WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

державному рівні;
- галузевих, регіональних угод;
- колективних договорів;
- трудових договорів.
Суб'єктами організації оплати праці є:
- органи державної влади та місцевого самоврядування;
- власники, об'єднання власників або їхні представницькі органи;
- професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їхні представницькі органи;
- працівники.
Дана дипломна робота має чотири розділи, кожен з яких має пункти. У першому розділі розкрито економічну сутність та облікову характеристику трудових ресурсів та фонду оплати праці, зроблено огляд літературних джерел, представлено точку зору різних авторів та вчених на проблему дослідження, зроблено соціально - економічну характеристику трудових ресурсів, розкрито склад фонду оплати праці, а також її форми і системи, розглянуто облік нарахування та утримання із заробітної плати. У другому розділі розкрито організація обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ТОВ "Сіверський доломіт", де коротко описана характеристика цього підприємства, зроблена оцінка системи організації бухгалтерського обліку підприємства та документальне оформлення кадрового обліку, проведений синтетичний та аналітичний облік оплати праці. У третьому розділі проведено аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, де розкрили оцінку використання фонду оплати праці, а також зроблено аналіз продуктивності праці і використання трудових ресурсів на підприємстві. У четвертому розділі зробили обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ТОВ "Сіверський доломіт", де запропонували автоматизувати процес обліку та впровадити безготівкові розрахунки з робітниками та службовцями з оплати праці. До випускної роботи також додаються додатки.
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
1.1. Огляд літературних джерел по темі дослідження
В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва. Однією з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших соціально-економічних явищ є використання трудових ресурсів і фонд оплати праці. Вони є основним джерелом доходів найманих працівників, а для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства. Саме тому тема обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо визначають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Тому багато фахівців з бухгалтерського та фінансового обліку в своїх роботах і дослідженнях велику увагу приділяють цій темі.
Наприклад, Бутинець Ф. Ф. у підручнику "Бухгалтерський фінансовий облік" дуже детально розглянув основи обліку фонду оплати праці, дав економічну суть питання. Він максимально зобразив облік оплати праці на рахунках, прокоментував всі діючі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, розглянув ведення первинних документів, регістрів обліку, а також навів числові приклади, які дозволяють студентам і бухгалтерам-практикам впевнено орієнтуватися в складних лабіринтах бухгалтерського обліку.
Сопко В. в навчальному посібнику "Бухгалтерський облік" також відводить важливе місце обліку праці та її оплати, але на відміну від Бутинця Ф. Ф. він дуже стисло її виклав. Важливим недоліком цього підручника є відсутність таблиць, первинних документів, недостатня кількість кореспонденції рахунків, а також не наведення числових прикладів.
Підручник Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" схожий викладенням теми обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці с підручником Грабова Н. Н., Добровського В. Н. Вони в один час проводили свої дослідження і тому мають однакові підходи до вивчення цієї теми. Але на відміну від Грабова Н. Н. у Ткаченка Н. М. велика кількість розглянуто первинних, нормативних документів, зображені схеми та малюнки, які повністю відображають сутність цієї теми.
Вагомий внесок у розвиток бухгалтерського обліку зробив Завгородній В. П. у своєму підручнику "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту". Він не тільки висвітлює питання методології бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації, а й пропонує деякі шляхи удосконалення організації обліку використання трудових ресурсів і фонду оплати праці шляхом механізувати та автоматизувати процес збору інформації. Його робота спрямована у майбутнє і націлена на пошук факторів покращення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Важливо зазначити, що на сьогоднішній день в умовах ринкової економіки існує велика кількість літературних джерел з бухгалтерського і фінансового обліку, які висвітлюють проблему обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці. Схожість цих джерел полягає в тому, що всі вони написані на підставі нормативних законів України, а відмінність - в способах викладення матеріалу та в баченні актуальності цієї теми.
1.2. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує вивчення трудових ресурсів.
Трудові ресурси - це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві [6, с.33].
З цього визначення виходить, що трудові ресурси включають в себе як реальних працівників, що вже зайняті в економіці країни, так і потенціальних, котрі не зайняті, але можуть працювати.
Щоб кількісно визначити межі трудових ресурсів, потрібно уяснити поняття "працездатне населення", "працездатний вік", "працюючі підлітки", "працюючі пенсіонери".
Працездатний вік - поняття узагальнене і дещо умовне. Воно визначається системою законодавчих актів. Нині в Україні працездатним віком вважається 16-54 роки, для чоловіків - 16-59 років включно. Нижня межа працездатного віку передбачає, що до початку трудової діяльності людина повинна здобути певний рівень фізичного та розумового розвитку, для чого потрібен час. Верхня межа працездатного віку показує думку суспільства про те, в якому віці людина може претендувати на соціальні допомогу по старості. Для деяких видів трудової діяльності, що пов'язані з роботою у несприятливих умовах праці або вимагають від працівника якостей, що з віком помітно зменшуються (наприклад, спорт, балет), пенсійний вік настає раніше на 5-10 років, а інколи і більше. Такі люди звуться пільговими пенсіонерами. Найчастіше вони продовжують працювати і залишаються в складі трудовихресурсів.
Слід зазначити, що в багатьох розвинених країнах законодавчо встановлена верхня межа працездатного віку на 5-10 років вища, ніж в Україні, але і середня тривалість життя там значно перевищує аналогічні показники

 
 

Цікаве

Загрузка...