WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

ресурси ВАТ "СМЗ" використовує достатньо повно. В середньому одним робітником відпрацьовано 270 днів замість 262, що на 8 днів перевищує минулий показник. Збільшилась середньорічна чисельність робітників та тривалість робочого дня. Збільшення всіх цих факторів призвело до збільшення фонду робочого часу на 194221 годин.
На підприємстві спостерігається ріст продуктивності праці. Це відбувається через збільшення частки робітників на ВАТ "СМЗ" в 2005 році, збільшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік, середньої тривалості робочого дня, а також завдяки упровадженню у виробництво сучасних нових технологій, відповідаючи європейським стандартам.
Аналізуючи фонд оплати праці, було виявлено, що фонд оплати праці збільшився в 2005 році на 2668,3 тис.грн. При цьому на ВАТ "СМЗ" є наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у розмірі 1997,6 тис.грн.
В цілому, ситуація добра, на підприємстві, що аналізується трудові ресурси використовуються ефективно.
І останнім нашим етапом дослідження було обґрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві. Нами було наведено декілька пропозицій: автоматизація обліку праці та її оплати; удосконалення витрат на оплату праці в управлінському обліку; використання акордної системи праці; введення аудиторської групи; виплата заробітної плати працівникам підприємства пластиковими картками та додаткова освіта персоналу підприємства.
Таким чином, ми вивчили ведення обліку та аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ "СМЗ", закріпили та поглибили знання, отримані в процесі навчання, вирішили поставлені завдання та логічно їх обґрунтували.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 №996-XIV.
2. Закон України "Про відпустки №504/96-ВР від 15.11.96.
3. Закон України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.95.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 "Витрати" (затв. МФУ 31.12.99 №318).
5. Абрютина М. С. Финансовый анализ. - М.: 2000. - 654с.
6. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.:1995. - 705с.
7. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчётности. - М.: 1996. - 657 с.
8. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 688с.
9. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. - К.: Знання-Прес, 2002. - 313с.
10. Грабова Н. М. Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К., 2000. - 504с.
11. Грабова Н. М. Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000. / Под редакцией Кужельного Н. В. - К.: А.С.К., 2001. - 624с.
12. Ефимова О. В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учёт, 1996. - 501с.
13. Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Блиц-информ, 1995. - 832с.
14. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998. - 768с.
15. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине. - К.: А.С.К., 2001. - 848с.
16. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. - М.: 1999. - 789с.
17. Ковалёва А. М. Финансы, учебное пособие. - М.: 1996. -756с.
18. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. -К.: Знання, 2000. -812с.
19. Костюк Н. П., Кочубеева М. Т. Организациязаработной платы в пищевой промышленности. - М.: Дело, 1987. - 352с.
20. Кузнецова Е. В. Финансовое управление компанией. - М.: Дело, 1995. - 670с.
21. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні, основи та практика. - К.: Знання, 2004. - 805с.
22. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 695с.
23. Новодворский В. Д., Пономарёва Л. В., Ефимова О. В. Бухгалтерская отчётность: составление и анализ. - М.: 1994. -817с.
24. О'Брайен Дж., Шривастова С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. - М.:1994. -817с.
25. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск.: Экоперспектива, 1999. - 751с.
26. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины. - К.: А.С.К., 1999. - 544с.
27. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2001. - 784с.
28. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.: 1995. -671с.
29. Чабанова Н. В., Василенко О. А. Бухгалтерский финансовый учет. - К.: Академия, 2003. - 560с.
30. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчётов. - М.:1978. -589с.
31. Чумаченко Н. Г. Учёт и анализ в промышленном производстве США. - М.:1978. -589с.
32. Чечевицына А. В., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - М.:2002. -869с.
33. Шеремет А. Д., Сайорулице Р. С. Методика финансового анализа. - М.:1995. -793с.
34. Щенков С. А. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия. - М.:Госфиниздат, 1963. -506с.
35. Габрук Е. Расходы на оплату труда / Бухгалтерский учет и аудит - 2002, №4, с. 49-51.
36. Галат Н. Удержания из заработной платы: основания и ограничения / Бизнес - бухгалтерия - 1999, №39, с. 15-35.
37. Грек Г., Бондарева Е. Заработная плата: удерживают не только налоги / Бизнес - бухгалтерия - 2002, №8, с. 37-56.
38. Киселева О. Взносы в Фонды общеобязательного государственного социального страхования и их отражение в налоговом учете / Бухгалтерский учет и аудит - 2004, №3, с. 53-69.
39. Лавроненко И. Пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам / Баланс - 2003, №35, с. 30-45.
40. Литвин А. Умови оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери // Все про бухгалтерський облік - 2000, №51, с. 47-63.
41. Матвиец С. Индексация заработной платы / Баланс - 2003, №20, с. 77-90.
42. Мирошниченко Л. Методы и пути усовершенствования оплаты труда на предприятиях молочной промышленности / Бухгалтерский учет и аудит - 2003, №9, с. 64-72.
43. Москаленко С. Порядок начисления отпускных / Баланс - 2002, №21, с. 68-71.
44. Папинова О. Взносы в Пенсионный фонд: с нового года по-новому / Баланс - 2003, №47, с. 55-64.
45. Синько Н. Оплата труда / Бухгалтерский учет и аудит - 2002, №4, с.71-73.
46. Синько Н. Розрахунок відпускних: наочні приклади / Все про бухгалтерський облік - 2004, №41-42, с. 63-73.
47. Теременко Н. Начисление и уплата страховых взносов, порядок определения страховых выплат в новой системе государственного пенсионного страхования / Бухгалтерский учет и аудит - 2003, №10, с. 22-37.
48. Хомяк С. Нормирование труда бухгалтера / Баланс - 2004, №10, с. 38-44.
49. Чубко О. Натуральная форма оплата труда: правовые рамки и учет / Бухгалтерский учет и аудит - 2003, №3, с. 51-86.
50. Чубко О. Отпуска: правовые основы, оформление и учет / Бухгалтерский учет и аудит - 2002, №6, с. 33-58.
ДОДАТКИ
(1 -31)

 
 

Цікаве

Загрузка...