WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

фонда зарплаты в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и его оплаты можно использовать следующую формулу:
Э = ФЗПф * (Ісз - Ігв) / Ісз (3.14)
Э = 3216234 * (1,092 - 1,03) / 1,092 = 182606,5грн
На основании данных расчетов видно, что в связи с низкими темпами роста производительности труда по сравнению с темпами роста оплаты труда произошел перерасход фонда зарплаты на сумму 182606,5грн.
4. Обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ТОВ "Сіверський доломіт"
4.1.Автоматизація процесу обліку на підприємстві
В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її сплати.
Оплата праці - один із елементів собівартості продукції. Нараховування заробітної плати у водночас і її розподілом на відповідні рахунки по статтям в залежності від характеру та призначення використання на підприємстві праці.
Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві і потребує постійного вдосконалення.
На ТОВ "Сіверський доломіт" можна запропонувати наступні шляхи удосконалення організації обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці?
1. Введення наказу "Про облікову політику", який є основним внутрішнім документом і яким регулюється організація облікового процесу на підприємстві та є обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.
Підготовка Наказу про облікову політику підприємства вимагає неабияких здібностей від учасників цього процесу, компетентних здібностей від учасників цього процесу, комплексних знань всіх процесів, які відбувались на підприємстві за його межами в минулому, здійснюється зараз і проводитимуться в майбутньому. Усе це потребує ґрунтовного аналізу подій і фактів, вміння бачити перспективу, неординарного мислення.
Наказ про облікову політику повинний бути обов'язково на підприємстві тому, що він є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства.
2. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій запропонувати використання журнальної форми обліку, яка передбачає складання журналів, відомостей, Головної книги, таблиць аналітичних даних, аргументів розшифровок, реєстру депонованої заробітної плати, бухгалтерських довідок.
3. Встановити такий розмір тарифних ставок, який би гарантував безперервне відновлення й підтримування фізичних сил і різномовних здібностей людини, а також забезпечити постійне відновлення й підвищення її трудової кваліфікації, зростання загальноосвітнього і професійного рівня працівників.
4. Для стимулювання праці працівників необхідно запропоновувати правильно організовувати і застосовувати відрядну форму оплати праці, яка створить у робітників зацікавленість у збільшенні випуску продукції установленої якості, підвищенні кваліфікації, застосуванні передових методів і прийомів праці. Також для стимулювання праці працівників можна запропонувати розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками, який може здійснюватись у формі розповсюдження акцій підприємства. Володіння працівниками акціями забезпечить одержання ними відповідних дивідендів, а також мобілізації особистих збережень громадян для інвестування у виробництво.
5. Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і наявними трудовими ресурсами, раціональнішого використання резервів виробничого потенціалу та підвищення продуктивності праці можна запропонувати застосовувати атестацію робочих місць. Основна мета якої полягає в урегулюванні відносин між власником і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.
6. Поліпшити умови праці шляхом впровадження нової техніки, технології, оздоровлення виробничого середовища, врахування вимог естетики праці.
7. Облік використовування трудових ресурсів і фонду оплати праці на
ТОВ "Сіверський доломіт" недостатньо автоматизований і вимагає постійного удосконалення. Для реалізації задач обліку і контролю праці і заробітної плати необхідно створити інформаційну базу з використанням АРМ бухгалтера.
Інформаційна ув'язка задач обліку праці і заробітної плати в умовах функціонування АРМБ всередині повної інформаційної системи обліку і інформаційної системи підприємства повинна здійснюватися за наступними принципами:
- використовування взаємноїінформації;
- спільність окремих джерел інформації;
- спільність окремих первинних носіїв інформації;
- спільність окремих результативних носіїв інформації;
- єдність системи кодування інформації;
- наявність зворотного зв'язку;
- єдність системи показників.
Інформаційна база повинна формуватися на основі документів і довідників, що використовуються в бухгалтерському обліку. Вона може коректуватися у міру зміни табельних даних співробітників підприємства. Ведення інформаційної бази полягає у виборі відповідних операцій в меню інформаційної частини і в коректуванні цих даних, які зазнали зміни або відмінні від загальноприйнятих, наприклад, число відпрацьованих днів (годинника), відмінно від загального числа робочих днів (годинника) за поточний місяць, є дні по лікарняному листу і т. ін.
Для аналізу заробітної плати в розділі категорій працюючих і видів оплат, що не входять до фонду оплати праці, служить відомість розподілу нарахувань заробітної плати по категоріям працюючих (табл. 4.1.).
Таблиця 4.1.
Відомість розподілу нарахувань заробітної платні по категоріях працюючих за період ____________
Категорії працюючих Вид оплати Найменування виду оплати Сума Сума, що входять до фонду оплати праці Сума, що не входить до фонду оплати праці
З метою відображення заробітної платні на рахівницях бухгалтерського обліку в розділі об'єктів обліку (замовлення, вид продукції, робіт, послуг, і т.д.) інформація відображається в розділі кореспондуючих рахунків. На підставі відомості розподілу заробітної платні по видах виробничих витрат перевіряють правильність віднесення окремих видів нарахувань і утримань на кореспондуючі рахунки (табл. 4.2.).
Таблиця 4.2.
Відомість розподілу заробітної платні по видах виробничих витрат за період _________
Вид оплат Найменування виду оплат Сума Час фактичний Фонд зарплат планова Фонд зарплати фактична Відкладення Фонд матеріального заохочення Фонд.
Соц. Страхування
Відомості і платіжні доручення по переліках формуються автоматично і видаються у міру необхідності.
З метою отримання своєчасної інформації про характер, величину, причини і винуватців відхилень за запитом складається відомість по відхиленнях від норм по заробітній платі

 
 

Цікаве

Загрузка...