WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

продукції та інше.
Таким чином, ми бачимо, що аудиторська група на ВАТ "СМЗ" необхідна.
4. Наступна наша пропозиція - удосконалення витрат на оплату праці в управлінському обліку.
Витрати на оплату праці є третьою після матеріальних витрат та інших операційних витрат по значимості складовою частиною операційної діяльності підприємств більшості галузей економіки, в тому числі і ВАТ "СМЗ". Значна частина цих витрат потребує досконалого обліку. Особливо великі завдання стоять перед управлінським обліком таких витрат. На наш погляд, він повинен включати в себе рішення таких питань: вибір оптимальних систем та форм оплати праці; визначення витрат на оплату праці в структурі майбутніх контрактів; облік витрат на оплату праці по калькуляційним статтям та видам діяльності; облік витрат на оплату праці у розрізі матеріально відповідальних осіб із складанням внутрішньої звітності.
На нашу думку, для отримання необхідної інформації про структуру витрат на оплату праці, їх облік необхідно здійснювати по таким калькуляційним статтям, як:
- основна заробітна плата працюючих;
- додаткова заробітна плата працюючих.
Також ми вважаємо, що облік витрат праці повинен проходити в два самостійних етапи:
1) калькулювання заробітної плати кожного працівника, включаючи утримання із неї, а також виплати та відрахування в пенсійний фонд та інші (облік заробітної плати);
2) розподіл витрат на оплату праці по замовленням на рахунки накладних витрат та рахунки виробництва (облік витрат на робочу силу).
Оскільки витрати на оплату праці тісно пов'язані із чисельністю працюючих, тому, на наш погляд, на ВАТ "СМЗ" необхідно забезпечувати планування необхідної кількості робітників.
Також до зобов'язань працівників управлінської бухгалтерії слід включати вибір оптимальних форм та систем оплати праці.
На підприємстві використовується погодинна та відрядна оплата праці із відповідними системами.
5. Тому ми хочемо запропонувати використання акордної системи праці, при якій визначають сукупний заробіток за виконання певних стадій роботи або виробництва певного обсягу робіт. Специфіка цієї системи у тому, що доручена робота повинна бути виконана за визначені строки, при цьому час, витрачений на її виконання, великої ролі при начисленні заробітної плати не грає. Основним первинним документом по обліку зарплати при акордній системі є акордний наряд. На наш погляд, разом із відповідною формою оплати праці він може знайти більш широке використання на практиці та стати діючим механізмом розвитку економічних відносин на ВАТ "СМЗ".
ВИСНОВКИ
Таким чином, в даній дипломній роботі ми дослідили облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ "Слов'янський механічний завод".
Спочатку була розглянута економічна сутність та облікова характеристика трудових ресурсів та фонду оплати праці. Були розглянуті такі основні поняття, як трудові ресурси, заробітна плата, основна заробітна плата, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, мінімальна заробітна плата. Були вивчені погодинна та відрядна форми оплати праці та системи оплати праці.
Також був розглянутий облік робочого часу, табельний облік, облік виробітку, порядок нарахування та виплати заробітної плати, був розкритий облік розрахунків із органами соціального страхування.
Далі ми здобули практичного досвіду обліку розрахунків по оплаті праці.
Об'єктом дослідження випускної роботи було обрано ВАТ "Слов'янський механічний завод", котрий займається виготовленням, ремонтом та реалізацією продукції виробничо-технічного призначення, зокрема, машинобудівельної,підйомно-транспортних машин, засобів механізації та обладнання, металевих конструкцій, агрегатів та запасних частин, устаткування та приладів для сільського господарства, а також товарів народного споживання із металу, дерева, гуми, пластмаси та інше.
Була оцінена система бухгалтерського обліку на підприємстві, розглянута структура бухгалтерії, права та зобов'язання головного бухгалтера.
Наступним етапом в нашому дослідженні було вивчення документального оформлення обліку розрахунків по оплаті праці на ВАТ "СМЗ".
Ми визначили, що на підприємстві відділом кадрів ведеться облік особового складу працівників. Для обліку прийнятих на роботу працівників застосовується наказ про прийом на роботу. На підставі цього наказу заповнюється особова картка, робляться записи у трудовій книжці.
При оформленні переведення працівника із одного цеху в інший на ВАТ "СМЗ" застосовується наказ про переведення на іншу роботу, а при оформленні відпусток, застосовується наказ про надання відпустки.
При звільненні працівника заповнюється наказ про припинення трудового договору.
Для обліку використання трудового часу на підприємстві використовують табель обліку використання робочого часу.
Облік виробітку робітниками-відрядниками на підприємстві здійснюють за нарядами. А для робітників із погодинною формою оплати праці використовують відомість на виплату премій.
Для того, щоб нараховувати заробітну плату, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на ВАТ "СМЗ" здійснюють у розрахунково-платіжній відомості. При розрахунку податку на доходи з фізичних осіб, використовується соціальна пільга.
Для виплати заробітної плати використовуються платіжні відомості.
Далі був розглянутий синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці, організація обліку нарахувань та відрахувань. Були розглянуті типові господарські операції за січень 2005 року, котрі відображені в журналах-ордерах. Використовувались такі рахунки, як 661, 662, 651, 652, 653, 656, 641/3. Була розглянута головна книга по цим рахункам.
Аналітичний облік розрахунків із робітниками і службовцями по оплаті праці на ВАТ "Слов'янський механічний завод" ведеться в лицьових картках на кожного працівника.
Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у книзі обліку розрахунків з депонентами. За фактом отримання задепонованих сум із каси у цій книзі робиться відповідна відмітка про номер видаткового касового ордера, а також зазначається видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату. Через три роки, якщо задепоновані суми не були отримані, то вони перераховуються у бюджет.
Наступним етапом нашого дослідження було проведення аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ "СМЗ". На основі методики аналізу трудових показників були досліджені : забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, фонд робочого часу, продуктивність праці та фонд оплати праці.
Проаналізував склад працюючих, результати свідчать про те, що кількість прийнятих працівників у 2005 році зменшилась у порівнянні із 2004 роком. Разом з тим, зменшилась кількість вибувших працівників. Коефіцієнти плинності та постійності персоналу також зменшились на 19% та 21%. Можна зробити висновок, що робітники задоволені умовами праці та рівнем заробітку.
Була проведена оцінка використання фонду робочого часу. При цьому наявні трудові

 
 

Цікаве

Загрузка...