WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

оплаті праці. Але облік розрахунків по соціальному страхуванню в ньому викладено не точно, тому що відбуваються часті зміни у нормативних актах і в цьому сенсі підручник трохи застарів.
Підручник Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" [27] на наш погляд, не досить вдалий. Хоча матеріалу відносно даної теми випускної роботи достатньо, він викладений незрозуміло, в розкиданій формі, але в підручнику досить непогано розглянуто типову документацію відносно обліку трудових ресурсів.
Також виділимо підручник Завгороднього В. П. "Бухгалтерський облік в Україні" [15]. В ньому є перелік нормативних документів, які визначають засади оплати праці працівників. Обрана нами тема дослідження викладена в ньому коротко і зрозуміло, розглянута автоматизація обліку праці та його оплати із використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера.
Необхідно згадати підручник Лишиленко О. В. "Бухгалтерський облік" [22]. Найкраще в ньому розглянуто економічний зміст оплати праці та її форми. Розкрита сутність типових форм з обліку особового складу працівників, первинного обліку використання робочого часу, з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі. Наведено велику кількість наочних прикладів, розглянуто 2 варіанти розрахунків по заробітній платі з працюючими.
На наш погляд, серед усіх підручників з бухгалтерського обліку, що використовувались для написання даної дипломної роботи, найбільше розкриває обрану нами тему дослідження підручник Леня В. С. та Гливенко В. В. "Бухгалтерський облік в Україні, основи та практика" [21]. Це новий підручник, в ньому наводиться розмір мінімальної заробітної плати та динаміка прожиткового мінімуму, дуже добре викладені основні поняття, методики обліку трудових витрат і заробітної плати, розглянутий автоматизований облік заробітної плати. Тому, якщо порівняти цей підручник із іншими літературними джерелами, переліченими вище, він є більш вдалим, точним і зрозумілим, ніж вони.
Серед підручників з аналізу потрібно виділити підручник Савицької Г.В.
"Аналіз господарської діяльності підприємства"[25].Тема нашого дослідження розкрита в ньому дуже добре. В ньому розглянутий аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, аналіз використання трудових ресурсів, аналіз продуктивності праці, аналіз трудомісткості продукції, аналіз фонду заробітної плати.
Також виділимо підручник Ковальова В.В. "Фінансовий аналіз" [16]. В ньому вдало викладена сутність та основні аспекти практичного виконання аналізу використання трудових ресурсів підприємства. Більш точно і вдало в ньому розглянутий аналіз використання фонду оплати праці, як правильно розрахувати абсолютне та відносне відхилення фактичної його величини від запланованої.
На нашу думку, щоб більш повно розкрити теоретичні та практичні основи обліку та аналізу трудових ресурсів та фонду оплати праці, необхідно ознайомитись із першоджерелами, тобто журналами. В них наведені усі зміни, які відбуваються у нормативних актах.
Наприклад, в журналі "Бухгалтерський облік і аудит №4" [45] дуже добре розглянута структура і поняття заробітної плати, система організації та обліку оплати праці, облік операцій по оплаті праці підприємствами, які використовують рахунки 8 та 9 класів.
Зробивши огляд деяких літературних джерел, ми зробили висновок, що для того, щоб вдало розкрити облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, необхідно розглядати не тільки нормативно-правові акти, а й інші літературні джерела, такі, як підручники, журнали, газети, порівнюючи різні точки зору відносно обраної теми дослідження.
1.2 Економічна сутність трудових ресурсів
Трудові ресурси - це частина населення країни, що за своїм фізичним станом, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві [9, с.34].
З цього визначення виходить, що трудові ресурси включають в себе як реальних працівників, що вже зайняті в економіці країни, так і потенційних, котрі не зайняті, але можуть працювати. Тобто це поняття спеціально створене та ідеально підходить, як на нашу думку, для радянської ідеології поголовної примусової зайнятості, проте продовжує використовуватися і в наш час.
Кількісно трудові ресурси складаються з населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів та пільгових пенсіонерів і працюючих в економіці країни осіб молодших та старших працездатного віку [26, с.141].
Поняття "трудові ресурси" ширше, ніж поняття "економічно активне населення", оскільки включає ще і працездатних непрацюючих людей та тих, що стаціонарно навчаються.
Реально за поняттям "трудові ресурси" стоїть кількість населення, яке можна примусити працювати, тобто яке фізично здатне працювати. Поняття ж "економічно активне населення" - це та реальна частина трудових ресурсів, що добровільно працює або хоче працювати.
Оскільки в Конституції України проголошена заборона примусової праці, поняття "трудові ресурси" поступово втрачає своє економічне значення. Адже ресурсами можна називати лише реальні джерела задоволення потреби (в даному випадку - потреби в робочій силі).
Тому нелогічно називати трудовими ресурсами ту частину населення, яку можна залучити до праці лише насильно. Реальними ж людськими ресурсами для праці є економічно активне, або трудоактивне населення. Однак, на нашу думку, і поняття "трудові ресурси" має право на існування оскільки показує максимально можливу (за екстремальних умов) кількість трудоактивного населення [9, с.55].
Відміна трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства в тому, що кожний найманий працівник може відмовитись від пропонованих йому умов та вимагати змін умов праці і модифікації неприйнятних, з його точки зору, робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям або, можливо, нарешті звільнитися з підприємства по власному бажанню [14,с.105].
На наш погляд, трудові ресурси підприємства - це головний ресурс кожного підприємства, від якості і ефективності використання котрого багато в чому залежать результати діяльності підприємства та його конкурентоспроможність.
Також необхідно зазначити, що облік труда і заробітної плати - один із найважливіших ділянок роботи, які потребують точних та оперативних даних, в котрих здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів, відображаються зміни в чисельності робітників та затратах робочого часу [15, с. 317].
Працівники реалізують право на труд шляхом укладання трудового договору на підприємстві. Колективний договір укладається з ціллю регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих.
Розглянемо поняття трудових відносин. Трудові відносини - це відносини між роботодавцями та найманими робітниками стосовно умов і оплати праці.Трудові відносини переважно регулюються договором та будуються на контрактних печатках.
Трудовий договір - це погодження між робітниками та власником підприємства або фізичною особою, згідно з котрим робітник зобов'язаний виконувати роботу, визначену погодженням, а власник зобов'язаний виплачувати заробітну плату та

 
 

Цікаве

Загрузка...