WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

483 грн, та 1% із суми, яка підлягає обкладенню з доходів фізичних осіб, що перевищує цей прожитковий мінімум [21, с.306].
У Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття роботодавці перераховують 1,3% від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а з найманих постійних працівників із сум, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб вираховується 0,5%.
Також підприємства вираховують кошти у фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - умовно 1% у відповідності до виду діяльності. Об'єктом для нарахування у цей фонд, як і в інші фонди (за винятком пенсійного) є суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в тому числі у натуральній формі, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб [22, с.301].
Відшкодування збитків, що завдані працівнику каліцтвом чи іншим пошкодженням здоров'я, регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Згідно цього Закону, всі наймані працівники повинні бути застраховані роботодавцем. Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску. Страхування припиняється, якщо страховий внесок до цього фонду не перераховано протягом трьох місяців з дня подання заяви [9,с.110].
Згідно Закону працівнику відшкодовуватись:
1) втрачений заробіток (в залежності від ступеню втрати працездатності);
2) страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні потерпілого);
3) страхові виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
4) страхові виплати пенсії та у зв'язку з втратою годувальника;
5) страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві її матері під час вагітності;
6) страхові виплати на медичну та соціальну допомогу [8, с.208].
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві працівника розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася на протязі не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.
З виплат працівнику, що пов'язані з втратою заробітку робляться такі ж відрахування, як і на зарплату, а інші виплати сум відшкодувань не оподатковуються. Втрати заробітку розраховуються виходячи з заробітку за 6 останніх місяців роботи, або менший час і не обмежується розміром [21, с.231].
В бухгалтерському обліку усі операції, пов'язані із нарахуванням і сплатою страхових платівок зображаються на рахунку 65 "Розрахунки за страхування".
В бухгалтерському обліку на суму зборів на соціальне страхування роблять запис:
Дт рах. 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збуті" та ін.;
Кт рах. 65 "Розрахунки за страхування" по відповідним субрахункам:
651 "За пенсійним забезпеченням",
652 "За соціальним страхуванням",
653 "За страхуванням на випадок безробіття",
654 "За індивідуальним страхуванням" [8, с.317].
Відрахування із заробітної плати відображається оборотом по дебету субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" у кореспонденції із кредитом субрахунків:
- збір в Пенсійний фонд (651),
- збір на соціальне страхування (652),
- збір на страхування на випадок безробіття (653),
- збір на страхування від нещасних випадків на виробництві (654).
[45, с.57]
А для підприємств, що використовують 8 клас рахунків, використовують рахунок № 82"Відрахування на соціальні заходи" за такими субрахунками:
821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
822 "Відрахування на соціальне страхування";
823 "Страхування на випадок безробіття";
824 "Відрахування на індивідуальне страхування".
Таким чином, були розглянуті нарахування і відрахування в фонд соціального захисту, адже розрахунки із органами соціального страхування знаходяться у тісному зв'язку із заробітною платою.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ "СЛОВЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
2.1 Коротка характеристика підприємства
Об'єктом дослідження даної дипломної роботи було обрано Відкрите Акціонерне Товариство "Слов'янський механічний завод", скорочена назва якого: ВАТ "СМЗ".
Товариство розташовано за такою адресою: Донецька область,
м. Слов'янськ, вул. Чубаря, 65.
ВАТ засновано відповідно до установчого договору між Фондом державного майна України та організацією орендаторів орендного підприємства шляхом акціонування майна ОП "Слов'янський орендний механічний завод".
Метою діяльності Товариства є об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку.
Предметом діяльності Товариства є:
- Виготовлення, ремонт та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, зокрема, машинобудівельної, підйомно-транспортних машин, засобів механізації та обладнання, металевих конструкцій, агрегатів та запасних частин, устаткування та приладів для сільського господарства.
- Виготовлення та реалізація товарів народного споживання (з металу, дерева, гуми, пластмаси та інших).
- Відкриття фірмових магазинів.
- Виконання будівельно-монтажних робіт по ремонту та капітальному будівництву.
- Надання транспортних послуг організаціям та громадянам.
- Закупка, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарських продуктів.
- Комерційна діяльність, торгівельно-посередницька.
- Зовнішньоекономічна діяльність в установленому Законодавством порядку.
Товариство є власником:
- майна, переданого засновниками у власність;
- продукції, виробленої в результаті своєї господарської діяльності;
- одержаних доходів, як від виробничої діяльності, так від інших видів діяльності в межах чинного законодавства;
- іншого майна.
Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності.
ВАТ експортує продукцію, товари та надає послуги, які користуються попитом на світовому ринку.
ВАТ імпортує продукцію, товари (послуги) для продажу в Україні та для власної статутної діяльності, обладнання та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.
Учасниками Товариства є акціонери. Акціонерами ВАТ можуть виступати юридичні та фізичні особи України, інших країн, що набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.
Статутний фонд Товариства становить 2644330 грн. Статутний фонд Товариства поділено на 10577320 штук простих

 
 

Цікаве

Загрузка...