WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

наданні послуг.
Ефективна організація виробничого процессу дозволяє мінімізувати простої та відстранити неявність трудових ресурсів.
Посилити контроль над якістю затраченої праці, за її кількістю, контролем за численністю працівників та контроль виконання робочего часу. Робити своєчасне та правильне здійснення усіх розрахунків по заробітній платі.
У Слов'янському психоневрологічному інтернаті було би непогано вжити таких заходів по покращенню умов праці та укріплення здоров'я працюючих уньому працівників:
- забезпечити працюючий персонал кращіми санітарнопобутовими умовами;
- забезпечити робочих житлом;
- виконувати заходи по будівництву нового житла;
- найменування та будування об'єктів соціально-культурного побуту та заходів;
- забезпеченння дітячими закладами для робочего персоналу;
- більше приділяти питанням соціального захиста населення;
- сохрані робочіх місць;
- неприпущенні масових звільнень та фінансовій підтримці звільнених.
ВИСНОВКИ
Облік у Слов'янському психоневрологічному інтернаті ведеться непорушно зі дня його реєстрації до його ліквідування. Тому, питання, що до організації бухгалтерського обліку на підприємстві є компітенцією власників, та частково держави. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування господарських фактів, а також збереження оброблених документів,та регістрів, протягом встановленого строку несе власник інтернату.
На основі цієї випускної роботи, ми з'ясували, що заробітна плата займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку та його політиці у СПНІ. В ході розгляду такого питання, як "Облік праці та заробітной плати в бюджетній установі", ми з'ясували, що задача обліку праці та заробітної плати, полягає у контролі за кількостю, контролі за якістю затраченої праці, контролю за численістю працівників та контролю виконання робочого часу. Вивчили своєчасне та правильне здійснення усіх розрахунків по заробітній платі та відрахування органам соціального страхування, на базі цього ми будували політику Слов'янського психоневрологічного інтернату. Також здійснювали контроль за використуванням заробітної плати та інших грошових засобів, виданних працюючим.
Ознайомилися з кошторисом прибутків та витрат, завдяки якому планується та враховується фонд заробітної плати СПНІ.
Стабільність на ринкі послуг, є запорукою виживання Слов'янського психоневрологічного інтернату. Для того, щоб цей заклад міг ефективно функціонувати та розвиватися, йому поперше потрібна стійкість грошової виручки, що в данному випадку здійснює частково державний уряд, ця стійкість повинна бути достатня для розрахунків з постачальниками, кредиторами, своїми підлеглими, міськими органами влади. Після всіх розрахунків та виконання обов'язків необхіден ще незчерпний ліміт.
У ході виконання випускної роботи ми встановили, що існує додаткова заробітна плата, основна заробітна плата та інші заохочувальні і компенсаційні виплати, також утримання та відрахування з заробітної плати. Вивчили та реалізували їх види, форми та засоби нарахування. Все це ми використали на прикладі Слов'янського психоневрологічного інтернату.
Основним висновком полягає те, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної праці, також професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів господарської діяльності СПНІ. Форми, системи та розмір оплати праці працівника, а також інші види їх прибутків встановлюється кошторисом, який базується на Постанові Кабінету Міністрів України, вихідне з принципу матеріального заохочення кожного працівника.
Економічна целесообразність застосування тих чи інших форм та систем оплати праці висловлюється їх стимулюючою роллю у підвищені ефективності праці кожного маєтка або інтернату вцілому. З заробітної плати працюючих та підлеглих можуть прозводитись тільки дозволені законодавством утримання та нарахування.
Держава не може байдуже ставитись до того, як ведуться справи у Слов'янському психоневрологічному інтернаті. Піклуючись про цей заклад, держава піклується про безпеку та особисте життя усього міста.
Збільшення великих цілей, наприклад, стабільне положення на ринці
послуг, достатнє фінансування усіх потреб, можливе тільки при умові плодотворної праці колектива Слов'янського психоневрологічного інтернату.
Тому треба організовувати діяльність персоналу, згоджувати їх усилля та враховувати інтереси підлеглих, стимулювати та заохочувати їх достатньою та своєчасною заробітною платою.
Це все буде запорукою гарного розвітку Слов'янського психоневрологічного інтернату.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Закон України "Об оплаті праці"
2.Закон України "Об відпустках"
3.Кодекс Законів о Праці
4.Закон України "О пенсійнім забезпеченні"
5.Закон України "О внесенні змін у Декрет Кабінету Міністрів України "О прибутковому податку з громадян"" від 26.12.04 № 13-22
6.Закон України "О внесенні змін у деякі законодавчі акти України" від 23.06.99 № 539-14
7.Закон України "О бухгалтерській та фінансовій звітності в Україні" від 16.07.03 № 996-14
8.Декрет Кабінету Міністрів України "О прибутковому податку з громадян" від 26.12.04 № 13-22
9.Положення об організації бухгалтерського обліку в Україні від 07.05.03 № 25 зі змінами та додатками
10.Порядок нарахування середньої заробітної плати, стверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.04 № 100
11.Інструкція по статистиці заробітної плати, стверджена приказом Міністерства статистиці України від 11.12.03 № 323
12.Постанова Кабінету Міністрів України "О додаткових мірах у зв'язку з повищенням заробітної плати" від 21.03.02 № 140
13.Інструкція о прибутковому податку з громадян від 21.12.04 № 12
14.Інструкція о застосуванні Плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.02 № 291
15.Бланк И.А. Управление прибыли. - К. "Ника-Центр", 1998. - 544 с.
16.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К. 2000
17.Баканов М.И., Шермет А.Д. Теория экономического анализа. - 4-е издание, доп. и перераб. - М: Финансы и статистика, 2001 - 416с.
18.Беристайн Л.В. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация - 1996 - 624с.
19.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. - Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учебное пособие для вузов - К.: А.С.К., 2000 - 624с.
20.Волков О.Н. Экономика предприятия: Учебник М: ИНФРА, 1998 - 416с.
21.Голов С.Ю. "Трансформация отчетности украинских предприятий в соответствии с Международными стандартами учета" - Ж. Бухгалтерский учет и аудит № 4, 5, 2003
22.Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: - М: МН "Сувенир", 1995
23.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. К. - 2000.
24.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К. -

 
 

Цікаве

Загрузка...