WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

є:
1.Кількість працюючих;
2.Витрати робочого часу;
3.Кількість наданих послуг;
4.Розмір фонду оплати праці по видам нарахувань;
5.Заохочувальні виплати;
6.Розмір сум нарахованих та використаних на оплату відпустки;
7.Розмір відрахувань у соціальні фонди.
Забезпечення трудовими ресурсами, визначається порівнення фактичної кількості працюючих по категоріям та фахом - з плановою залежністю. При оцінці співвідношення фаху працюючого, важкого виконання праці порівнюють середні тарифні розряди праці та працюючих, працюючих по середньозваженій арифметичній.
Окрім цього необхідно перевірити співвідношення фактичного рівню освіти кожного працюючого, та визначити питання зв'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та звишенням кваліфікації. Кваліфікаційний рівень в більшості залежить від їх повернення, стажу праці, освіти, особистих якостей працівника.
При аналізі необхідно вивчити обставини звільнення підлеглих, з'ясувати резерви зменьшення кількості. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами проводиться у тісному зв'язку з вивченням виконання плану соціального розвітку Слов'янського психоневрологічного інтернату, по слідуючим групампоказників:
- звишенням кваліфікації працюючих;
- покрашенням умов праці та поліпшення здоров'я працюючих;
- поліпшення соціально-культурних та житловопобутових умов;
- соціальна захищенність членів працюючого колективу.
Для оцінки заходів по покрашенню умов праці та поліпшення здоров'я працюючих, у СПНІ використовують слідуючі показники:
1.Забезпечення підлеглих санітарнопобутовим приміщенням;
2.Рівень санітарних умов;
3.Рівень частоти травматизму у праці, у розрахунку на сто чоловік;
4.% працюючих маючих професійні захворювання;
5.% загального захворювання працюючих;
6.Кількість днів часу непрацездатності на сто чоловік.
Також у Слов'янському психоневрологічному інтернаті виконують заходи зв'язані з охороною праці та технікі безпеки.
Документальне оформлення у СПНІ обліку розрахунків з робітниками по оплаті праці регламентується Типовими формами первинного обліку по разрахункам з працівниками та підлеглими по заробітній платі, ствердженний наказом Мінстату України від 22.05.96 № 144.
Облік персонального складу робітників інтернату ведеться відділом кадрів, який на кожного прийнятого на роботу працівника (постійно, тимчасово, сезонно) заповнює картку (особовий листок) [Додаток № 4], а далі у неї на основі наказу руководства робе відмітки о призначенні, переміщенні працівника, надання відпустки, звільнення.
Бухгалтерія на кожного працівника відкриває картку-довідку з зазначенням довідкових данних о працюючем з послідовним нагромадженням інформації о нарахованій заробітній платі, утримання з неї, виплачених сум. Оперативний облік робочего часу ведеться у табелі обліку робочего часу [Додаток № 3]. Данні табельного обліку використовуються бухгалтерієй при нарахуванні заробітної плати працівникам.
Форми первинних документів та порядок їх використання для обліку виробки залежить від особливостей організації та технології Слов'янського психоневрологічного інтернату. Документи повинні бути зафіксовані, а також у них повинна бути зафіксована інформація: де, коли та скільки було зроблено у певний час, скільки причітається заробітка за певні оказані послуги.
Для прийому на основне місце праці громадянин повинен оформити заяву [Додаток № 5], згідно якої, Наказом по інтернату, він зараховується до штату працівників. На кожного працівника заповнюється особова картка [Додаток № 4], ця картка є первинним документом по обліку кадрів. У цій картці знаходиться така інформація, як:
1.Загальні відомості працюючого;
2.Продовження терміну перебування на державній службі;
3.Просування по службі у державному органі;
4.Відпустки;
5.Автобіографія;
6.Дисциплінарна відповідальність;
7.Заохочення, нагороди, почесті, звання;
8.Зарахування до кадрового резерву;
9.Підвищення кваліфікації;
10.Відомості про військовий облік;
11.Довідкові відомості;
12.Причина звільнення.
Картка постійного строку зберігання, зберігається не меньш 75 років - вказується посада, оклад, нарахування, утримання. Картка відкривається на 1 рік. Нарахування відображаються у меморіальному ордері № 5 [Додаток № 1].
Облік використування робочого часу, ведеться у табелі [Додаток № 3] на основі явок, неявок та інших документів (листок тимчасової непрацездатності, звітність о відрядженні або інші документи).
Кількість здійсненних послуг відображаються у слідуючих первинних документах: рапорті виконання, наряді, маршрутному листі та інших.
Численність працюючих регулюється Наказами по Слов'янському психоневрологічному інтернаті (о прийомі, о звільненні і т. п.). Тривалість та порядок робочого дня, вихідні дні, відрядження, відпустки та інші умови праці визначаються у Правилах внутрішнього розпорядку,або у Наказі об обліковій політиці.
2.4. Організація розрахунків з робітниками з оплати праці у Слов'янському психоневрологічному інтернаті
Порядок начислення заробітної плати, стасовно працюючих інтернату, залежить від застасування форм та систем оплати праці і організації виконаних робіт (в індівідуальній черзі або бригадою).
При повсечасній оплаті праці на СПНІ основним документом, служащім для нарахування заробітної плати, є табель обліку робочего часу. У цьому випадку для розрахунка повсечасного заробітка працівникам достатньо знайти його розряд, погодинну тарифну ставку данного розряду та кількість відпрацьованих годин по табелю. При розрахункі заробітної плати по посадковому окладу останній зберігається при відроботкі усіх робочих днів місяця. При відроботкі неповній кількості робочих днів середньодневний заробіток помножується на кількість відпрацьованих днів.
При суспільній оплаті праці та індівідуальному виконанні робіт у Слов'янському психоневрологічному інтернаті, заробіток працюючого встановлюється помноженням кількості наданних послуг, вказаних у відповідних первісних документах, на встановлену розцінку за одиницю праці. В умовах бригадної форми організації праці заробітна плата та заохочення нараховують всій бригаді, а потім зчисленна сума розподіляється між членами бригади пропорційно кількості відробленого часу кожним працюючим з обліком його кваліфікації.
Задачами обліку праці та заробітної плати є:
- контроль за кількостю, контроль за якістю затраченої праці, контроль за численістю працівників та контроль за виконанням робочого часу;
- своєчасне та правильне здійснення усіх розрахунків по заробітній платі та відрахуванням органам соціального страхування;
- контроль за використовуванням заробітної плати та інших грошових засобів виданих працюючим.
Фонд заробітної плати Слов'янського психоневрологічного інтернату планується та

 
 

Цікаве

Загрузка...