WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

потужність, створює нові робочі міста, необхідно визначити додаткову потребу в трудових ресурсах по категоріям та професіям та джерела їх залучення [25, с.608].
Аналіз забезпеченості ВАТ "СМЗ" трудовими ресурсами проводять в тісному зв'язку із вивченням виконання плану соціального розвитку підприємства : підвищенням кваліфікації працюючих, покращенням умов праці та укріплення здоров'я робітників, покращенням соціально-культурних та житлово-побутових умов.
Таким чином, був проведений аналіз забезпеченості ВАТ "СМЗ" трудовими ресурсами. В процесі аналізу було виявлено, що працівники підприємства задоволені умовами праці та рівнем заробітку.
3.2 Оцінка використання фонду робочого часу
Показники забезпеченості підприємства робітниками ще не характеризують ступінь їх використання та не можуть бути факторами, що безпосередньо впливають на обсяг випускаємої продукції. Випуск продукції залежить не стільки від чисельності працюючих, скільки від кількості витраченої праці, визначаємою кількістю робочого часу. Тому необхідно вивчити ефективність використання робочого часу трудового колективу підприємства.
Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити по кількості відпрацьованих днів та часів одним робітником за аналізуємий період часу, а також по ступеню використання фонду робочого часу [6, с.287].
У раціональному використанні робочого часу закладені резерви збільшення обсягу продукції. Аналіз використання робочого часу ставить своєю метою виявити його втрати , знайти причини втрат, встановити їхній вплив на виконання плану випуску і реалізації продукції.
Основні завдання аналізу використання робочого часу - визначити, як на підприємстві використовується наявний склад працюючих; наскільки рівномірною була їхня трудова зайнятість протягом звітного періоду; які є можливості для подальшого поліпшення робочого часу на підприємстві за наявних трудових ресурсів.
У плануванні середньорічної чисельності працюючих затрати праці визначають в людино-годинах по окремих професіях і посадах [33, с.654].
Аналіз використання робочого часу за кількістю відпрацьованих днів одним робітником допомагає виявити резерви більш повного використання річного фонду робочого часу. Однак певні резерви можуть бути приховані й у використанні робочого часу протягом робочого дня. Тому треба вивчити тривалість робочого дня, тобто скільки годин відпрацював у середньому за кожний день один робітник на підприємстві.
Кожне підприємство розраховує номінальний фонд робочого часу колективу працівників, виходячи з його чисельного складу, законодавчо встановлених норм щодо тривалості робочого дня і робочого тижня, кількості вихідних і святкових днів, днів чергових відпусток, пільг окремим категоріям працівників з тривалості відпусток і робочого дня. Порівняння номінального фонду робочого часу (у людино-днях, людино-годинах) з фактично відпрацьованим робочим часом дає загальне уявлення про стан використання робочого часу на підприємстві [25, с.809].
При аналізі важно встановити, які з причин, що визвали втрати робочого часу, залежать від трудового колективу (прогули, простої обладнання з вини робітників та інше) і які не зумовлені його діяльністю (відпустки, наприклад). Усунення втрат робочого часу по причинам, що залежать від трудового колективу, є резервом, не потребуючим капітальних вкладень, але дозволяючим швидко отримати віддачу.
Інформаційне забезпечення аналізу використання робочого часу протягом робочого дня, що міститься в офіційній статистичній звітності, недостатнє, бо в ній є дані лише про офіційно зафіксовані внутрішньозмінні простої працівників, у тому числі робітників, а вони фіксуються далеко не завжди. Тому велике значення мають матеріали обробки разових спостережень, фотографування і самофотографування робочого дня. І зафіксовані в офіційному обліку, і виявлені методом вибіркових спостережень внутрішньозмінні простої групуються за причинами, що дає змогу намічати шляхи їх скорочення.
На нашу думку, потрібно проаналізувати невиходи працівників на роботу за два роки (табл. 3.4) для того, щоб виявити причини цих невиходів. При цьому був використаний "Звіт про використання робочого часу за 2004 рік" (Додаток 30), "Звіт про використання робочого часу за 2005 рік" (Додаток 31).
Таблиця 3.4
Невиходи на роботу протягом року
Причина невиходів на роботу 2004 р., людино-години 2005 р., людино-години Відхилення
(+, -)
1. Щорічні відпустки (основні та додаткові) 31525 25538 -5987
2. Тимчасова непрацездатність 16 451 52398 +35947
3. Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством 1248 4509 +3261
4.Неявки з дозволу адміністрації 666 4712 +4046
Всього невідпрцьовано 49890 87157 +37267
Всього відпрацьовано 440062 634283 +194221
Фонд робочого часу, всього 489952 721440 +231488
Наведені в таблиці дані дають можливість встановити відхилення від минулого року по окремих видах невиходів на роботу (відпустки, хвороби) і розкрити не плановані невиходи (з дозволу адміністрації).
Як бачимо, невиходи на роботу у порівнянні з минулим роком збільшились на 37267 людино-годин. Це збільшення викликано зменшенням основних та додаткових щорічних відпусток, збільшенням тимчасової непрацездатності на 35947 людино-годин, а також збільшенням навчальних відпусток та інших неявок, передбачених законодавством та неявок з дозволу адміністрації. Загальний фонд робочого часу підвищився до 231488 людино-годин.
Досить непоганим є те, що на ВАТ "СМЗ" за ці два роки не було простоїв, масових невиходів на роботу (страйків) та прогулів, тому що підприємство велике значення приділяє дисципліні.
У процесі аналізу актів про простої, обов'язкових записів порушників трудової дисципліни, заяв про надання відпусток без збереження заробітної плати і лікарняних листків устанавліваються причини простоїв, необхідність надання відпусток з дозволу адміністрації, частота, повторюваність захворювань, причини їх виникнення, розробляються заходи щодо скорочення простоїв, профілактики захворювань поліпшення умов охорони і безпеки праці, режиму роботи і зменшення відпусток з ініціативи адміністрації.
Основними причинами втрат робочого часу є незабезпеченість сировиною, матеріалами, енергоресурсами, інструментом, технологічною документацією, технічна несправність устаткування, порушення трудової дисципліни, ритму роботи й інше.
До непродуктивних відносяться витрати робочого часу на виготовлення бракованої продукції, виправлення браку, у зв'язку зі зміною умов виробництва.
Вплив цілоденних і внутризмінних втрат робочого часу на обсяг товарної продукції розраховується добутком цих втрат на середньоденну чи середньогодинну продуктивність робітника [16, с.209].
Фонд робочого часу можна розрахувати наступним чином :
ФРЧ = ЧР * Д * Т , (3.1)
де ФРЧ - фонд робочого часу,
ЧР - чисельність робітників,
Д - кількість відпрацьованих днів 1 робітником у середньому за рік;
Т - середня тривалість робочого дня.
Об'єктом аналізу в даному випадку є величина

 
 

Цікаве

Загрузка...