WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

реквизиты:
" номер платежной карточки;
" срок действия платежной карточки;
" имя и фамилия держателя карточки;
" образец подписи владельца карточки;
" банк и реквизиты, которые могут идентифицировать платежную систему и эмитента карточки;
" другие.
Предприятие в день выдачи зароботной платы перечисляет платежным поручением денежные средства на картсчет, одновременно предоставляя банку Расчетную ведомость в разрезе сотрудников и платежные поручения на уплату налогов, обязательных платежей, связанных с начислением зароботной платы. Банк перечисляет денежные средства на картсчета сотрудников за комиссионное вознагрождение, установленное договором с банком. Сумма расходов предприятия, понесенных в связи с обслуживанием картсчета, относится на валовые расходы.
Порядок начисления зароботной платы, которая будет выдаваться с помощью платежных карточек, удержание (начисление) обязательных платежей и налогов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по выдаче зароботной платы с помощью платежных карточек:
" Начислена зароботная плата сотрудникам в размере 12000 грн
Дт. рах. 23 "Виробництво" 12000 грн
Дт. рах. 91 "Загальновиробничі витрати"
Дт. рах. 92 "Адміністративні витрати"
Дт. рах. 93 "Витрати на збут"
Кт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" 12000 грн
" Произведены удержания из зароботной платы сотрудников в сумме
1230 грн.
Дт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" 1230 грн
Кт. рах. 641 "Розрахунки за податками" 1230 грн
Кт. рах. 65 "Розрахунки за страхування"
" Произведены начисления на зароботную плату в сумме 3840 грн.
Дт. рах. 23 "Виробництво" 3840 грн
Дт. рах. 91 "Загальновиробничі витрати"
Дт. рах. 92 "Адміністративні витрати"
Дт. рах. 93 Витрати на збут"
Кт. рах. 65 "Розрахунки за страхування" 3840 грн
" Перечислены денежные средства для выплаты зароботной платы на
картсчет предприятия в размере 10770 грн
Дт. рах. 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" 10770 грн
Кт. рах. 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 10770 грн
" Перечислены денежные средства с картсчета предприятия на картсчета сотрудников в сумме 10770 грн
Дт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" 10770 грн
Кт. рах. 313 "Інші розрахунки в банку в національній валюті" 10770 грн
" Перечислено банку комиссионное вознагрождение за
осуществление операций на картсчете в размере 57 грн
Дт. рах. 92 "Адміністративні витрати" 57 грн
Кт. рах. 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 57 грн
" Списана на финансовый результат сумма административных
расходов в сумме 57 грн
Дт. рах. 79 "Фінансові результати" 57 грн
Кт. рах. 92 "Адміністративні витрати" 57 грн
ВИСНОВКИ
Дипломна робота на тему "Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці" займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на підприємстві.
Дана тема являється актуальною, бо в сучасній економіці облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці є невід'ємною частиною в бухгалтерській політиці підприємства.
У процесі написання даної дипломної роботи вивчили організацію обліку розрахунків по оплаті праці та розрахункових операцій, вивчили матеріальні джерела і нормативно законодавчі матеріали, а також виявили напрямки удосконалення обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці та поліпшення її умов у разі подальшого поширення виробництва і зростання реальних доходів працівників.
Дана дипломна робота має чотири розділи, кожен з яких має пункти. У першому розділі дипломної роботи розкрили теоретичні аспекти обліку трудових ресурсів та фонду оплати праці, зробили огляд літературних джерел, представили точку зору різних авторів та вчених на проблему дослідження, охарактеризували соціально-економічну сутність трудових ресурсів, виявили, що до фонду оплати. оплати праці входить основна заробітна плата (винагорода за виконану роботу) та додаткова заробітна плата (винагорода за працю понад встановлених норм). Визначили форми оплати праці - відрядну і погодинну, а також системи оплати праці до яких віднесли - пряму відрядну систему оплати праці, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непряму-відрядну, колективно-відрядну, пряму погодинну, погодинно-преміальну, колективно-погодинну. Розглянули синтетичний і аналітичнийоблік оплати праці, а саме, облік нарахування та утримання із заробітної плати працівників.
У другому розділі дипломної роботи розкрили облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ "Сіверський доломіт", де коротко описали характеристику обліку та документальне оформлення кадрового обліку на підприємстві, провели синтетичний і аналітичний облік оплати праці, зробили розрахункові операції по нарахуванню і утриманню із заробітної плати працівників.
У третьому розділі дипломної роботи провели аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ ? Сіверський доломіт ?‚у якому дали оцінку забезпеченості підприємства трудовими ресурсами‚ зробили аналіз використання трудових ресурсів та продуктивності праці на підприємстві‚а також дали оцінку використання фонду оплати праці.
У четвертому розділі дипломної роботи було обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ? Сіверський доломіт ? шляхом автоматизації процесу обліку на підприємстві та впровадженням безготівкових розрахунків з робітниками з оплати праці.
Дане підприємство, стосовно якого було написано випускну роботу, є самостійним господарюючим суб'єктом, який діє на основі комерційного розрахунку та самофінансує свою діяльність за рахунок власних або позикових засобів на договірній основі.
Товариство створено для здійснення виробничої і підприємницької діяльності з метою насичення народного споживання і послугами, а також отримання відповідного прибутку на користь акціонерів.
ВАТ "Сіверський доломіт" займається виключно?
- виробництвом вогнетривкої продукції, товарів народного споживання і надання послуг;
- експлуатацією родовищ, корисних копалень, питної і технічної води з підземних і поверхневих джерел;
- будівництвом житла і інших об'єктів соціально-культурного призначення;
- надання послуг з перевезенням вантажів і людей автотранспортом?
- виробництвом, передачею і збутом електроенергії;
- здійсненням науково-дослідних, проектно-пошукових, конституційно-технологічних, інформаційних і інших видів робіт;
- видавничою і поліграфічною діяльністю, а також здійсненням видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
Майно товариства складає основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, роблячи відносно його будь-які дії, що не суперечить справжньому статуту

 
 

Цікаве

Загрузка...