документом, служащім для начислення заробітної плати, є табель. У цьому випадку для розрахунка повсечасного заробітка працівника достатньо знати його розряд,погодинну тарифну ставку данного розряду та кількість відработаних годин по табелю. При розрахункі
заробітної плати по посадковому окладу останній зберігається при відроботкі усіх робочих днів місяця. При відроботкі неповній кількості робочих днів середньодневний заробіток помножується на кількость відроботаних днів.
При суспільній оплаті праці та індівідуальному виконанні робіт заробіток працюючого установлюється помноженням кількості виготовленої

 
 

Цікаве

Загрузка...