WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

телеграфних агентств, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і оплата їхньої праці, здійснювана по ставках авторської винагороди, нарахованого на даному підприємстві.
В фонд додаткової заробітної плати включаються: надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів; кваліфікаційним працівникам, зайнятих на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність; за класність водіям автомобілів, працівникам локомотивних бригад, трактористам-машиністам, працівникам ведучих професій і інших категорій працівників тих галузей народного господарства, в яких ведені такі надбавки і доплати за звання майстра і кваліфікацію; бригадирам з числа працівників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадами; персональні надбавки; керівникам, фахівцям, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на період їхнього виконання; за знання іноземної мови; за сумісництво професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством; за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах; за роботу в чисельному і безперервному режимах виробництва, у нічний час; працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування в шахті від стовбура до місця роботи і назад; інші надбавки і доплати, передбачені законодавством. Премії працівникам, керівникам, фахівцям і іншим службовцем за виробничі результати, у тому числі за: виконання і перевиконання виробничих задач у встановлений термін; підвищення продуктивності праці, вироблення; поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади, ділянки, цеху; економію сировини, матеріалів, інструментів і інших матеріальних цінностей; зменшення простоїв устаткування й інших якісних показників у роботі підприємств, нарахування працівникам із преміального фонду майстра й ін. Винагороди за вислугу років, стаж роботи, передбачені чинним законодавством. Оплата праці працівників, що не складаються в штаті підприємств, за виконання робіт відповідно до договорів цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу виробляються безпосередньо цим підприємством; витрати, зв'язані з наданням безплатного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, автомобільного транспорту та міського електротранспорту; вартість безкоштовно наданих предметів, що залишаються в особистому постійному користуванні або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами; оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку; оплата праці у вихідні і святкові дні, понаднормового часу за розцінками, установленим законодавством; оплата робочого часу працівників, що залучаються до виконання державних або суспільних обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства; оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, що навчаються у вечірньому і заочному навчальному закладах, аспірантурах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах; оплата часу змушеного прогулу або виконання нижчесплачуємої роботи у випадках, передбачених чинним законодавством; оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, що працюють на підприємствах у складі студентських загонів та ін.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат відносяться: винагороди за підсумками роботи за рік; винагорода за вислугу років, стаж роботи, не передбачені законодавством, і понад розмірів, встановлених чинним законодавством; винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції; оплата простоїв не з вини працівника; суми, виплачені працівникам, що приймали участь у страйках; надбавки і доплати, не передбачені законодавством і понад розмірів, встановлених чинним законодавством; премії, що виплачуються у встановленому порядку по спеціальним системам преміювання; одноразові заохочення; оплата додатково наданих по рішенням трудового колективу відпусток, у тому числі жінкам, що виховують дітей; засоби, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок засобів підприємства з моменту їхньої персоніфікації; суми прибутку, спрямованих на придбання акцій; оплата навчання в навчальних закладах дітей працівників підприємства; вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, виданих замість путівок; екскурсії і подорожі; засоби, що направляються на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок засобів підприємства з моменту їхньої персоніфікації; витрати в розмірах страхових внесків підприємства, якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми застрахованої фізичній особі по закінченні терміну страхового договору, незалежно від виникнення страхового випадку.
1.4. Форми і системи оплати праці
Важливими складовими організації заробітної плати є її форми і системи, які забезпечують зв'язок між оплатою праці та її результатами. Форми і системи оплати праці встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному договорі з отриманням вимог і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами.
Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати:
відрядну;
погодинну.
Кожна з них відповідає певній мірі кількості праці: перша - кількості виробленої продукції, друга - кількості відпрацьованого часу.
Форми заробітної плати мають відповідати таким вимогам: найповніше враховувати результати праці, створювати передумови для постійного зростання ефективності та якості; сприяти підвищенню матеріальної заінтересованості працівників у постійному виявленні і використанні резервів підвищення продуктивності праці в якості продукції.
Форми оплати праці будуть ефективним лише в тому разі, якщо вони відповідають організаційно-технічним умовам виробництва. Отже, вибираючи форму оплати праці для певної категорії робітників, необхідно враховувати конкретні умови їхньої праці, специфіку виробництва.
Основними умовами застосуванні тієї чи іншої форми заробітної плати є рівень технічної озброєності виробництва, характер технологічного процесу та організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей і устаткування, стан нормування праці.
Окрім загальних, є декілька специфічних умов застосування відрядної або погодинної форм оплати праці. Так, для відрядної оплати праці необхідна наявність прямо пропорційної залежності між затратами живої праці й одержанимирезультатами, тобто робітник повинен мати реальну можливість збільшувати випуск продукції, що має відповідати і потребам виробництва.
На сьогоднішній день в Україні переважною формою оплати праці робітників залишається відрядна.
Погодинна заробітна плата застосовується для оплати праці службовців і спеціалістів.
Відрядна і погодинна форма оплати праці підрозділяються на кілька

 
 

Цікаве

Загрузка...