WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

КТУ, базова величина якого дорівнює 1 [27, с.187].
Розрахунки із працівниками і службовцями здійснюються в залежності від їхньої кількості, ведуться в різних варіантах у розрахунково-платіжній відомості. Вони складаються щомісячно по кожному цеху, допоміжних і підсобних службах, відділах з групуванням прізвищ працюючих у розрізі категорій.
Для розрахунку заробітної плати і пенсії всім категоріям працюючих застосовується також розрахункова відомість, дані із котрої щомісяця накопичуються у особовому рахунку кожного працівника.
Для обліку видачі заробітної плати із каси підприємства за умов використання розрахункової відомості застосовується документ "Платіжна відомість" (форма №П-53) [37, с.45].
За роботу в першій половині місяця працюючим, як правило, видається аванс, а кінцевий результат розрахунку заробітної плати виконується при виплаті заробітної плати за другу половину місяця.
Видача авансу за роботу в першій половині місяця при всіх варіантах виконується за платіжною відомістю [27, с.341].
Типовими формами первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями є: П-49 "Розрахунково-платіжна відомість"; П-52 "Розрахунок заробітної плати"; П-53 "Платіжна відомість"; П-54, П-54а "Особовий рахунок"; П-55 "Накопичувальна картка обліку виробітку і заробітної плати"; П-56 "Накопичувальна картка обліку заробітної плати".
З цих первинних документів підсумкові дані переносять в журнал-ордер №5 чи 5а [21, с.401].
Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.
Первинні документи по обліку виробітку та заробітної плати здаються для перевірки та наступних розрахунків за встановленим графіком в розрахунковий відділ бухгалтерії [22, с. 389].
Заробітна плата робітників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата зарплати у вигляді боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється.
Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.
На деяких підприємствах колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких заборонений для виплати заробітної плати [29, с.141].
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
Тривалість роботи не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Робітники, працюючі по сумісництву, отримують заробітну плату за фактично виконану працю.
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Праця у святкові і вихідні дні оплачується у подвійному розмірі
[15, с.205].
Оплата часу за додаткову роботу, виконану на умовах сумісництва, провадиться в розмірі 0,5 ставки (окладу) по посаді, по якій виконується робота за сумісництвом.
Вихідна допомога сплачується у розмірі не менше середньомісячного заробітку в разі призупинення трудового договору або внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору.
Оплата праці у нічний час здійснюється у розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами, колективним договором, але не менше 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час [27, с.250].
Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу [22, с.308].
При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.
Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органом чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника.
Суми невиплаченої заробітної плати (за умов, коли працівник під час виплати зарплати перебуває на лікарняному, у відрядженні і т. ін.) депонуються на субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами". При цьому касиром при закритті платіжної відомості здійснюється від руки надпис "Депоновано" у колонці "Підпис в одержанні" проти прізвища працівника, який не одержав заробітну плату, або проставляється відтиск штампу з позначкою "Депоновано", який використовується спеціально для таких цілей [8, с.201].
Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у "Книзі обліку розрахунків з депонентами" (типова форма №8), яка відкривається у розрахунку на один календарний рік.
Видача депонованої заробітної плати здійснюється лише за "Видатковим касовим ордером", який виписується окремо на кожного працівника для погашення однієї або декількох заборгованостей [37, с.45].
За час простою з вини робітника заробітну плату не виплачують, а за простій не з вини робітника на підставі простійних листів, плату нараховують у зменшеному розмірі, але не більше половини тарифної ставки почасової оплати праці робітника відповідно до його кваліфікації.
При виготовленні продукції, котра була забракована, оплата праці по її виготовленню проводиться позниженим розцінкам [13, с.687].
Розрахунок заробітної плати робочих з відрядною оплатою праці за весь розрахунковий період виконується на підставі первинних документів за обліком виробітку заробітної плати, доплат за надурочні години роботи, нарахування премій та інше, а також шляхом підрахунку різного роду утримань та визначення суми, яка належить видачі на руки.
Розрахунок заробітної плати робітників з погодинною оплатою праці виконується на підставі обліку фактично відпрацьованого часу, доплат за надурочні часи роботи, нарахування премій та інше, а також шляхом підрахунку іншого роду утримань та визначення суми, яка належить видачі на руки [22, с. 392].
Нормативно-правовим документом, який встановлює права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх

 
 

Цікаве

Загрузка...