WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

працівникам, виступає Закон України "Про відпустки".
Законом України "Про відпустки" визначені наступні види відпусток:
1) Щорічні відпустки і основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливі умови праці та інші додаткові відпустки.
2) Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.
3) Соціальні відпустки: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
4) Творча відпустка.
5) Відпустка без збереження заробітної плати [3, с.106].
Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам не враховуються.
Заробітна плата за час відпусток розраховується виходячи із середнього заробітку.
Статтею 6 Закону України "Про відпустки" передбачена щорічна основна відпустка не менше 24 календарних днів. Переведення робочих днів в календарні проводиться по такому принципу. Тривалість відпустки в робочих днях помножується на 7 (тривалість тижня в календарних днях) та ділиться на 6 (тривалість тижня в робочих днях). Святкові і неробочі дні не враховуються (відпустка продовжується на кількість таких днів) [11, с.207].
Для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності загальний трудовий стаж визначається на день його хвороби (а не безперервний).
Треба зауважити, що допомога по тимчасовій непрацездатності обраховується, виходячи із загального трудового стажу працівника і складає:
- 100 відсотків середньої заробітної плати за умови, якщо загальний трудовий стаж працівника 8 і більше років;
- 80 відсотків середньої заробітної плати за умови, якщо загальний трудовий стаж працівника - від 5 до 8 років;
- 60 відсотків середньої заробітної плати за умови, якщо загальний трудовий стаж працівника - менше 5 років [19, с.215].
Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) здійснюється на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", який має такі субрахунки:
661 "Розрахунки за заробітною платою";
662 "Розрахунки з депонентами".
На кредиті субрахунку №661 "Розрахунки з оплати праці" відображається нарахована заробітна плата всьому персоналу підприємства:
? працівникам основного виробництва, виробництва напівфабрикатів, допоміжних виробництв;
? працівникам за обслуговування та ремонт обладнання цехів основного виробництва;
? службовцям та обслуговуючому персоналу;
? спеціалістам;
? робітникам житлово-комунального господарства;
? нарахована заробітна плата за упровадження нової техніки, технології, за виконаний ремонт основних засобів;
? суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;
? суми нарахованих премій.
На дебеті субрахунку № 661 "Розрахунки з оплати праці" відображається виплачена заробітна плата, премії, депонована заробітна плата, а також суми утримання податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу [27, с.385].
На дебеті субрахунку № 662 "Розрахунки з депонентами" відображаються видачі депонованих сум.
На кредиті субрахунку № 662 "Розрахунки з депонентами" відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій, допомог та інше працівникам підприємства.
Для підприємств, які використовують рахунки 8 класу, використовується рахунок 81 "Витрати на оплату праці" за такими субрахунками:
?811 "Виплати за окладами й тарифами";
?812 "Премії та заохочення";
?813 "Компенсаційні виплати";
?814 "Оплата відпусток";
?815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу";
?816 "Інші витрати на оплату праці".
Заробітна плата є одним із елементів витрат виробництва та однією із найважливіших статей собівартості продукції. Для того, щоб включити її в склад витрат, вся нарахована у розрахункових та розрахунково-платіжних відомостях заробітна плата групується за направленням витрат (цехів, ділянок, інших структурних підрозділів) в спеціальній Відомості розподілу [29, с.396].
Таким чином, ми розглянули поняття заробітної плати, ведення на підприємствах обліку робочого часу, основу тарифної системи, облік виробітку, типові форми, первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями, вивчили порядок надання відпусток та повний порядок нарахування і виплати заробітної плати, облік заробітної плати в системі рахунків.
1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування
Соціальне страхування - одна із гарантій здійснення прав працюючих на матеріальне забезпечення.
До фондів соціального захисту відносяться: пенсійний фонд; фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [22, с. 221]
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страхові внески до системи пенсійного забезпечення роботодавці нараховують на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.
Страхувальники перераховують нараховані внески до пенсійного фонду одночасно з отриманням коштів у банку на видачу заробітної плати, але не пізніше, ніж через 20 днів після закінчення базового періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу) на суми яких нараховуютьсястрахові внески. Базовим періодом для страхувальників-підприємств є місяць
[14, с.257].
З 2006 року підприємства і організації всіх форм власності, а також суб'єкти підприємницької діяльності нараховують цей збір у розмірі 31,8% від нарахованої зарплати. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де інваліди становлять більше половини чисельності, у пенсійний фонд перераховують 4%. З зарплати фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту) або забезпечують себе роботою, самостійно вираховується у цей фонд 1-2% (із зарплати до 150грн. - 1%, більше 150 грн. - 2%).
Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності передбачено, що роботодавці перераховують у цей фонд 2,9% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а з найманих постійних працівників вираховується 0,5% із сум, яка не перевищує прожитковий мінімум

 
 

Цікаве

Загрузка...