WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

депутатів.
За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години [21, с.198].
Економічна доцільність застосування тих або інших форм і систем оплати праці визначається їх стимулюючій роллю в підвищенні ефективності роботи кожної ділянки й підприємства в цілому [11,с.228].
1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати
Законом України "Про оплату праці" визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [ст.1 Закону №108].
В нашому розумінні, заробітна плата - це винагорода за труд. А оплата праці робітників - це ціна трудових ресурсів, які залучені у виробничому процесі.
Заробітна плата включає в себе основну зарплату, додаткову і інші заохочувальні та компенсаційні виплати [22, с.315].
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, тобто плата за фактично відпрацьований час або вироблену продукцію, послуги, виконання посадових обов'язків. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установленої норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством і премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми [8, с.307].
Розрізняють заробітну плату номінальну та реальну. Номінальна заробітна плата - це її вираз у кількості одержаних грошових одиниць. Реальна заробітна плата - її вираз через кількість матеріальних благ і послуг, які може придбати працівник за свою грошову заробітну плату [21, с.401].
Законом визначено також поняття мінімальної заробітної плати як розміру плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні і компенсаційні виплати [45, с.35].
Підприємства ведуть облік робочого часу. Облік робочого часу і контроль за станом трудової дисципліни на підприємствах здійснюються табельним обліком.
Сутність табельного обліку в щоденній реєстрації явки працівників на роботу, виходу з роботи, спізнень і неявок із зазначенням причин, а також часу простоїв і надурочної роботи.
Кожному прийнятому на роботу присвоюється табельний номер, робиться відмітка в його трудовій книжці [15, с. 318] .
Табельний облік ведеться такими способами: жетонним - із використанням жетонів (на яких проставлено табельні номери); картковим - з використанням контрольних годинників, що автоматично позначають час явки кожного працівника в його картці; за пропускною системою, за якої працівники при явці на роботу здають свої перепустки, а по закінченні роботи отримують їх.
Табель є єдиною основою для нарахування заробітної плати категоріям працівників з погодинною системою праці. Для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною формою оплати праці ще необхідно мати посадові оклади (ставки) за штатним розписом, присвоєні кваліфікаційні розряди працівникам (на підставі наказів по підприємству) [21, с.107].
Табельний облік є формою контролю за використанням робочого часу та станом трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації.
Оперативний облік робочого часу ведеться в табелі обліку використання робочого часу (форми №П-12, №П-13). Дані табельного обліку використовуються бухгалтерією при нарахуванні заробітної плати робітникам [11, с.150].
Для обліку часу, який відпрацьовано надурочно, та оплати роботи в надурочний час використовується "Список осіб, які працювали в надурочний час" (форма №П-15).
Облік часу простоїв здійснюється на підставі "Листка обліку простоїв" (форма №П-16) [22, с.220].
Оплата праці працівникам проводиться згідно з їхнім особистим трудовим внеском із урахуванням кінцевого результату роботи підприємства, її максимальний розмір не обмежується.
На державних підприємствах, установах і організаціях застосовується тарифна система оплата праці, основою якої є тарифна ставка та тарифна сітка. Тарифна сітка - це сукупність розрядів та відповідних ним тарифних коефіцієнтів, за якими диференціюють заробітну плату працівників. Вона формується на основі ставки робітника першого розряду і міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок.
Тарифна ставка - це розмір оплати праці працівників за одиницю часу [21, с.230].
Для забезпечення правильного нарахування заробітної плати необхідно точно обліковувати виробіток продукції або обсяг робіт, виконаних кожним працівником.
Облік виробітку робітниками-відрядниками у промисловості здійснюють за типовими формами залежно від технологічного процесу виробництва, системи організації та оплати праці в рапортах про виробіток, у маршрутних листах, відомостях обліку виробітку, нарядах та інших документах.
Роботи можуть виконуватись одним робітником або бригадою. Послідовне виконання обсягу робіт фіксується в індивідуальних або бригадних нарядах, які здаються до бухгалтерії, машинолічильного бюро або обчислювального центру для нарахування заробітної плати [27, с.287].
Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і нарахованої заробітної плати членам бригади, оплата праці яких здійснюється за відрядною формою оплати праці, у первинних виробничих підрозділах використовується "Наряд на відрядну роботу (для бригади)".
Також використовується "Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)", який відкривається на кожного працівника у розрахунку на календарний місяць [8, с.205].
Наряди на відрядну (акордну) роботу - це основні документи для обліку виконаних робіт, їх якості і заробітної плати, яка налічується бригадіабо окремому працівнику.
Заробітну плату робітникам за тарифом розраховують множенням годинної тарифної ставки на кількість годин зміни.
Розподіл заробітної плати при бригадній відрядній системі оплати праці здійснюється пропорційно коефіцієнто-годинам.
При розподілі бригадного заробітку враховують і коефіцієнт трудової участі (КТУ) кожного члена бригади.
Заробітну плату за звітній період (місяць) при встановленні КТУ на премії і доплати зазначають сумою тарифної заробітної плати за фактично відпрацьований час з урахуванням виконання плану залежно від особистого трудового внеску кожного члена бригади за

 
 

Цікаве

Загрузка...