WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота

Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату"
ЗМІСТ
Вступ
1. Економічна сутність праці та заробітної плати у бюджетній установі
1.1.Огляд літературних джерел по темі дослідження
1.2.Види та форми заробітної плати в бюджетній установі
1.3.Документальне оформлення заробітної плати і праці
1.4.Синтетичний та аналітичний облік оплати праці
1.5.Облік утримань та відрахувань з заробітної плати
2.Організація обліку та аналізу праці і заробітної плати у
Слов'янському психоневрологічному інтернаті
2.1.Коротка характеристика СПНІ
2.2.Оцінка системи бухгалтерського обліку в інтернаті
2.3.Організація кадрового обліку праці заробітної плати у
Слов'янському психоневрологічному інтернаті
2.4.Організація розрахунків з робітниками з оплати праці
у СПНІ
2.4.1.Документальне оформлення заробітної плати і праці
2.4.2.
2.5.Заходи по удосконаленню системи обліку праці і
заробітної плати
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВСТУП
Актуальність теми полягає у тому, що кожен підприємиць, починая свою діяльність, повинен ясно уявити потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, а також вміти чітко розраховувати ефективність використовування ресурсів у процесі праці закладу. У ринковій економікі підприємці не можуть добитися стабільного успіху, якщо чітко та ефективно не будуть планувати свою діяльність, постійно збирати та акумулірувати інформацію як по стану цільових ринків, положені на них конкурентів, так і о власних перспективах та можливостях.
Запорука виживання підприємства - його стабільність на ринкі. Щоб підприємство могло ефективно функціонувати та розвиватися, йому поперше потрібна стійкість грошової виручки, достатньої для розрахунків з постачальниками, кредиторами, своїми підлеглими, місними органами влади,державою. Після розрахунків та виконання обов'язків необхіден ще прибуток, об'єм якого повинен бути, не нижче запланованого.
Намагаючись вирішити постійно конкретні питання, отримати кваліфіковану оцінку фінансового стану, керівник підприємства все частіше удається до данних обліку та, як в наслідок, до данних фінансового та управлінческого аналізу. При цьому вони, як правило, не вдовольняються констатацією розміру показників звітності, розраховують отриманий висновок о засобах, нормальних відношеннях власного та заємного капіталу, задоволенність швидкості обороту капіталу.
У цих умовах змінюється роль бухгалтерії, у чиїї функції входить не тільки забезпечення данного обліку та складання звітності, але й аналіз фінансового положення у цілях ефективного управління підприємством. Задовольнити нові запроси адміністрації має можливість тільки бухгалтер-аналітик, здатний розібратися в економіці підприємства, виявити її болючі місця на основі фінансово-облікових данних, здійснити податкове планування. Досконало очевидно, що фінансове благополуччя закладу прямо пропорційно рівню організації у ньому системі управлінческого обліку.
Задачою реалізації данного завданя є реальна база цієї теми. Такою базою є облікова політика підприємства, розробка та реалізація облікової політики зв'язана з практичним здійсненням бухгалтерського обліку на підприємстві. У загальному вигляді облікову політику можно визначити як сукупні засоби ведення бухгалтерського обліку, обраним закладом якісті найбільш відповідних умов його господарювання. Іншими словами, це порядок здійснення первісного спостерігання, стоимосного вимірювання, текучої груперовки та останнього узагальнення фактів господарської діяльності закладу, тобто реалізація методу бухгалтерського обліку.
Об'єктом обліку цієї теми є заробітна плата займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на підприємствах (закладів, організацій).
Ціль полягає у тому, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної праці, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів господарської діяльності підприємства (закладу, організації). Форми, системи та розмір оплати праці працівника, а також інші види їх прибутків встановлюється закладом самостійно, вихідне з принципу матеріального заохочення кожного працівника. Целесообразність застосування тих чи іних форм та систем оплати праці висловлюється їх стимулюючою роллю у підвищені ефективності праці кожного маєтка або закладу в цілому. Із заробітної плати працюючих та підлеглих можуть прозводитись тільки дозволені законом утримання та нарахування. Нарахована заробітна плата відноситься на витрати тих маєтків виробництва
або закладу, де зайняті ті чи інші категорії працівників, для врахування її до собівартості продукції (робіт, послуг).
Основною метою більшості підприємств та організацій державної (бюджетної) форми власності є отримання максимального прибутку, деякі з них прагнуть задовільнити інтереси держави. На багатьох таких закладах застосовується система та рівень оплати праці, який значно перевищує рівень оплати праці за виконання аналогічних функцій у недержавних організаціях. Поряд з цим широко використовуються й інші форми збільшення доходів: колективне страхування, організація безкоштовного харчування, виплата премій та допомог у розмірах, регламентованих засновницкими документами, застосування підвищених процентних ставок по депозитах та ін. Держава також не може байдуже ставитись до того, як ведуться справи на підприємствах і в організаціях (закладах) державного сектору економіки. В Україні в цьому секторі зосереджена велика частина національного багатства, яке в значній мірі безкоштовно або за пільговою ціною перейшло сюди із державної власності. Облік праці та заробітної плати в бюджетній установі ми проведимо на основі зазначеного закладу.
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
1.1. Огляд літературних джерел
У ході написання випускної роботи на тему: "Облік праці та заробітної плати в бюджетній установі", було використано багато різноманітних літературних джерел, законів, указів, положень, інструкцій.
Одними з таких літературних джерел були підручники: Грабова Н.Н., Добровский В.Н. - Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 - 624 с.; Ниделз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. - Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова - М.: Финансы и статистика - 1993. Ці підручники написано з програмою курса "Бухгалтерського обліку" учбового плану, яке стверджено Міністерством освіти України. Вони розкривають теоретичний зміст основних категорій та принципів веденя бухгалтерського обліку, також питання методіки та техніки бухгалтерського та податкового обліку принципово з діючим законодавством, та нормативними актами в області обліку та обліку заробітної плати. Ці

 
 

Цікаве

Загрузка...