WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці - Дипломна робота

заводу.
Завізований начальником відділу кадрів або особою відповідальною за прийняття на роботу, проект наказу (розпорядження) в необхідних випадках є направленням на переговори і пропуском в цех (відділ) для ознайомлення з умовами роботи.
Керівник структурного підрозділу - начальник цеху робить висновок про можливість зарахування: на зворотній стороні проекту наказу (розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду, чи з яким окладом і тривалість строку випробування.
Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інші відмітки протиставляються на зворотній стороні форми.
Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівника, яком встановлюють оклад, візується у відповідній службі ВАТ "СМЗ" для підтвердження вакантної посади і окладу, що встановлюється за штатним розписом.
Підписаний керівником підприємства наказ (розпорядження) оголошується працівнику під розписку.
На підставі підписаного наказу (розпорядження) про прийом на роботу відділ кадрів заповнює документ первинного обліку "Особова картка" (Додаток 2), яка містить загальні відомості, такі, як ім'я, рік та місце народження, освіта, спеціальність та кваліфікація за дипломом, загальний та безперервний стаж роботи, останнє місце роботи, дата, причина звільнення, родинний стан, серія паспорту та його номер, домашня адреса та телефон. Також особова картка містить відомості про військовий облік.
На зворотній стороні картки містяться відмітки про призначення, переведення робітника, надання відпустки, звільнення.
Також на підставі підписаного наказу про прийом на роботу відділ кадрів робить відповідні записи у трудовій книжці, бухгалтерія відкриває особовий рахунок чи аналогічний йому документ.
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на ВАТ "Слов'янський механічний завод" понад п'ять днів.
Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.
При оформленні переведення працівника із одного цеху в інший на підприємстві застосовується "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу" (Додаток 3). Заповнюється працівником відділу кадрів у двох примірниках. Один примірник зберігається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії.
Наказ (розпорядження) візує начальник цеху попереднього і нового місця роботи та підписує керівник підприємства.
На підставі наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу відділ кадрів робить відмітки про нездані майново-матеріальні та інші цінності, що рахуються за працівником на попередньому місці роботи.
Для оформлення щорічної та інших видів відпустки, що надається працівникам у відповідності з чинними законодавчими актами і положеннями, колективними договорами, контрактами та графіками відпусток застосовується "Наказ (розпорядження) про надання відпустки" (Додаток 4), який заповнюється у двох примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Наказ підписується начальником (майстром) цеху та керівником підприємства.
На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особовій картці працівника, а бухгалтерія робить розрахунок заробітної плати, що належить за відпустку.
Як бачимо на прикладі нашого наказу про надання відпустки (Додаток 4), робітнику була надана чергова відпустка на 28 календарних днів. Заробіток працівника за останні 12 місяців склав 6535 грн.
Кількість календарних днів, на протязі яких працівник працював у розрахунковому періоді, - 355 (365 - 10), тобто із кількості календарних днів року виключаються тільки вихідні і неробочі дні. Середньоденний заробіток склав 18 грн. 40 коп. (6535 : 355). Сума заробітної плати за час відпустки - 515 грн. 20 коп. (18 грн. 40 коп. * 28).
При наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням кількості днів відпустки зазначається "без оплати".
При звільненні працівників, за винятком тих, які звільняються вищестоящим органом, оформляється працівником відділу кадрів у двох примірниках на всіх працівників "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)" (Додаток 5). Один екземпляр залишається у відділі кадрів, а другий передається в бухгалтерію. Наказ підписується начальником цеху та керівником підприємства.
У розділі "Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності" робляться відмітки про нездані цінності, що рахуються за працівником.
Проводиться кінцевий розрахунок як по зарплаті за відпрацьований час у звітному місяці, так і за час відпустки, котрий до звільнення не був використаний - пропорційно кількості відпрацьованих місяців з часу останньої відпустки та в залежності від кількості календарних днів встановленої відпустки.
На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору бухгалтерія робить розрахунок із працівником.
Також на ВАТ "СМЗ" використовується "Записка-розрахунок про надання відпустки (звільненні)" (Додаток 6). Вона заповнюється так само, як і "Наказ про надання відпустки", якщо необхідно розрахувати суму за відпустку, а коли потрібно провести розрахунок при звільненні працівника, ця записка заповнюється так само, як і "Наказ про припинення трудового договору".
Наступним етапомрозгляду документального оформлення обліку розрахунків по оплаті праці на підприємстві є розгляд типової форми первинного обліку використання робочого часу.
Для обліку використання робочого часу на ВАТ "СМЗ" всіх категорій працюючих для контролю за дотриманням працюючими встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, для складання статистичної звітності використовують "Табель обліку використання робочого часу" (Додаток 7).
До табеля заносяться прізвища всіх працюючих. Ведеться табель окремо по кожному цеху і відділу табельниками або бригадирами. У табелі позначається кількість відпрацьованих годин кожним працівником, неявки на роботу (за допомогою умовних позначок - шифрів).
Для забезпечення обліку використання робочого часу у вказаному документі іноді застосовуються умовні позначення, зокрема: ВШ - вихідні (дні щотижневого відпочинку), святкові та неробочі; Х - тимчасова непрацездатність та відпустки по догляду за хворим по карантину, оформлені листками непрацездатності; К - відрядження (службові); В - відпустка (основна щорічна); ПЦ - цілозмінні простої не з вини працюючого; ПР - прогули та інші неявки з поважних причин і т. ін.
В нашому випадку, табель обліку робочого часу не потребує таких умовних позначень, тому що дана форма містить в собі такі колонки, як порядковий, табельний номер, прізвище робітника, оклад, професія, числа місяця, дні явок (фактичної праці, цілозмінних простоїв), неявки ( чергова відпустка, відпустка у зв'язку із пологами, хвороба, інші неявки, дозволені законодавством, із дозволу адміністрації, прогули), вихідні

 
 

Цікаве

Загрузка...