WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

обмежується лише формуванням документів Нарахування ЗП та Виплата ЗП. Для його спрощення можна скористатися можливістю нарахування заробітної плати співробітникам за допомогою програми "1С: Зарплата і кадри". Підсумкові дані за нарахованою заробітною платою з цього модуля доведеться переносити в модуль "1С: Бухгалтерія7.7" з подальшим формуванням проведень з обліку виробничих витрат та відрахувань в соціальні фонди, що проводяться з фонду оплати праці.
4.2 Пропозиції щодо поліпшення обліку на підприємстві
Наведемо декілька пропозицій, які, на нашу думку, сприятимуть поліпшенню обліку на ВАТ "Слов'янський механічний завод".
1. На нашу думку, на ВАТ "СМЗ" потрібно запропонувати можливість виплати заробітної плати працівникам підприємства пластиковими картками.
Ми вважаємо, що розвиток електронної техніки дає змогу широко використовувати безготівкові розрахунки у формі пластикових карток, що містять зашифровану інформацію, яка дозволяє їх власникам здійснювати платежі та отримувати готівкові кошти.
Пластикова картка являє собою пластинку з нанесеною магнітною смугою або вмонтованою мікросхемою, яка містить ключ до спеціального карткового рахунка в банку. За паперової технології продавець за допомогою спеціального терміналу зчитує інформацію з картки, здійснює авторизацію (через особливу лінію зв'язується з процесинговим центром, у якому зберігається докладна інформація про стан рахунка) і виявляє можливість оплати покупки. Докладна інформація про купівлю фіксується на сліпі (відбиток з картки) і направляється до центру платіжної системи або банку. Підпис на сліпі означає наказ переказати кошти за покупку із спеціального карткового рахунка на рахунок продавця.
Держатель картки в електронній системі напряму зв'язується з емітентом через термінал. Замість підпису на рахунку він вводить за допомогою клавіатури секретну комбінацію цифр, що за правильного набору санкціонує дебетування його банківського рахунка.
Картки для банківських автоматів - це різновид дебетових карток, які дають можливість власникові рахунка в банку одержувати готівкові кошти в межах залишку коштів на рахунку через автоматичне обладнання, встановлене в банках, торгових залах, на вокзалах тощо. При наявності картки гроші можна одержати в будь-який час, у святкові чи вихідні дні. Крім цього, власник картки звільнений від необхідності відвідувати своє відділення банку і може скористатися автоматами, розміщеними в торгових центрах, на вокзалах тощо.
Картки з магнітною смугою мають на звороті магнітну смугу, де записані дані, необхідні для ідентифікації особи власника картки при її використанні в банківських автоматах та електронних терміналах торгових установ. Якщо картка вставлена у відповідний зчитувальний пристрій, то індивідуальні дані власника передаються по комунікаційних мережах для одержання дозволу на здійснення операції.
Магнітна смуга має декілька доріжок для фіксації необхідних даних у закодованій формі. На одній з доріжок записано персональний ідентифікаційний номер (ПІН), який вводиться власником картки за допомогою спеціальної клавіатури при використанні ним банківських автоматів і терміналів. Набрані цифри порівнюються з ПІН-кодом, записаним на смузі.
Таким чином, на наш погляд, більш перспективною формою розрахунків по заробітній платі на ВАТ "СМЗ" є форма безготівкових розрахунків пластиковими картками.
2. Наступна наша пропозиція, не менш важлива, ніж перша, - це підготовка та підвищення кваліфікації працюючих підприємства.
Освіта персоналу має свої нюанси, але в результаті підвищення кваліфікації виграють і підприємство, і громадяни. Організація має бути зацікавлена в рості своїх кадрів, в кваліфікованих спеціалістах, працівниках, здібних забезпечити реалізацію завдань її розвитку, адже, якщо головний бухгалтеркваліфікований в своїй сфері спеціаліст, то і облік буде в належному стані, і з податками все буде добре та інше.
Однак при рішенні кадрових питань не слід зупинятися тільки на підвищенні професійної кваліфікації, необхідно зацікавити людей в підвищенні продуктивності праці, стимулювати їх не тільки матеріально, але й застосовувати ефективні форми психологічної мотивації, створити необхідні організаційні, економічні і психологічні умови для об'єднання інтересів працівників з інтересами підприємства.
На нашу думку, успіх приходить саме на те підприємство, де існують взаєморозуміння та взаємоповага між керівництвом та персоналом, де дисципліна не переходить у деспотизм, де люди вміють знаходити компроміс у складних ситуаціях, високий професіоналізм поєднується із результативністю праці, а при виникненні нестандартної ситуації всі сили направляють на врегулювання конфлікту. Саме таким підприємством є ВАТ "Слов'янський механічний завод".
3. Розглядаючи структуру бухгалтерії, ми з'ясували, що на підприємстві немає аудиторської групи. Але, на нашу думку, наявність аудиторської групи дуже важлива для підприємства. Всередині організації за вимогою та з ініціативи її керівництва аудиторами підприємства проводиться і внутрішній аудит.
Внутрішній аудит - це невід'ємна частина загальної системи управління, створюється на середніх і великих підприємствах, виконує контрольні функції, залежно від мети і завдань.
Завдання внутрішньої аудиторської служби полягає в допомозі працівникам підприємства ефективно виконувати свої посадові обов'язки. Відділ внутрішнього аудиту має бути складовою частиною підприємства і функціонувати в рамках політики, визначеної керівництвом і правлінням.
Основна функція внутрішніх аудиторів полягатиме в перевірці структури внутрішнього контролю ВАТ "СМЗ" та оцінці рівня її адекватності і ефективності. Виконуючи цю функцію, внутрішні аудитори можуть часто проводити фінансовий аудит, операційний аудит та перевірку на відповідальність.
Щоб діяти ефективно, внутрішній аудитор не повинен залежати від лінійного і функціонального управління, але він не може уникнути реальної ситуації, поки існують відносини робітник-роботодавець.
Внутрішні аудитори будуть забезпечувати адміністрацію цінною інформацією для прийняття рішень, які стосуються ефективного функціонування їх бізнесу.
Також внутрішні аудитори перевіряють організацію праці та її оплати. Вони повинні перевіряти: дотримання законодавства щодо організації ведення бухгалтерського обліку; реальність відображення у первинних документах та формах звітності чисельності працівників та середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві; правильність визначення обсягів виконання робіт; наявність у документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні робіт; достовірність відображення у документах обліку виконання робіт; ідентичність даних аналітичного обліку з оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" у Головній книзі й балансі на однакову дату та підписів у відомості й особовій справі; законність доплат і надбавок до основної заробітної плати; правильність підрахунків підсумків у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності; реальність віднесення витрат з оплати праці на собівартість

 
 

Цікаве

Загрузка...