WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

систем оплати праці здійснюється:
- згідно зі штатним розкладом;
- за тарифними ставками;
- за відрядними розцінками.
Було з'ясовано, що на підприємстві в організації та веденні бухгалтерського обліку важливе місце відводиться документуванню господарських операцій і відображенню їх у всіх бухгалтерських регістрах; оцінці майна і господарських операцій; проведенню інвентаризації активів і зобов'язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.
Таким чином, ми розглянули організацію бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві та загальноорганізаційні питання, які відображаються у "Наказі про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку підприємства".
Також необхідно розглянути організаційну структуру апарата бухгалтерії даного підприємства (рис. 2.1)
Рис. 2.1 Структура бухгалтерії ВАТ "Слов'янський механічний завод"
Організаційна структура в бухгалтерії визначається кількістю та характером структурних підрозділів. Розподіл службових зобов'язань проводиться по функціональній ознаці.
Як бачимо, структура бухгалтерії ВАТ "СМЗ" представлена у такому вигляді, що головному бухгалтеру підкоряються фінансовий відділ, планово-економічний відділ, відділ труда і заробітної плати і заступник головного бухгалтера, котрий несе відповідальність за бухгалтера по обліку основних засобів, бухгалтера по обліку МШП та бухгалтера по обліку розрахунків із дебіторами та кредиторами.
Фінансовий відділ відповідає за фінансові ресурси підприємства, котрі виступають у грошовій формі, щоб вони мали визначене джерело формування та цільове призначення. Також відділ займається фінансовим плануванням.
Планово-економічний відділ займається встановленням або уточненням та конкретизацією цілей розвитку ВАТ "СМЗ" та його структурних підрозділів, визначення засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалізації. Відділ розробляє плани діяльності підприємства, планову, річну, поквартальну статистичну звітність, звіряють планові показники з фактичними.
Відділ труда і зарплати на підставі звітів продуктивності робітників складають наряди на відрядну роботу, відомості премій на основі тарифних ставок. У кінці місяця табеля, відомості здаються до бухгалтерії для їх закриття та згідно з даними, відображеними в них, складають відомості на виплату заробітної плати..
Заступник головного бухгалтера несе відповідальність перед головним бухгалтером за бухгалтера по обліку основних засобів, який слідкує за такими операціями, як передача основних засобів, безоплатна передача основних засобів з балансу одного підприємства на баланс іншого, за амортизацією основних засобів, нарахування зносу, за проведення інвентаризації та за списання основних засобів.
Також заступник головного бухгалтера відповідає за бухгалтера по обліку малоцінних швидкозношуваних предметів, котрий займається зі своїми підрядними питаннями документального оформлення МШП, передачі, інвентаризації, списанням МШП та іншими питаннями.
Нарівні із бухгалтером по обліку основних засобів, бухгалтером по обліку МШП, бухгалтер по обліку розрахунків із дебіторами і кредиторами несе відповідальність за дебіторську і кредиторську заборгованість перед заступником головного бухгалтера.
В свою чергу, головний бухгалтер підкоряється безпосередньо Голові правління - директору ВАТ "СМЗ".
Так само як головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, головний інженер, заступник директора по виробництву, начальник охорони та транспортної ділянки, заступник директора по якості, заступник директора по комерційним питанням, заступник директора по кадрам та начальник маркетингу і збуту також несуть відповідальність за підпорядковані їм відділи Голові правління - директору підприємства.
Керівник ВАТ "Слов'янський механічний завод" створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
Також необхідно розглянути обов'язки, права та відповідальність головного бухгалтера ВАТ "СМЗ".
Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку, повинен забезпечити:
- повний облік надходження грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із їхнім рухом;
- точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства у відповідності із встановленими правилами;
- правильне нарахування та перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування;
- перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності;
- складання достовірної звітності на основі первинних документів та бухгалтерських записів, надання її у визначні строки відповідним органом;
- головний бухгалтер разом із керівниками підрозділів повинен контролювати дотримання встановлених правил оформлення приймання та відпустки товарно-матеріальних цінностей, правильність розходування фонду заробітної плати, дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків і платіжних обов'язків, законність списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших збитків;
- головний бухгалтер повинен активно брати участь у підготовці заходів, які попереджують появу нестач та незаконне витрачання грошових засобівта товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства та інші обов'язки.
Далі розглянемо права головного бухгалтера. Він встановлює службові обов'язки для підпорядкованих йому робітників, щоб кожний працівник знав свої обов'язки та ніс відповідальність за їх виконання.
Призначення, звільнення та переведення матеріально відповідальних осіб проводиться із згодою головного бухгалтера. Також він має право передивитись надто високі або застарілі норми витрат сировини матеріалів та інших норм; перевіряти у структурних підрозділах дотримання встановленого порядку прийому, приходування, зберігання та витрачання грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей та інше.
Головний бухгалтер ВАТ "СМЗ" несе відповідальність у таких випадках:
- невірне ведення бухгалтерського обліку;
- порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач дебіторської заборгованості та інших витрат;
- складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;
- інших порушень по організації бухгалтерського обліку.
2.3 Облік і документальне оформлення обліку розрахунків з трудовими ресурсами та фондом оплати праці на підприємстві
На ВАТ "Слов'янський механічний завод" відділом кадрів ведеться облік особового складу працівників.
Для обліку прийнятих на роботу працівників застосовується "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу" (Додаток 1), який заповнюється у відділі кадрів

 
 

Цікаве

Загрузка...