WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

Звіт
по виробничій практиці з бухгалтерського обліку,
аналізу, ревізії та аудиту
студента IV курсу спеціальності 6.050100
"Облік і аудит"
Облік статутного капіталу
Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.
За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру тощо.
Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
67 "Розрахунки з учасниками" за кредитом з дебетом рахунків:
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
46 "Неоплачений капітал"
67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств (далі товариства), що передбачені установчими документами.
Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.
Аналітичний облік по рахунку 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.
Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
40 "Статутний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
67 "Розрахунки з учасниками" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
40 "Статутний капітал"
42 "Додатковий капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розрахунки по оплаті праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.
Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
22 "МШП"
28 "Товари"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
67 "Розрахунки з учасниками"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція с/г виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування"
Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.
За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.
Рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
40 "Статутний капітал" 42 "Додатковий капітал"
44 "Нерозподілені прибутки 44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)" (непокриті збитки)"
67 "Розрахунки з учасниками"
Будь-яке підприємство діє на підставі власного статуту, в якому обов'язковою умовою є розмір статутного капіталу.
До статутного капіталу відносять кошти внесені засновниками та власниками, а також вартість майна, яке ними вкладено. Статутний капітал на протязі існування підприємства може збільшуватись за рахунок додаткових внесків та майна.
Для того, щоб підприємство краще функціонувало внесення коштів у статутний фонд дає можливість поновлювати основні та обігові кошти.
КП "Казка" за перше півріччя 2001 року збільшило статутний капітал з 34,4 тис. грн. на початку року до 54,6 тис. грн. на кінець півріччя, отже статутний капітал зріс на 20,2 тис. грн.
За рахунок додаткових внесків було закуплено нове обладнання для розширення виробництва і введення нових технологій.
Облік основних засобів
Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.
До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і

 
 

Цікаве

Загрузка...