WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

літературні джерела спрощують та допомогають при написанні випускної роботи.
Були використані ще такі підручники,як: Голов С. - Трансформация отчетности украинских предприятий в соответствии с Международными стандартами учета - Ж. Бухгалтерский учет и аудит № 4, 5, 2003. У предложеній обаченню нам публікації автор всестороннє розкриває проблеми управлінського, а також деякі аспекти фінансового обліку, розкриває їх відрізняючі риси, приводить приклади обліку праці та заробітної плати. Ця публікація особливо актуально в умовах риночних перетворинь в Україні, коли підвищується роль облікової інформації в управлені закладом.
У підручнику: Бланк И.А. - Управление прибылью. - К.: 1998 - 544 с., була використана інформація досліджень природи обліку та середи, у якій вони функціонували, особливе значення призначено на використання бухгалтерської інформації, на роль бухгалтеров у суспільстві, а також на заклади, які чинили вплив на бухалтерську практику. У використаному підручнику представлені чотири основні фінансові звітності, концепція вимірювань у обліку та розповедено о впливі господарських операцій на фінансове положення.
Підручник: Савицкая Г.В. - Учет хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: 1999, розповідає нам про розглядані виміри в обліку, зусереджує погляд на питаннях ідентифікації, оцінки та класифікації, а також про те, як вони розв'язуються при регістрації господарських операцій.
Використання підручника: Сахарцева И.И. - Управление издержками предприятия - это умение экономить ресурсы и максимализировать отдачу от них. - К.: 2003, дає змогу розглянути опис бухгалтерської концепції прибутку від ведення діла, обгрунтовується роль трансформаційних записів при її виявленню та показує, як складаються фінансові звітності.
Закони, укази, положення, інструкції, які ми використовували при написанні випускної роботи, дають змогу нам побачити стан сучасних вказівок діючого законодавства, ці правові документи стверджують сутність підручніків, а вони у свою чергу доповнюють та розкривають законодавчі акти.
Якщо дотримуватись цих істочників, можно уникнути багатьох помилок при ведені бухгалтерського обліку, як у державному закладі, так і в інших організаціях.
1.2. Види та форми організації обліку праці та заробітної плати в бюджетній установі
До закладу невиробничої сфери (бюджетний заклад), відносять заклади, основна діяльність яких повністю чи частично фінансується за рахунок коштів бюджета на базі кошторису прибутків та витрат (у бюджетному кошторису).
Обов'язково для відкриття бюджетних підприємств треба відкрити фінансування по кошторису і відення бухгалтерського обліку та звітності у порядку передбаченному для бюджетних організацій. Заклади фінансіруємі у кошторисному порядку називаються бюджетними. До бюджетних закладів відносять заклади освіти, заклади охорони життя, соціального забезпечення, культури, виконавчої влади та т. п.
Бухгалтерський облік охоплює всі сторони економічної та господарської діяльності, як внутрішній заклад невиробничої сфери перебуваючи на бюджеті, так і їх взаємозв'язку з іншими господарськими закладами і з фінансовою кредитною системою. Добре поставленний бухгалтерський облік дозволяє правильно та економічно використовувати засоби у відповідності з відкриттям кредиту по закладам кошторисних витрат.
Задачами бюджетного закладу є:
1. точне виконання утвердженого бюджету;
2. дотримуватись фінансовобюджетної дісципліни та дотримуватись суворого режиму економії до витрат засобів;
3. збереження бюджетного майна.
Потреба до засобів відображається у кошторисах витрат. На основі ствердженого кошторису, бюджетні заклади отримують грошові засоби, для здійснення своєї діяльності.
Кошториш витрат - основний плановий та фінансовий документ, відображаючий об'єм цільового напряму та розподіл засобів виділених з бюджету на утримування закладу. Не допускається розподіл витрат непередбачуваних кошторисом, та зверх виділених кошторисом сум.
Враховуючи напруженість бюджета, для зменшеня різниці між фактичними потребами бюджета та існуючими можливостями їх фінансування, закладам невиробничої сфери дозволена господарська розрахункова діяльність. За допомогою зароблених бюджетом коштів з'являється можливість підвищення норми витрат, удосконалення оплати труда, упровадження фондів матеріального заохочування та соціального розвитку. Використання бюджетних осигнованій та господарських розрахункових засобів - ураховується у єдиному балансі. Кошти, отриманні окрім осігнованій бюджета, називаються внебюджетними або бюджетними фондами. [ 12, с. 3 ]
Заробітна плата займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на підприємствах. Основою організації оплати труда на підприємствах є тарифна система, яка охоплює: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадних окладів та тарифно-кваліфікаційні характеристики. Тарифні системи оплати труда використовуються для розподілу робіт у залежності від їх складності, а робітників - у залежності від їх кваліфікції та відповідальності по розрядам тарифної сітки. Вони являються основою формування і дифференціації розміру заробітної плати.
Підприємства і організації при укладенні трудового договору встановлюють кожному робітнику розмір тарифної ставки (посадних окладів), види доплат та гарантійних виплат, передбачуванних законодавством.
Відповідно зі ст. 1 Закона України "Об оплаті праці" заробітна плата - це винагорода, ізчислена, як правило, в грошовому вимірюванні, котре, згідно працьовій згоді, власник чи упоряджений їм орган виплачує працівнику за виконану роботу.
Розмір заробітньої плати залежить від складності та умов виконаної праці, професійно-ділових якостей робітника, результатів його праці та результатів господарської діяльності підприємства.
Відповідно з Законом України "Об оплаті праці" розрізнюють: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочення та компенсійні виплати.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану працю згідно установленим нормам (норми часу, виробки, обслуговування, посадкових окладів). Вона установлюється у вигляді тарифних ставок, відрядних розцінок для працюючих та посадкових окладів для підлеглих.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю зверх встановленних норм, за працьові досягнення та винаходи, а також особливі умови праці. Вона враховує доплати та надлижки до тарифних ставок та посадкових окладів у розмері, передбаченим діючим законодавством; премії працівникам, керівникам, фахівцям та іншим підлеглим за виробничі результати, включно премії за економію особливих видів матеріальних ресурсів; винагорода за вислугу років або стаж праці; оплату щорічних та додаткових відпусток згідно законодавства, компенсації заневикористану відпустку та інше.
До інших заохочуваних та компенсаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...