WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

персоналу (ПВП), чол.. 308 413 +105 +34,1
3 -в т.ч. робітників, чол.. 212 292 +80 +37,7
4 Кількість відпрацьованих робітниками ч/днів 55600 78939 +23339 +42,7
5 Кількість відпрацьованих робітниками за рік ч/годин 440062 634283 +194221 +44,1
6 Середньорічний виробіток 1 працівника ПВП, грн.
(ряд.1 * 1000 / ряд.2) 37532 44334,2 +680,22 +18,1
7 Виробіток 1 працівника, 54528 55507 +979 +1,8
Продовження таблиці 3.6
1 2 3 4 5 6
грн. :
-середньорічний
(ряд.1 * 1000 / ряд.3)
8 -середньоденний
(ряд.1 * 1000 / ряд.4) 208 205 -3 -1,4
9 -середньогодинний (СВ)
(ряд.1 * 1000 / ряд.5) 26,3 25,6 -0,7 -2,7
10 Середня кількість днів, відпрацьованих 1 робітником за рік (Д)
(ряд.4 / ряд.3) 262 270 +8 +3,1
11 Середня кількість годин, відпрацьованих 1 робітником
(ряд.5 / ряд.3) 2076 2172 +96 +4,6
12 Середня тривалість робочого дня, годин (Т)
(ряд.5 / ряд.4) 7,92 8,04 +0,12 +1,5
Таким чином, проаналізував продуктивність праці на ВАТ "СМЗ", ми виявили наступне : середньорічний виробіток одного працівника промислово-виробничого персоналу збільшився в 2005 році у порівнянні із 2004 роком на 18,1 %, що в абсолютному виразі склало 6802,2 грн. Середньорічний виробіток одного робітника збільшився в 2005 році у порівнянні із 2004 роком на 1,8 %, що в абсолютному виразі склало 979 грн.
У порівнянні із минулим роком, зменшились показники середньоденного і середньогодинного виробітку одного робітника на 1,4 % та 2,7 %, що в абсолютному виразі склало 3 грн. та 0,7 грн.
На відхилення виробітку можуть впливати наступні фактори : частка робітників, відпрацьовані дні одним робітником в році, середня тривалість робочого дня та середнього динний виробіток. Вплив цих факторів на середньорічний виробіток можна встановити способом абсолютних різниць.
Але спочатку потрібно визначити питому частку робітників в загальній кількості працівників (ПЧ) :
ПЧ1 = 212 / 308 = 0,69 - в 2004 році;
ПЧ2 = 293 / 413 = 0,8 - в 2005 році.
Показники за 2004 рік мають порядковий номер 1, а за 2005 -2.
РВ = ПЧ * Д * Т * СВ
1) ?РВпч = (ПЧ2 - ПЧ1) * Д1 * Т1 * СВ1 = (0,8 - 0,69) * 262 * 7,92 * 26,3 = 6003,1 ;
2) ?РВд = (Д2 - Д1) * ПЧ2 * Т1 * СВ1 = (270 - 262) * 0,8 * 7,92 * 26,3 = 1333,1 ;
3) ?РВт = (Т2 - Т1) * Д2 * ПЧ2 * СВ1 = (8,04 - 7,92) * 270 * 0,8 * 26,3 = 681,7 ;
4) ?РВсв = (СВ2 - СВ1) * ПЧ2 * Д2 * Т2 = (25,6 - 26,3) * 0,8 * 270 * 8,04 = -1215,7 ;
Всього : ? = 6003,1 + 1333,1 + 681,7 - 1215,7 = +6802,2.
Вище наведені дані свідчать про те, що на підприємстві спостерігається ріст продуктивності праці. Це відбувається через збільшення частки робітників на ВАТ "СМЗ" в 2005 році, збільшення середньої кількості днів, відпрацьованих 1 робітником за рік, середньої тривалості робочого дня, а також завдяки упровадженню у виробництво сучасних нових технологій, що відповідають європейським стандартам. Це тягне за собою одночасний ріст обсягу виконуємих робіт, тому тенденція збільшення виробітку є благоприємною та свідчить про ефективне використання трудових ресурсів на аналізуємому підприємстві.
3.4 Аналіз фонду оплати праці
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку із оплатою праці. Із ростом продуктивності праці створюються реальні можливості для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для підвищення темпів розширеного відтворення.
У зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. В процесі його потрібно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок росту продуктивності праці та зниження трудомісткості продукції [25, с.224].
Таким чином, розмір середньої заробітної плати робітника безпосередньо залежить від використання ним робочого часу, досягнутого рівня продуктивності праці і виробітку. Рівень оплати праці (грошова оплата одного дня) залежить також від загальних результатів господарської діяльності : чим вища продуктивність праці,тим вищий рівень оплати праці робітників. У свою чергу, підвищення матеріальної заінтересованості працюючих сприяє зростанню трудової активності, кращому використанню робочого часу, зміцненню трудової дисципліни і підвищенню продуктивності праці.
Основними завданнями аналізу фонду оплати праці на підприємствах є :
1) визначення суми абсолютної і відносної перевитрати (економії) фонду заробітної плати та виявлення причин, що її зумовили;
2) вивчення структури фонду заробітної плати (оплати праці), застосування матеріальних стимулів за високі результати праці;
3) визначення резервів, які має підприємство для зменшення витрат на оплату праці і відповідно для підвищення рентабельності його роботи [32, с.651].
У зв'язку з цим насамперед визначаються склад і структура фонду оплати праці підприємства, динаміка цих показників.
Для підвищення матеріальної заінтересованості працюючих у якісних результатах своєї праці використовують різні варіанти заохочувальних розрахунків за проміжні або кінцеві результати праці. Тому під час аналізу оплати праці з'ясовують, за які показники нараховується додаткова оплата праці, чи зважують при цьому на якість виробленої продукції.
Далі порівнюють рівень оплати праці за один день або на одного працюючого в окремих галузях (чи в спеціалізованих ланках) з оплатою праці за іншою системою оплати праці в інших господарствах, з огляду на досягнутий рівень продуктивності праці і собівартість продукції, визначають, яку частку в загальній сумі нарахованої додаткової оплати становлять виплати натурою і грошима, аналізують їх динаміку [5, с.384].
До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємства на оплату праці незалежно від джерела фінансування цих виплат.
Фонд оплати праці - основний економічний показник з оплати праці, що широко використовується у господарській практиці, статистичній звітності, аналізі. Він включає в себе основну і додаткову заробітну плату персоналу підприємства, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (крім тих, які у законодавчо встановленому порядку до фонду оплати праці не входять, наприклад допомога з тимчасової непрацездатності, вихідна допомога та деякі інші) [6, с.409].
На нашу думку, в цьому розділі потрібно проаналізувати склад і структуру фонду оплати праці ВАТ "СМЗ" (табл. 3.7). Цей аналіз полягає у визначенні питомої ваги кожного виду доплат у загальному фонді оплати праці. При цьому були використані : "Звіт з праці за 2004 рік" (Додаток 24), "Звіт з праці за 2005 рік" (Додаток 25).
Таблиця 3.7
Аналіз складу і структури фонду оплати праці робітників
ВАТ "СМЗ"
Показники 2004 рік 2005 рік
Сума, тис.грн. Питома вага, % Сума, тис.грн Питома вага, %
1.Фонд основної заробітної плати, всього 1668,4 74,2 2899,6 58,7
2.Фонд додаткової

 
 

Цікаве

Загрузка...