WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

бухгалтерська проводка:
- Дебет рахунка 471 "Забезпечення виплат відпусток";
- Кредит рахунка 66 "Розрахунки з оплат праці".
Нарахована матеріальна допомога працівникам відображається в бухгалтерському обліку записом: Кредит рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою", Дебет рахунка 949 "Інші витрати операційної діяльності". Видача матеріальної допомоги відображається бухгалтерським записом: Дебет рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою", Кредит рахунка 30 "Каса".
Облік розрахунків з робітниками та службовцями по інших операціях, не зв'язаним з оплатою праці (розрахунки за товари, продані в кредит, і ін.), ведеться на рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". По кредиту даного рахунка відображається заборгованість працівників по виданим позичкам, а по дебіту - погашення цієї заборгованості.
З оплати праці членів трудового колективу і осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові і випадкові роботи, відбуваються певного роду утримання. За своїм характером вони поділяються на 2 групи: обов'язкові та утримання за ініціативою підприємства [7,с.145].
Обов'язкові утримання включають прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, утримання збору на соціальне відрахування на випадок безробіття, утримання за виконавчими листами і приписами нотаріальних контор на користь юридичних і фізичних осіб.
До утримань за ініціативою підприємства відносять: суми, утримані з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, за допущений брак, своєчасно не повернені суми, одержані у підзвіт, своєчасно не погашені безпроцентні позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг.
Прибутковий податок - це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Суми прибуткового податку надходять до Державного бюджету.
При роботі за сумісництвом ставка прибуткового податку становить 20% від суми доходу. На період з 2004р. по 2006р. ставка податку становить 13%. З 1 січня 2005р. нарахування та відрахування здійснюються за рахунок Фонду.
Утримання з заробітної плати прибуткового податку відображається бухгалтерським записом:
- Дебет рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою";
- Кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками".
Утримання з заробітної плати сум на обов'язкове державне пенсійне забезпечення відображають бухгалтерською проводкою: Дебет рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою", Кредит рахунка 651 "За пенсійним забезпеченням". Утримання на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття відображають бухгалтерським записом: Дебет рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою", Кредит рахунка 653 "За страхуванням на випадок безробіття".
Відображення заробітної плати на відповідних рахунках виробничих витрат здійснюється відповідно до зведеної відомості розподілу її по кодах виробничих витрат, що складається бухгалтерією на підставі первинних документів по праці і заробітній платі. У відомості вказуються призначення витрат, дебет рахунків, на які варто віднести нарахування суми заробітної плати, види заробітної плати.
При журнально-ордерній формі обліку нарахування заробітної плати відображають в журналах-ордерах №10 і 10/1, виплати заробітної плати - у журналі-ордері №1, утримання з заробітної плати податків у бюджет, по виконавчим листам на користь третіх осіб, зарахування в депоновану своєчасно не виплаченої заробітної плати - у журналі-ордері №8.
При скороченій журнально-ордерній формі облік ведеться в журналі-ордері №05. При спрощеній формі облік ведеться у відомостях № В-8, В-3, В 5.
Основним обліковим аналітичним регістром при спрощеній формі ведення бухгалтерського обліку є відомість обліку заробітної плати № В-8. Відомість складається з двох розділів - Кредит рахунка 66 і Дебет рахунка 66.
По Кредиту рахунка 66 у відомості відображають нарахування працівникам підприємства з відображенням відповідних рахунків, а по Дебету рахунка 66 - утримання відповідно до діючого законодавства України.
Наприкінці відомості визначається сума, що підлягає видачі на руки працівникові. Відомість може бути використана як платіжна відомість, а також для визначення сум відрахувань на державне страхування й у пенсійний фонд.
На підставі даних відомостей № В-8 відображаються записи у відомостях № В-5 і В-3.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ "СІВЕРСЬКИЙ ДОЛОМІТ"
2.1. Коротка характеристика підприємства.
Дана дипломна робота побудована на прикладі ТОВ "Сіверський доломіт" створеного наказом Міністерства промисловості України від 30 листопаду 1993 року №320 шляхом перетворення державного підприємства "Сіверський доломітовий комбінат" у відкрите акціонерне товариство згідно Указу Президента України: "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року.
Повне найменування суспільства - товариство з обмеженною відповідальністью "Сіверський доломіт".
ТОВ "Сіверський доломіт" - самостійний господарюючий суб'єкт, діючий на основі комерційного розрахунку, створює свою діяльність за рахунок власних або позикових засобів на договірній основі. Товариство є юридичною особою, має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банків, друк, штампи і бланки з своїм найменуванням на українській мові, емблему і інші реквізити Товариство є правонаступником державного підприємства "Сіверський доломітний комбінат" і відповідає за своїми зобов'язаннями всім що належить йому майном, на яке за діючим законодавством може бути обернутий вислів. Держава і його органи не відповідають за своїми зобов'язаннями всім що належить йому майном, на яке за діючим законодавством може бути обернутий вислів. Держава і його органи не відповідають за зобов'язаннями товариства, рівно як і товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і його органів.
В своїй діяльності ТОВ "Сіверський доломіт" керується Законом України "Про господарські товариства", і іншими нормативними актами України, регулюючими діяльність господарських товариств, а також справжнім Статутом.
Місцезнаходження суспільства - Україна, Донецька обл.,Артемівський район, місто Сіверськ, вулиця Пушкіна, 6.
Товариство створено для здійснення виробничої і підприємницької діяльності з метою насичення народного споживання і послугами, а також отримання відповідного прибутку на користь акціонерів.
Предметом діяльності товариства є:
виробництво вогнетривкої продукції, товарів народного споживання і надання послуг;
експлуатація родовищ корисних копалин, питної і технічної води з підземних і поверхневих джерел;
будівництво житла і ін. об'єктів соціально-культурного призначення;
надання послуг з перевезення вантажів і людей автотранспортом;
виробництво, передача і збут електроенергії;
здійснення науково-дослідних, проектно-пошукових, конструкційно-технологічних, інформаційних і ін. видів робіт;
видавнича і поліграфічна діяльність;
здійснення інших видів діяльності, що не

 
 

Цікаве

Загрузка...