WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

та святкові, недопрацьовані години (часткові простої, передчасний вихід), відпрацьовані години, із них урочні, надурочні, та нічні.
Вихідні та святкові дні в колонці числа місяця просто викреслювались.
Табель ведеться на протязі місяця керівником або обліковцем конкретного підрозділу, а в кінці місяця із підписами вказаних осіб передається до бухгалтерії.
Для працівників з погодинною оплатою праці дані табеля є основою для нарахування їм заробітної плати. Поряд з тим, для працівників як із погодинною, так і відрядною оплатою праці дані табеля є основою для здійснення аналізу використання робочого часу працівників ВАТ "Слов'янський механічний завод".
Первинним документом доплат робітнику-відряднику також є табель - для зазначення фактичних годин нормової, понаднормової роботи кожного робітника і роботи в нічний час. Щоб правильно нарахувати заробітну плату необхідно точно обліковувати виробіток продукції або обсяг робіт, виконаних кожним працівником заводу.
Облік виробітку робітниками-відрядниками на підприємстві здійснюють за такою первинною формою, як наряд та інших документах.
Послідовне використання обсягу робіт на даному підприємстві фіксується в індивідуальних нарядах, які здаються до бухгалтерії для нарахування заробітної плати.
При відрядній оплаті праці та індивідуальному виконанні робіт заробіток працюючого визначається множенням кількості виготовлених виробів (обсягу виконаних робіт, послуг), вказаних у належних первинних документах, на встановлену розцінку за одиницю праці.
Тому для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і нарахованої заробітної плати працівників-відрядників на ВАТ "СМЗ" використовується "Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)" (Додаток 8), який відкривається на кожного працівника у розрахунку на календарний місяць.
Наряд містить такі реквізити: номер наряду, дату видачі, прізвище, ім'я та по-батькові робітника, його табельний номер, назву цеху, шифр виробу, вузла або креслення, опис робіт, розряд праці, одиниці виміру, розцінку за розрядом роботи, кількість виробітку в натуральному виразі, норму часу та суму заробітної плати.
Наприклад, у наряді Курочкіна А. Т. (Додаток 8) кількість вироблених виробів було помножено на розцінку кожного і було отримано загальну суму зарплати за січень поточного року.
Для робітників із погодинною формою оплати праці використовується "Відомість на виплату премій" (Додаток 9). Вона містить у собі прізвище, ім'я та по-батькові працівників, їхні професії, розряди, скільки було відпрацьовано годин або днів (дані беремо із табеля використання робочого часу). Далі розміщені такі колонки: годинні або денні тарифні ставки (див. Додаток 10), тариф за відпрацьований час, відсоток виконання плану, понад норма (включає в себе години, тариф, 30 відсотків та премію), сумісництво, нічні та святкові. Остання колонка - це розмір до виплати. Загальна сума формується шляхом підсумовування тарифу за відпрацьований час, відсотки виконання плану, тарифу, тридцяти відсотків, премії, сумісництва, нічних та святкових.
Щоб заповнити відомість на виплату премій, необхідно мати інформацію про годинні тарифні ставки працюючих ВАТ "Слов'янський механічний завод" (Додаток 11). В ньому наведені годинні тарифні ставки при відрядних та погодинних формах оплати праці при станочних роботах по обробці металу, різанням на метало ріжучих станках, роботах по холодній штамповці металу та інших матеріалів, роботах по виготовленню і ремонту інструменту і технічної оснастки; нормальних умовах праці; на роботах по виготовленню металевих конструкцій та виробів. Також наведені годинні тарифні ставки на автомобільний транспорт та розміри надбавок.
Для того, щоб нарахувати заробітну плату, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць, і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на ВАТ "СМЗ" здійснюють у "Розрахунково-платіжній відомості" (Додаток 11), яка складається в одному екземплярі. Ця відомість - це основний обліковий документ, який використовується для оформлення розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній платі.
Ця відомість складається з трьох розділів:
1) нараховано;
2) відраховано;
3) належна на 1-ше число наступного за звітним місяцем сума до виплати.
Складаються розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату щомісячно по кожному працюючому на підставі існуючих методик і відповідної первинної документації; а також здійснюються необхідні відрахування із заробітної плати (аванс, одержаний за першу половину звітного місяця, та ін.).
Розрахунково-платіжна відомість може слугувати основою для нарахування і виплати заробітної плати, до якої вноситься додаткова графа "Підпис про одержання або відмітка про видачу".
Вона містить в собі відомості по всім нарахуванням, по видам оплат, таким як відрядна, додаткова, нічна, погодинна, відсоток виконання плану, понаднорма, премія, сумісництво; по всім відрахуванням, таким, як аванс, фонд соціального страхування, фонд зайнятості. У кінці містяться колонки: сума до виплати та відмітка про видачу.
Дані з третього розділу відомості "Належать до виплати" переносять до Платіжної відомості, яка є основою для виплати заробітної плати за другу половину звітного місяця.
Відомості підписують керівник підприємства і головний бухгалтер.
Зароботу в першій половині місяця працюючим, як правило, видається аванс, а кінцевий результат розрахунку заробітної плати підприємства виконується при виплаті заробітної плати за другу половину місяця.
Для виплати заробітної плати використовуються платіжні відомості.
На прикладі нашого підприємства ми розглянули видачу авансу за першу половину січня у платіжній відомості №1 (Додаток 12).
На титульному листі форми вказується загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. При необхідності в колонці "Примітка" вказується номер пред'явленого документа.
При заповненні платіжної відомості після останнього запису необхідно зробити підсумковий рядок для загальної суми по відомості.
У відомості вказуються табельні номери, прізвища, ім'я та по-батькові працівників та суми, які будуть виплачені їм на руки.
На платіжних відомостях повинен бути дозволяючий надпис про виплату грошових засобів, підписаний керівником підприємства і головним бухгалтером із вказанням суми та терміну виплати (як правило, на протязі трьох робочих днів, включаючи день одержання грошей в банку).
2.4 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці
2.4.1 Організація обліку нарахувань заробітної плати
Синтетичний облік основної і додаткової оплати праці та її використання на ВАТ "Слов'янський механічний завод" ведеться на пасивному рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", котрий має два субрахунки:
661 "Розрахунки за заробітною платою",
662 "Розрахунки з депонентами".
Кредитове сальдо означає заборгованість підприємства робітникам по нарахованій, але не виданій їм заробітній платі. Оборот по дебету - це сума, виплачена готівкою або через перерахування, суми, утримані у вигляді податків в бюджет та інше; оборот по

 
 

Цікаве

Загрузка...