WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

виплат відносять: надлишки та їх приплати, непередбачені законодавством і зверх встановленних розмірів; винагороди по підсумкам праці за рік; премії за їх
сприяння винаходів та раціоналізації, за створення, освоєння та упровадження новоїтехніки; за своєчасне постачання продукції на експорт; одночасні заохочення окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань та т. п.
Не враховуються у фонд оплати праці та відображаються в обліку окремо:
-допомога по соціальному страхуванні (по тимчасової непрацездатності; по оплаті декретних відпусток; при народженні дитини та інші виплати за рахунок коштів соціального страхування);
-виплати допомог громадянам, постраждавшим у разі Чернобильської катастрофи;
-допомога матерям по догляду за дітьми до 3-х років (виплачують за рахунок коштів, відчислених у Пенсійний фонд); допомога матерям по догляду за 3-мя та більш дітьми до 16-ті років; по догляду за дитиною-калікою; допомога на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від уплати аліментів (відраховуються органами соціального захисту населення за рахунок міського бюджету відповідно з постановою Кабінета Міністрів України від 02.06.93 № 392);
-суми відшкодування збитків, заподіяного здоров'ю працівника при виконанні працьових обов'язків;
-одночасна допомога та добові, сплачуємі при переказі та направлення на працю в іншу місцевість; добові по відрядженням;
-вартість путівок на лікування та відпочинок, придбаних за рахунок коштів соціального розвітку (або суми компенсацій на їх придбання);
-прибутки (дівіденти, відсотки) по акціям, облігаціям та іншим цінним паперам і деякі інші виплати.
Вичерпний перелік основної та додаткової заробітньої плати та інших заохочуваних та компенсаційних виплат приведен в Інструкції по статистиці заробітньої плати, стверджено указом Міністерства статистикі України від 11.12.03 № 323. [9, с.221]
Усі державні, комерційні підприємства та господарські товариства повинні вести роздільний облік фонда заробітньої плати працівників і підлеглих:
-списочного складу;
-несписочного (позаштатного) складу;
-разових та інших премій, які не входять до складу фонда заробітньої плати;
-інших грошових та натуральних виплат працівникам та підлеглим.
Джерелами коштів на оплату праці у підприємствах є кошти, одержані у разі їх господарської діяльності; у бюджетних установах - бюджетні асигнування, а також частка прибутку, одержаних у разі господарської діяльності.
До недержавних підприємств та об'єднань громадян (кооперативах, совмісних підприємствах з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господарських товариств) оплата праці здійснюється відповідно з положеннями, передбаченими установчими документами, з дотриманням мінімальних норм та гарантій у оплаті праці відповідно діючого законодавства.
Держава відповідно Закону України "Об оплаті праці" здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності чином: визначення розміру мінімальної заробітної плати, інших норм та гарантій; визначення умов та розмерів оплати праці керівників підприємства, заснованних на державній та комунальній власності; працівників підприємств, закладів та організацій, які фінансуються з бюджету; регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів, а також прогресивного оподаткування прибутків громадян.
Мінімальна заробітна плата є законодавчо установленним розміром заробітньої плати за простої неквалифіковану працю, нижче якої неможе здійснюватись оплата за виконану роботу. Мінімальна заробітна плата є державна соціальна гарантія, обов'язково для підприємств усіх форм власності та господарювання. У мінімальну заробітну плату не враховуються приплати, надлишки, заохочування та компенсаційні виплати. [10, с.15]
Форми та системи оплати праці. Форми, системи та розмір оплати праці працівників, а також інші види їх прибутків встановлюються підприємством самостійно, вихідне з принципу матеріального заохочування кожного працівника.
У залежності від основоположної ознаки (кількості праці або часу) розрізнюють дві форми оплати праці:
-відрядна, коли в основу розрахунка заробітньої плати береться кількость виконаної роботи;
-повсечасна, при якій згідно тарифної ставки за годину праці або оклада сплачується затрачений на підприємстві час.
Застосування відрядної форми оплати праці, можливо технічне обгрунтовання нормірування виробки та точне визначення кількості та оплати праці за виготовлену продукцію (виконання роботи, послуги).
Повсечасна форма оплати праці застосовується для оплати труда тих категорій працівників, праця яких не подається доцільному обліку та нормируванню, або коли відрядна оплата праці не забезпечує зрост виробничості праці (наприклад, на маєтках участка з регламентируванним режимом праці, для оплати праці керивничих працівників, фахівців, молодшого обслуговуючого персоналу і т. п.).
Кожне з цих форм має різновидності (системи). Так, відрядна форма оплати праці має системи: пряма відрядна, відрядна-преміальна, відрядна-прогресивна, акордна.
При прямій відрядній системі оплата труда робиться за кожну одиницю виобленої продукції по незмінній відрядній розцінки. Відрядно-преміальна система характеризує те, що працівники, окрім основного заробітка, нараховують премії (за виконану та перевиконану норму виробки, економію матеріалів, палива, якості продукції та т. п.). Ця система стимулює полібшення кількосних чи якісних показників праці, а тому широкозастосовуються на підприємстві. При відрядно-прогресивній системі виконання праці сплачується у межах норм - по твердим розцінкам, зверх норми - по звишенним прогресивно-зростаючим розцінкам. Ця система має обмежене застасування (найважливіших маєтках господарської діяльністі), оскільки при її застасуванні зрост заробітної плати може випереджувати зрост виробничості праці, що може викликати перерасхід фонду оплати праці та зростання собівартості продукції. При акордної системі оплати праці норма та розцінка встановлюється на весь комплекс виконаної праці з обліком строку їх виконання (зібраний вузел, відремонтований об'єкт та т. п.)[7, с.123].
Повсечасна форма оплати праці має дві системи: проста повсечасна та повсечасна-преміальна. При простій повсечасній системі праця працівників оплачується тільки з кількості відпрацьованого часу та тарифної ставки (посадкового окладу) у зв'язку з їх кваліфікацією. При повсечасно-преміальній системі до повсечасної ставці для посилення матеріального стимуваня за досягнення встановлених показників працівникам виплачується премія.
Економічна целісообразність застосування тих чи іних форм та систем оплати праці висловлюється їх стимулюющей

 
 

Цікаве

Загрузка...