WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

враховується у кошторисі прибутків та витрат, по коду 1110 "Заробітна плата", до которої відносять витрати по виплаті заробітної плати, відповідно з встановленими окладами, штатним списком.
Основним документом для нарахування заробітної плати є наказ по СПНІ о зарахуванні, переміщенні та звільненні підлеглих, та табель робочего часу.
Меморіальний ордер № 5 - записуються усі разрахунково-платіжні звітності, відображається кориспонденція рахунків:
Нараховано по лікарському листу: Д-т р. 652 - К-т р. 661
Нарахована заробітна плата: Д-т р. 802 - К-т р. 661
Нарахована допомога з соцстраху: Д-т р. 652 - К-т р. 661
Утриман прибутковий податок: Д-т р. 661 - К-т р. 641
Утриман пенсійний взнос: Д-т р. 661 - К-т р. 651
Утриман профспілковий взнос: Д-т р. 661 - К-т р. 666
Медиче страхування: Д-т р. 661 - К-т р. 655
Утримані взноси по безробіттю: Д-т р. 661 - К-т р. 653
Інші виплати з каси: Д-т р. 661 - К-т р. 301
Утримано по виконавчим листам: Д-т р. 661 - К-т р. 658
Утримані взноси всоцстрах: Д-т р. 661 - К-т р. 652
Перерахунок прибуткового податку: Д-т р. 661 - К-т р. 641
Утриман борг по заробітній платі: Д-т р. 661 - К-т р. 675
Нараховано у пенсійний фонд: Д-т р. 802 - К-т р. 651
Нараховано у фонд безробіття: Д-т р. 802 - К-т р. 653
Нараховано у фонд соцстраху: Д-т р. 802 - К-т р. 652
Нараховано у соцстрах нещасний випадок: Д-т р. 802 - К-т р. 654
У Слов'янському психоневрологічному інтернаті, відповідно з Законом України "Об оплаті праці" та його Наказом "Об обліковій політиці" інтернату розрізнюють: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочення та компенсійні виплати.
Основною заробітною платою у СПНІ називають винагороду за виконану працю згідно встановленим нормам. Форми нарахування заробітної плати інтернату:
1.Нарахування працівникам з погодинною оплатою
Заробітна плата = оклад х коефіцієнт враховуючий категорію працівника х кількість відпрацьованого часу по табелю
2.Нарахування працівникам з суспільною оплатою
Заробітна плата = виробка х розцінка за виконання послуг
3.Нарахування основної заробітної плати фахівцю за повний робочий місяць. Заробіток визначається на основі встановленого окладу, згідно штатному розкладу
4.Нарахування працівникам з тарифною оплатою праці
Заробітна плата = тариф х кількість часу у робочій зміні.
Додатковою заробітною платою у Слов'янському психоневрологічному інтернаті називають винагороду за працю зверх норми,
за працьові досягнення та винаходи, а також особливі умови праці. Вона враховує доплати та надлишки до тарифних ставок та посадкових окладів у розмері, передбаченим діючим законодавством та обліковою політикою СПН інтернату, премії працівникам, керівникам, фахівцям та іншим підлеглим за оказані послуги, включно премії за економію особливих видів матеріальних ресурсів, винагорода за вислугу років або стаж праці, оплата щорічних та додаткових відпусток згідно законодавства діючого у Слов'янському психоневрологічному інтернаті, компенсації за невикористану відпустку та інше.
Всі форми додаткової заробітної плати зчислюються по середньому заробітку, по табелю та відповідним документам.
До інших заохочуваних та компенсаційних виплат у СПНІ відносять: надлишки та їх приплати, непередбачені політикою інтернату та зверх встановлених розмірів; винагороди по підсумкам праці за рік; премії за сприяння винаходів та раціоналізації, за створення, освоєння та упровадження нової техніки; за своєчасне надання послуг; одночасні заохочення окремих працівників за виконання особливо важливих завдань та інше.
З заробітної плати працюючих та підлеглих можуть відраховувати тільки дозволені законом утримання та нарахування: нарахування допомоги з соцстраху, нарахування по лікарському листу, нарахування у пенсійний фонд, нарахування у фонд безробіття, нарахування у соцстрах нещасний випадок, утримання прибуткових податків, утримання пенсійних взносів, утримання по виконавчим листам, утримання боргів по заробітній платі та інші утримання та нарахування. Загальна сума утримань неповинна перевищувати певного % суми заробітка підлеглого.
У тісному зв'язку знаходяться усі нарахування та утримання, з заробітною платою. Від розміру заробітної плати, залежить розмір утримань та відрахувань.
Розмір усіх страхових взносів, в залежності від його виду, щорічно встановлюється Верховною Радою України у відсотках. Потім на базі цих Наказів, будується політика обліку у Слов'янському психоневрологічному інтернаті, відповідно цей відсоток відраховується з загальної суми заробітка підлеглих.
Виробничі потреби, визначаються у кошторисі СПНІ, які передбачають собою початковий пункт для створення кошториса витрат на оплату праці. Щоб оцінити загальні витрати по заробітній платі, необхідно кількість відпрацьованих у наданні послуг годин помножити на середній рівень погодинної оплати праці.
Розмір прямих витрат праці повинен бути пільно скоординован з мающимся у наяві трудовими ресурсами з тим, щоб забезпечити достатнє використання праці у наданні послуг. Ефективна організація виробничого процесу дозволяє мінімізірувати простої та відстранити неявність трудових ресурсів.
2.5. Заходи по удосконаленню системи обліку праці і заробітної плати
Слов'янський психоневрологічний інтернат відноситься до закладів невиробничої сфери, тоб то бюджетний заклад, він фінансується за рахунок коштів бюджета , на базі кошториса витрат та прибутків.
Для реалізації заходів по удосконаленню системи обліку праці і заробітної плати, треба вжити заходів по більш чіткої розробці розрахунків по заробітній платі, та встановити більш об'єктивну політику обліка у інтернаті. Насамперед повинні бути виконані вимоги для забезпечення фінансовими ресурсами витрат на заробітну плату, нарахування соціальному страхуванню, а також господарські заклади.
Кошторис прибутків та витрат Слов'янського психоневрологічного інтернату створюється на календарний рік, треба більш прогматичніше ставитись до цього, планувати та розробляти стратегії, незважаючи на строки, планувати і на майбутнє.
Треба розмір прямих витрат праці СПНІ пільно скоординовувати з мающімися у наяві трудовими ресурсами з тим , щоб забезпечити достатнє використання праці у

 
 

Цікаве

Загрузка...