WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

інвестиції"
18 "Інші необоротні активи"
24 "Брак у виробництві"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Зобов'язання з оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки з страхування"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
76 "Страхові платежі"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92"Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Підприємство здійснює розрахунки з іншими підприємствами та фінансовими органами через розрахунковий рахунок в банку та касу на підприємстві. КП "Казка" веде щоденно касову книгу, де заносяться всі доходи в касу по ордерах та розхід окремо по кожному виду та підприємству. З кредиторами підприємство розраховується через банк або через касу згідно існуючих положень
Облік нематеріальних активів
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.
До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб, чи надання в оренду іншим особам.
За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття в наслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:
121 "Права користування природними ресурсами"
122 "Права користування майном"
123 "Права на знаки для товарів і послуг"
124 "Права на об'єкти промислової власності"
125 "Авторські та суміжні з ними права"
126 "Гудвіл"
127 "Інші нематеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
68 "Розрахунки з іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом здебетом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
42 "Додатковий капітал"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Облік праці і її оплати
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.
За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - витрат, що відносяться до виробничих накладних адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фін. результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:
811 "Виплати за окладами й тарифами"
812 "Премії та заохочення"
813 "Компенсаційні виплати"
814 "Оплата відпусток"
815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"
816 "Інші витрати на оплату праці"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
47 "Забезпечення наступних витрат і платежів"
66 "Розрахунки з оплати праці" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
79 "Фінансові результати"
91 "Загальновиробничі результати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
Заробітна плата має дві форми - погодинна та відрядна. Погодинна оплата праці - це оплата за відпрацьовані години з врахуванням кваліфікації та розряду працівника, а відрядна - це оплата за кількість вилученої продукції по відрядних розцінках.
КП "Казка" використовує погодинну заробітну плату, яка ведеться в книзі по зарплаті.
Облік розрахунків з бюджетом та позабуджетними органами
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.
Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:
641 "Розрахунки за податками"
642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
643 "Податкові зобов'язання"
644 "Податковий кредит"
Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
17 "Відстрочені податкові активи"
31 "Рахунки в

 
 

Цікаве

Загрузка...