WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

використана соціальна пільга 175 грн.
Обороти із журналу-ордера по рахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" переносяться у Головну книгу по рахунку 661 (Додаток 20).
В кінці місяця після того, як залишки по дебету і по кредиту рахунків були занесені до Головної книги, дані із Головної книги переносяться до Балансу підприємства за січень (Додаток 21). Суми відображаються у четвертому розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання", у таких колонках, як поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування та з оплати праці.
Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо.
Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому.
Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунка № 66. Сума в графі Розрахунково-платіжної відомості "Сума, належна до виплати" аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці". Кредитове сальдо рахунка № 66 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на 1-ше число кожного за звітним місяця.
Аналітичний облік розрахунків із робітниками і службовцями по оплаті праці на ВАТ "Слов'янський механічний завод" ведеться в лицьових картках на кожного працівника (Додаток 14, Додаток 15).
Лицьові картки застосовуються для запису за кожний місяць протягом року всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати працівника на підставі первинних документів по обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види оплат.
Інформація, представлена у лицьових картках, надалі використовується для розрахунку середньої заробітної плати (при нарахуванні відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інше), а також при представленні різного роду довідок.
По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир постійно перевіряє у платіжній відомості підписи в одержанні та підраховує осіб, котрі своєчасно не отримали заробітну плату. У колонці "Підпис в одержанні" здійснюється від руки надпис "Депоновано", або проставляється відтиск штампу з позначкою "Депоновано", який використовується спеціально для таких цілей.
Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у "Книзі обліку розрахунків з депонентами" (Додаток 13).
Задепоновані суми не включаються до відомостей на видачу заробітної плати у наступні місяці. Щоб їх отримати, працівнику необхідно особисто звернутися до бухгалтерії.
За фактом отримання задепонованих сум із каси у "Книзі обліку розрахунків з депонентами" робиться відповідна відмітка про номер видаткового касового документа, а також зазначається видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату.
Через три роки, якщо задепоновані суми не були отримані, то вони перераховуються у бюджет.
В нашому випадку, ми розглянули приклад занесення невиданої заробітної плати у книгу обліку розрахунків з депонентами.
Ми розглянули таку можливість, що в червні троє працівників ВАТ "СМЗ" не отримали заробітну плату, і грошові кошти у загальній сумі 1115,76 гривень були занесені у Книгу обліку розрахунків з депонентами.
В бухгалтерському обліку така депонована заробітна плата оформлюється записом:
Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою" 1115,76
Кт 662 "Розрахунки з депонентами".
3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
До трудових ресурсів відноситься та частина населення,котра володіє необхідними фізичними даними,знаннями та навиками праці у відповідній галузі.Достатня забезпеченість підпприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукціїта підвищення ефективності виробництва.
В сучасних умовах виробництва ефективність використання виробничих фондів, сировини, покращення якості продукції залежать як від кількості працюючих, так і від рівня їх кваліфікації. Неврівноважений склад персонала досить часто спричиняє негативний вплив на якість та динаміку обсягу продукції.
Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг та своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання обладнання, машин, механізмів і як результат - обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники [25, с.561].
Основними завданнями аналізу є :
1. вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних піддрозділів трудовими ресурсами вцілому, а також за категоріями та професіями;
2. визначення та вивчення показників плинності кадрів;
3. виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного та ефективного їх використання.
Починати аналіз окресленого кола питань доцільно з характеристики динаміки чисельності працюючих на підприємстві (з обов'язковим виділенням чисельності працівників основної діяльності) за останні 2-3 роки .Такий аналіз дає змогу оцінити, наскільки успішно підприємство витримує конкурентну боротьбу на ринку своєї продукції і на ринку трудових ресурсів.
Ясна річ, просте порівняння чисельності працівників підприємства за кілька років повної відповіді на ці питання не дає (хоч воно має певне аналітичне значення). Лише в ув'язці з динамікою виробничих потужностей підприємства, їх використання, динамікою продуктивності праці висновки про динаміку чисельності працівників підприємства набувають обґрунтованості й аналітичної цінності [5, с.289].
Якщо за незмінних (або змінених незначною мірою) виробничих потужностей на підприємстві з року в рік скорочуються чисельність персоналу і пропорційно - обсяг випуску продукції, тобто коли скорочення чисельності персоналу не компенсується зростанням продуктивності праці, а, отже, відбувається зниження показника використання виробничої потужності підприємства, це однозначно свідчить про недоліки в організації виробництва, маркетингової служби, про неспроможність власників і керівників підприємства утримати його, зберегти трудовий колектив. Така ситуація потребує з'ясування конкретних причин відпливу робочої сили і розробки рекомендацій для стабілізації становища.
Джерелами інформації для проведення аналізу є : ф.№ 1-ПВ "Звіт з праці", ф.№ 1-ПВ "Умови праці" -звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці, ф.№ 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу", ф.№ 6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за рік", ф.№ 7-ТНВ "Звіт про травматизм на виробництві за рік" [32, с.705].
Весь персонал підприємства поділяється на дві групи : промислово-виробничий персонал та персонал непромислових

 
 

Цікаве

Загрузка...