WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

і чинному законодавству.
Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду відповідно до вимог, встановлених державною комісією по цінним паперам і фондовому ринку, і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Господарську роботу підприємство веде за власним та встановленим для нього державним планом.
На ВАТ "Сіверський доломіт" ведеться оперативно-технічний облік, який здійснюється в цехах та складах і забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій. Господарські операції та оцінка майна, виконання зобов'язань і достовірність даних бухгалтерського обліку відображується по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку з застосуванням комп'ютерної техніки. На підприємстві застосовується погодинна форма оплати праці, яка відповідає певній мірі кількості відпрацьованого часу, а також ведеться облік особового складу.
Синтетичний облік оплати праці на ВАТ "Сіверський доломіт" ведуть на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", по дебету якого відображають виплати, утримання, переліки заробітної плати, а по кредиту - нарахування працівникам основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги з тимчасової непрацездатності. Документальне оформлення синтетичного обліку розрахунків по оплаті праці ведуть в реєстрі синтетичного обліку Головна книга, в якій відображають економічно-однорідні господарські операції в грошовому вимірюванні, з вказівкою дати, номеру і суми бухгалтерського запису, як правило, без об'єкту пояснення. В кінці місяця по кожному синтетичному рахунку Головної книги виводять залишок, який записують в окрему графу. За даними Головної книги складають баланс.
Аналітичний облік розрахунків з робітниками і службовцями оплати праці ведуть в картках-лицьових рахунках, в яких містиця інформація про нараховану заробітну плату, утримання та виплати.
На підставі проведених досліджень було запропоновано для поліпшення обліку і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці впровадження наказу про облікову політику, а також створення інформаційної бази з використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера, яка дозволить вирішити всі задачі, поставлені перед даним учасником обліку, і видавати інформацію, необхідну для ухвалення управлінських рішень.
Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці займає одне з головних місць в бухгалтерському обліку на підприємстві і потребує постійного уточнення в зв'язку з постійними змінами в законодавстві.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99.№ 996 ? XIV
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (затв. МФУ 31.03.99. №87).
4. Артеменко В.Г. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1997. - 385 с.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 273 с.
6. Бондарева Н.К. Розрахунок заробітної плати./ Бізнес-бухгалтерія.-2002.№20/2.- с.112-114.
7. Богиня Д.П. Основи економіки праці. - К.: Знання, 2000. - 185 с.
8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ПП "Рута",2002. - 687 с.
9. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку. - К.МАУП, 2001- 231с.
10. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. / ТОВ "Баланс-клуб". - 2000. - с.221-225.
11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях. - К.: "А.С.К.", 2001. - 623 с.
12. Дідик М.П. Довідник бухгалтера: оплата праці, оподаткування доходів громадян. - К.: Воля, 2003. - 484 с.
13. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці. - Львів.: "Афіша", 2001. - 217 с.
14. Ермолович Л.Л. Анализ финансово - хозяйственной деятельности. - М.: БГЭУ, 1997. - 362 с.
15. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 1998. - 421 с.
16. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: "Блиц-Информ", 1995. - 825 с.
17. Завіновська Г.Т. Економіка праці. - К.: "Б.В.", 2000. - 199 с.
18. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. - К.: МАУП, 1995. - 201 с.
19. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація таудосконалення. -К.: "Б.В.", 1997. - 189 с.
20. Кравченко Л.И. Анализ финансового состояния предприятия. М.: ПКФ "Экаунт", 1994. - 328 с.
21. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. М.:ДИС, 1997.-
402 с.
22. Кузьмінський А.М. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: "Б.В.", 1999. -287с.
23. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: КНЕУ, 2001.- 275 с.
24. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. - К.: "Б.В.", 2004. - 685 с.
25. Михайлова - Станюта И.А. Оценка финансового состояния предприятия. М.: Наука и техника, 1994. - 325 с.
26. Муравьев А.И. Анализ внешнеэкономической деятельности предаприятий. М.: Финансы и статистика, 1991. - 264 с.
27. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: "Б.В.", 1991. - 185 с.
28. Панинов О.И. Зароботная плата и налогообложение./ Баланс.-2002. №50- с.101 - 104.
29. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики. - К.: Знання, 2000. - 258 с.
30. Петюх В.Н. Ринок праці та зайнятість. - К.: "Б.В.", 1997. - 195 с.
31. Пирожков С.И. Трудовой потенцыал в демографическом измерении.-К.: Наукова думка, 1992. - 189 с.
32. Погосян Г.Р.,Жуков Л.И. Практикум по экономике, организации, нормированию труда. - К.: Економика, 1991. - 231 с.
33. Прокопенко И.И. Управление производительностью. - К.: Техника, 1990. -205 с.
34. Ревенко А.Ф. Учет и планирование трудових ресурсов в нових экономических условиях.- К.: Наукова думка, 1990. - 356 с.
35. Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. - М.: "В.Ш.", 1997. - 285 с.
36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной даятельности предприятия.- Минск: ООО "Новое знание", 2001. - 688 с.
37. Сопко В.Г. Організація бухгалтерського обліку, економіки контролю та аналізу. - К.: КНЕУ, 2000. - 498 с.
38. Сировец В.Г. Зароботная плата. Сборник нормативных документов.-Х.: ООО "КОНУС", 1999. - 192 с.
39. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: "А.С.К.", 2001. - 770 с.
40. Трохименко Л.М. Бухгалтерський облік. - К.: КНЕУ, 2002. - 485 с.
41. Чебанов Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерский финансовий учет. -К.: "Академія", 2003. - 687 с.
42. Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово - хозяйственной деятельности, - М.: "Маркетинг", 2002. - 352 с.
43. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА - М, 1997. - 421 с.
44. Хэлферт Эрик. Техника финансового анализа. М.: Аудит, ИО "ЮНИТИ", 1996. - 523 с.
ДОДАТКИ
( 1 - 14 )

 
 

Цікаве

Загрузка...