WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

господарств. Працівники промислово-виробничого персоналу поділяються на робітників та службовців. У складі службовців виділяють керівників, спеціалістів та інших службовців (конторський, обліковий персонал).
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається шляхом порівняння фактичної її наявності по категоріям та професіям з плановою потребою [16, с.430].
Тож проаналізуємо забезпеченість ВАТ "Слов'янський механічний завод" трудовими ресурсами, порівнявши їх наявність в 2004 році із результатами 2005 року (табл. 3.1). Джерелами інформації є "Звіт про наявність та рух робочих кадрів за 2004 рік" (Додаток 26) та "Звіт про рух робочих кадрів за 2005 рік" (Додаток 27).
Таблиця 3.1
Забезпеченість ВАТ "СМЗ" трудовими ресурсами
Категорії працівників 2004 рік 2005 рік % забезпеченості
Робітники 212 292 137,7
Невиробничий персонал 4 4 100
Інженерно-технічні працівники 84 112 133,3
Службовці 9 11 122,2
Всього 309 419 135,6
Результати аналізу показують, що склад працюючих по категоріям персоналу на ВАТ "СМЗ" значно змінився.
Як бачимо за даними таблиці чисельність промислово-виробничого персоналу в звітному році у порівнянні із минулим збільшилась і склала 135,6%, що в абсолютному виразі склало 110 чоловік. Кількість керівників не змінилася, а ось кількість робітників збільшилась на 80 чоловік. Збільшилась і частка інженерно-технічних працівників і службовців.
Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій.
Проаналізувавши склад робітників по професіям та розрядам за 2 роки (Додаток 28, Додаток 29), ми бачимо, що найбільш важливі професії робітників на ВАТ "СМЗ"-це токар та слюсар. Кількість цих та інших професій робітників у 2005 році значно збільшилась.
Також слід аналізувати і якісний склад трудових ресурсів за віком, статтю, освітою, кваліфікацією (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Якісний склад трудових ресурсів ВАТ "СМЗ"
Показник Чисельність працюючих на кінець року
2004 рік Питома вага, % 2005 рік Питома вага, %
ГРУПИ ПРАЦІВНИКІВ
За віком, років :
-до 20 9 3 27 6
-від 20 до 30 65 21 89 21
-від 30 до 40 104 34 172 41
-від 40 до 50 72 23 92 23
-від 50 до 60 50 16 33 8
-старше 60 9 3 6 1
Всього 309 100 419 100
За статтю :
-чоловіки 179 58 239 57
-жінки 130 42 180 43
Всього 309 100 419 100
За освітою :
-початкова 67 22 59 14
-середня технічна 90 29 138 33
-вища 152 49 22 53
Всього 309 100 419 100
Дані таблиці 3.2 свідчать про те, що на ВАТ "СМЗ" переважають чоловіки від 30 до 40 та від 40 до 50 років, із середньою технічною та вищою освітою. Все це свідчить про те, що підприємство віддає перевагу більш кваліфікованим та освіченим працівникам.
Адміністративно-управлінський персонал необхідно перевірити на відповідність фактичного рівня освіти кожного працівника займаємої посади та вивчити питання, пов'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації [25, с.482].
Далі потрібно провести аналіз показників руху та постійності кадрів (табл. 3.3). Дані для аналізу наведені за допомогою наступної статистичної звітності :"Звіт з праці за 2004 рік" (Додаток 22), "Звіт з праці за 2005 рік" (Додаток 23), "Звіт про використання робочого часу за 2004 рік" (Додаток 30), "Звіт про використання робочого часу за 2005 рік" (Додаток 31).
Таблиця 3.3
Показники руху працівників
№ Показники 2004 рік 2005 рік Абсолютний приріст Відносний приріст, %
1 Складало працівників на початок періоду 297 309 +12 +4
2 Прийнято всього, чол. 181 177 -4 -2
3 Вибуло всього, чол., у т. ч.: 169 67 -102 -60
4 -за власним бажанням 31 33 +2 +6
5 -за порушення трудової дисципліни 3 4 +1 +33
6 Складає працівників на кінець періоду, чол. 309 419 +110 +36
7 Середньосписочна чисельність 308 413 +105 +34
8 Кількість працівників, пропрацювавших рік 290 308 +18 +6
Із даних таблиці ми бачимо, що кількість прийнятих працівників зменшилась. Разом з тим, зменшилась кількість вибувши працівників. А ось кількість працівників, пропрацювавших рік, збільшилась на 18 чоловік, тобто на 6 %.
Для характеристики руху персоналу, потрібно розрахувати та проаналізувати динаміку наступних показників :
Коефіцієнт оберту по прийманню робітників (Кпр) :
Кпр = Кількість прийнятого персоналу на роботу / Середньосписочна чисельність персоналу ;
Коефіцієнт оберту по вибуттю (Кв) :
Кв = Кількість звільнившихся працівників / Середньосписочна чисельність персоналу ;
Коефіцієнт плинності кадрів (Кп) :
Кп = Кількість звільнившихся за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни / Середньосписочна чисельність ;
Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства(Кп.с.) :
Кп.с. = Кількість працівників, пропрацювавши весь рік / Середньосписочна чисельність персоналу .
Коефіцієнти руху кадрів не плануються, тому їх аналіз проводиться шляхом порівняння звітного року з показниками попереднього року. Плинність кадрів грає велику роль в діяльності підприємства. Постійні кадри, довгий час працюючі на підприємстві, удосконалюють свою кваліфікацію, створюють відповідну ділову атмосферу в колективі, активно впливаючи на продуктивність праці. Коефіцієнти постійності та стабільності кадрів відображають рівень оплати праці та задоволеність працівників умовами праці [5, с.209] .
Далі необхідно розрахувати всі ці показники для ВАТ "Слов'янський механічний завод".
1) Коефіцієнт оберту по прийманню працівників :
Кпр1 = 297 / 308 * 100 % = 58,8 % - за 2004 рік ;
Кпр2 = 177 / 413 * 100 % = 42,8 % - за 2005 рік .
2) Коефіцієнт оберту по вибуттю :
Кв1 = 169 / 308 * 100 % = 54,9 % - за 2004 рік ;
Кв2 = 67 / 413 * 100 % = 16,2 % - за 2005 рік .
3) Коефіцієнт плинності :
Кп1 = 31 + 3 / 308 * 100 % = 11,1 % - за 2004 рік ;
Кп2 = 33 + 4 / 413 * 100 % = 8,9 % - за 2005 рік .
4) Коефіцієнт постійності персоналу :
Кп.с.1 = 290 / 308 * 100 % = 94,1 % - за 2004 рік ;
Кп.с.2 = 308 / 413 * 100 % = 74,6 % - за 2005 рік .
Розрахувавши коефіцієнти руху робочої сили видно, що на ВАТ "СМЗ"коефіцієнт оберту по прийманню в 2004 році ненабагато відрізнявся від коефіцієнта вибуття. А в 2005 році, навпаки, коефіцієнт оберту по прийманню склав 42,8 %, а коефіцієнт оберту по вибуттю - лише 16,2 %. Коефіцієнти плинності та постійності персоналу також зменшились у порівнянні з минулим роком на 19 % та на 21 %.
На підприємстві вивчають причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, порушення трудової дисципліни та інше).
Напруження в забезпеченості підприємства трудовими ресурсами може бути знято за рахунок більш повного використання наявної робочої сили, росту продуктивності праці робітників, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів, упровадження нових технологій. В процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах в результаті проведення перерахованих заходів.
Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує свою виробничу

 
 

Цікаве

Загрузка...