WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

заробітної плати, всього 559,1 24,6 1482,4 29,9
-премії та винагороди, що носять систематичний характер 384,7 16,9 430,5 8,8
-виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати внаслідок зростання споживчих цін 10,3 0,5 - -
3.Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 46,9 2,1 560,7 11,4
-соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 0,7 0,03 560,7 11,4
Фонд оплати праці
(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3) 2274,4 100 4942,7 100
Таким чином, був проведений аналіз складу і структури фонду оплати праці робітників ВАТ "СМЗ". При цьому було встановлено, що питома вага фонду основної заробітної плати в 2005 році зменшилась із 74,2% до 58,7%. В той час, як фонд додаткової заробітної плати збільшився з 24,6% до 29,9%. Також значно збільшились заохочувальні і компенсаційні виплати з 2,1% в 2004 році до 11,4% в 2005 році. Загальний фонд оплати праці в 2005 році збільшився на 2668,3 тис. грн.
Розпочинаючи аналіз використання фонду заробітної плати, в першу чергу потрібно розрахувати абсолютне та відносне відхилення фактичної його величини від планової.
Абсолютне відхилення (?ФЗПабс) визначається шляхом порівняння фактично використаних засобів на оплату праці (ФЗПф) із плановим фондом зарплати (ФЗПпл) в цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям працівників :
?ФЗПабс = ФЗПф - ФЗПпл
Однак при цьому потрібно враховувати, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, тому що цей показник визначається без врахування ступеню виконання плану по виробництву продукції [25, с.224].
Відносне відхилення розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою заробітної плати та плановим фондом, скоректованим на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції. При цьому потрібно мати на увазі, що коректується тільки перемінна частина фонду заробітної плати, котра змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітникам за відрядними розцінками, премії робітникам та управлінському персоналу за виробничі результати та сума відпускних, що відповідає частині перемінної зарплати.
Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу виробництва (зарплата робітникам по тарифним ставкам, зарплата службовцям за окладами, усі види доплат, оплата праці робітників будівельних бригад, соціальної сфери, сума відпускних):
?ФЗПвід = ФЗПф - ФЗПск = ФЗПф - (ФЗПпл.пер. * Квп) + ФЗПпл.пост., (3.3)
де ?ФЗПвід - відносне відхилення по фонду зарплати ;
ФЗПф - фактичний фонд зарплати ;
ФЗПск - фонд зарплати плановий, скоректований на коефіцієнт виконання плану по випуску продукції ;
ФЗПпл.пер. та ФЗПпл.пост. - перемінна та постійна сума планового фонду зарплати ;
Квп - коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції
[16, с.425].
Далі нам необхідно розрахувати абсолютне та відносне відхилення розміру фонду заробітної плати звітного року від попереднього року на
ВАТ "СМЗ". Дані для розрахунку оформимо у вигляді таблиці (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Показники аналізу фонду заробітної плати
Показники 2004 рік 2005 рік
Фонд заробітної плати, тис.грн. 2274,4 4942,7
Утому числі :
-перемінна частина 1668,4 2899,6
-постійна частина 606 2043,1
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 11560 16208
Таким чином, були визначені показники аналізу фонду заробітної плати. Нам необхідно розрахувати відсоток виконання плану по виробництву продукції. Він складає :
Квп = 16208 / 11560 = 1,402
Розрахуємо абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці :
?ФЗПабс = 4942,7 - 2274,4 = +2668,3 тис.грн.
?ФЗПвід = 4942,7 - (1668,4 * 1,402 + 606) = 4942,7 - 2945,1 = +1997,6 тис.грн.
Таким чином, були розраховані абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці. Результати свідчать про те, що на ВАТ "Слов'янський механічний завод" є наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у розмірі 1997,6 тис.грн.
4 Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку трудових ресурсів та фонду оплатипраці на ВАТ"Слов'янський механічний завод"
4.1 Автоматизація обліку праці та її оплати
Останнім етапом у розгляді практичних основ обліку та аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ "Слов'янський механічний завод" є обґрунтування пропозицій щодо поліпшення оплати праці на підприємстві. Мета цього дослідження - пошук нових шляхів удосконалення та росту заробітної плати, що пояснюється прагненням до підвищення добробуту населення та його покупної спроможності.
Найголовніша наша пропозиція, яка, на нашу думку, сприятиме поліпшенню обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ "СМЗ" - автоматизація обліку праці та її оплати із використанням автоматизованих робочих місць.
Для того, щоб реалізувати завдання обліку праці та заробітної плати створюється інформаційна база із використанням трьох категорійних автоматизованих робочих місць бухгалтера.
На автоматизованому робочому місці бухгалтера першої категорії здійснюється ввід первинних даних, розрахунок та видача інформації на екран документів по структурним підрозділам.
Процес обробки та отримання інформації щодо обліку, контролю праці та заробітної плати на автоматизованому робочому місці бухгалтера першої категорії складається із наступних етапів: підготовка первинної інформації; розрахунок сум оплати та утримань по відповідним кодам видів оплат та утримань; відображення вихідної інформації по табельним номерам, структурним підрозділам та підприємству в цілому; контроль результатної інформації.
Кінцевим результатом рішення завдань по оплаті праці та заробітної плати є формування інформаційної бази в цілому по підприємству.
На автоматизованому робочому місці бухгалтера третьої категорії зводяться оплата праці в цілому по підприємству, аналіз засобів на оплату праці, контроль, аудит, моделювання, прогнозування праці та заробітної плати.
На нашу думку, ведення обліку праці і заробітної плати на ВАТ "СМЗ" набуде кращих результатів за допомогою програм "1С: Бухгалтерія".
Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунках 66 "Розрахунки з оплати праці", 64 "Розрахунки за податками й платежами" та 65 "Розрахунки за страхуванням" в розрізі субрахунків.
На субрахунках рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ведеться аналітичний облік в розрізі виду субконто "Податки і відрахування", якому відповідає однойменний довідник.
Існуюче настроювання плану рахунків і аналітичного обліку для рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" передбачає ведення обліку в розрізі двох видів субконто: "Співробітники" і "Місяць нарахування заробітної плати".
Виду субконто "Співробітники" відповідає довідник "Співробітники", що використовується також для ведення аналітичного обліку за рахунками 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 3775 "Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями" тощо.
Діалогове вікно перегляду і редагування даних по конкретному

 
 

Цікаве

Загрузка...